ATB středisko

Pokyny/Pokyny pro spolupracující oddělení

ÄŤĂ­slo dokumentu

:

verze dokumentu

: 05

platĂ­ od

: 29.03.2021

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Antibiotické středisko FNKV

 

Antibiotické středisko je koordinační, metodický a řídící orgán, který je součástí úseku mikrobiologie ÚLD a zodpovídá za praktickou realizaci antibiotické politiky ve FN Královské Vinohrady. Náplní práce ATB střediska jsou níže uvedené body:

 

Surveillance ATB rezistence

SledovánĂ­ a monitorovánĂ­ rezistence hlavnĂ­ch bakteriálnĂ­ch pĹŻvodcĹŻ infekÄŤnĂ­ch onemocnÄ›nĂ­. Spolupráce s pracovnĂ­ skupinou SZĂš a EARS-net na přípravÄ› národnĂ­ch standardĹŻ pro používánĂ­ ATB.

 

Schvalování vázaných ATB

Mezi vázaná ATB zařazuje antibiotické středisko léčiva, která jsou epidemiologicky významná (např. je známo, že mají zvýšený selekční potenciál vedoucí ke zvyšování rezistence), ekonomicky náročná nebo spojená s výskytem závažných nežádoucích účinků. Jejich výdej z lékárny je vázán na souhlas ATB střediska. 

Žádanka se zasílá elektronicky prostřednictvím programu "Lékárna“. Žádanku schvaluje lékař ATB střediska na základě údajů na žádance a informací dostupných v UNISu. V individuálních případech (např. při nedostupnosti výše zmíněných údajů) je vyžadována konzultace s ošetřujícím lékařem.

 

Schvalování vázaných ATB:

pondělí - pátek 7.00 – 15.30 hod

(sobota, neděle, svátky žádanky neschvalujeme)

 

KonzultaÄŤnĂ­ ÄŤinnost

ATB středisko zajišťuje konzultace pro lékaře klinických oborů ohledně empirické i cílené ATB léčby.  Laboratorní pracovníci i lékaři mikrobiologie dále mohou na požádání sdělit předběžné výsledky ošetřujícímu lékaři či sestře v rámci FNKV. Mimo zdravotnická pracoviště FNKV je možno sdělovat výsledky pouze v případě akutního ohrožení života. Není tedy možno běžně sdělovat výsledky vyšetření provedených za hospitalizace samotným pacientům či jejich obvodním lékařům. (Viz MP_0901 rev.01 "Bezpečná komunikace")

 

KonzultaÄŤnĂ­ hodiny

PracovnĂ­ den

7:00-15:30

Sobota

8:00-15:30

Neděle

8:00-12:00

Mimořádné a neodkladné situace vyžadující urgentní konzultaci mimo pracovní dobu (denně 7:00-19:00)

Tel. (267 16) 5233

Zasílání mikrobiologického materiálu na externí pracoviště (mimo smluvní laboratoře FNKV)

(267 16) 5233

 

TelefonnĂ­ ÄŤĂ­sla (mimo FNKV 267 16 + koncovka)

Tel. do laboratoře:

2544, 2528, 3537

Pracovny lékařů:

2533, 2542, 3506

Vedoucí laboratoře - MUDr. Veronika Němečková

2533

MUDr. Helena Jordáková

3506/pager 5198

MUDr. Marta Fridrichová

pager 5316