Antibiotické středisko FNKV

 

Antibiotické středisko je koordinační, metodický a řídící orgán, který je součástí úseku mikrobiologie ÚLD a zodpovídá za praktickou realizaci antibiotické politiky ve FN Královské Vinohrady. Náplní práce ATB střediska jsou níže uvedené body:

 

Surveillance ATB rezistence

Sledování a monitorování rezistence hlavních bakteriálních původců infekčních onemocnění. Spolupráce s pracovní skupinou SZÚ a EARS-net na přípravě národních standardů pro používání ATB.

 

Schvalování vázaných ATB

Mezi vázaná ATB zařazuje antibiotické středisko léčiva, která jsou epidemiologicky významná (např. je známo, že mají zvýšený selekční potenciál vedoucí ke zvyšování rezistence), ekonomicky náročná nebo spojená s výskytem závažných nežádoucích účinků. Jejich výdej z lékárny je vázán na souhlas ATB střediska. 

Žádanka se zasílá elektronicky prostřednictvím programu "Lékárna“. Žádanku schvaluje lékař ATB střediska na základě údajů na žádance a informací dostupných v UNISu. V individuálních případech (např. při nedostupnosti výše zmíněných údajů) je vyžadována konzultace s ošetřujícím lékařem.

 

Schvalování vázaných ATB:

pondělí - pátek 7.00 – 15.30 hod

(sobota, neděle, svátky žádanky neschvalujeme)

 

Konzultační činnost

ATB středisko zajišťuje konzultace pro lékaře klinických oborů ohledně empirické i cílené ATB léčby.  Laboratorní pracovníci i lékaři mikrobiologie dále mohou na požádání sdělit předběžné výsledky ošetřujícímu lékaři či sestře v rámci FNKV. Mimo zdravotnická pracoviště FNKV je možno sdělovat výsledky pouze v případě akutního ohrožení života. Není tedy možno běžně sdělovat výsledky vyšetření provedených za hospitalizace samotným pacientům či jejich obvodním lékařům. (Viz MP_0901 rev.01 "Bezpečná komunikace")

 

Konzultační hodiny

Pracovní den

7:00-15:30  8:00 – 11:00, 13.00 – 14:30

Sobota

8:00-15:30 11:00 – 15:00

Neděle

8:00-12:00 10:00 – 12:00

Mimořádné a neodkladné situace vyžadující urgentní konzultaci mimo pracovní dobu (denně 7:00-19:00)

Tel. (267 16) 5233

Zasílání mikrobiologického materiálu na externí pracoviště (mimo smluvní laboratoře FNKV)

(267 16) 5233

 

Telefonní čísla (mimo FNKV 267 16 + koncovka)

Tel. do laboratoře:

2544, 2528, 3537

Pracovny lékařů:

2533, 2542, 3506

Vedoucí laboratoře - MUDr. Veronika Němečková

2533

Odpovědný lékař - MUDr. Helena Jordáková

3506/pager 5198

MUDr. Marta Fridrichová

pager 5316