Stanoven√≠ diferenci√°lun√≠ho rozpońćtu leukocytŇĮ slouŇĺ√≠ k zjiŇ°tńõn√≠ zastoupen√≠ jednotliv√Ĺch podtypŇĮ leukocytŇĮ v krvi (neutrofiln√≠ granulocyty, eozinofiln√≠, bazofiln√≠ granulocyty, monocyty, lymfocyty, pŇô√≠padnńõ mladŇ°√≠ v√Ĺvojov√© formy granulocytŇĮ (immature granulocytes ‚Äď IG). V√Ĺsledkem je jejich relativn√≠ a absolutn√≠ pońćet. K rozliŇ°en√≠ jednotliv√Ĺch populac√≠ se vyuŇĺ√≠v√° buńŹ analyz√°tor (optick√° metoda - fluorescenńćn√≠ prŇĮtokov√° cytometrie), nebo mikroskopick√© hodnocen√≠ n√°tńõru perifern√≠ krve. Analyz√°tor je schopen bezpeńćnńõ rozliŇ°it pouze z√°kladn√≠ populace leukocytŇĮ, pŇô√≠padnńõ populaci nezral√Ĺch granulocytŇĮ. V pŇô√≠padńõ zaznamen√°n√≠ abnormality je vyvol√°no chybov√© hl√°Ň°en√≠, kter√© je sign√°lem pro proveden√≠ n√°tńõru krve a n√°sledn√© mikroskopick√© anal√Ĺze vńć. proveden√≠ diferenci√°lu leukocytŇĮ. MladŇ°√≠ v√Ĺvojov√© formy granulocytŇĮ, monocytŇĮ, malign√≠ buŇąky a rŇĮzn√© morfologick√© abnormality lze hodnotit pouze na z√°kladńõ mikroskopick√© anal√Ĺzy. Co se t√Ĺńće z√°kladn√≠ch 5-ti subtypŇĮ leukocytŇĮ (neutrofily, eozinofily, bazofily, monocyty a lymfocyty), jsou pro klinickou interpretaci dŇĮleŇĺit√© zejm√©na jejich absolutn√≠ hodnoty vych√°zej√≠c√≠ z celkov√©ho pońćtu leukocytŇĮ!

 

Parametr:

Neutrofily

Zkratka

NEU

Získání hodnoty

Fluorescenńćn√≠ prŇĮtokov√° cytometrie

Pozn√°mky:

Klinick√° interpretace:

Patologick√© zv√ĹŇ°en√≠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patologick√© sn√≠Ňĺen√≠

ŇĹivotnost 6 - 7 hodin, pokud pŇôestoupily do vaziva 2-4 dny

Akutn√≠ i chronick√© bakteri√°ln√≠ infekce, nńõkter√© pl√≠sŇąov√© i parazit√°rn√≠ infekce, ¬†tk√°Ňąov√© poŇ°kozen√≠ ‚Äď traumata vńć. pop√°lenin, nekr√≥zy tk√°nńõ (infarkt myokardu, plicn√≠ infarkt, akutn√≠ pankreatitis, ), akutn√≠ a chronick√© z√°nńõty (napŇô. dna, revmatoidn√≠ artritis, colitis ulcerosa apod.), akutn√≠ hemoragie, akutn√≠ hypoxie, intoxikace,¬† autoimunitn√≠ onemocnńõn√≠,¬† metabol. a endokrinol. onemocnńõn√≠ (ketoacid√≥za u DM, tyreotoxick√° krize apod.), l√©ky (G-CSF a GM-CSF ‚Äď faktory stimuluj√≠c√≠ kolonie granulocytŇĮ, resp. granulocytŇĮ a makrof√°gŇĮ, lithium, kortikoidy, adrenalin), stresov√© stavy ‚Äď bolest, chlad, teplo, epileptick√Ĺ z√°chvat (tzv. distribuńćn√≠ leukocyt√≥za s pŇôesunem leukocytŇĮ z margin√°ln√≠ho poolu do cirkuluj√≠c√≠ho), nikotinismus, myeloidn√≠ neoplazie (MPN, MDS/MPN, apod.), generalizovan√° malign√≠ onemocnńõn√≠ atd‚Ķ

Virov√©, bakteri√°ln√≠, parazit√°rn√≠ i pl√≠sŇąov√©¬† infekce, l√©ky (antibiotika, chemoterapeutika, tyreostatika, analgetika, psychofarmaka), infiltrace kostn√≠ dŇôenńõ n√°dorem, prim√°rn√≠ i sekund√°rn√≠ myelofibr√≥za, poŇ°kozen√≠ kostn√≠ dŇôenńõ po chemo- a radioterapii, aplastick√© an√©mie, resp. √ļtlum KD, autominunitn√≠ onemocnńõn√≠, intoxikace, myeloidn√≠ i lymfoidn√≠ neoplazie vrozen√° dńõdińćn√° neutropenie, atd‚Ķ.

 

Parametr:

Lymfocyty

Zkratka

LY, lymfo

Získání hodnoty

Fluorescenńćn√≠ prŇĮtokov√° cytometrie

Pozn√°mky:

Klinick√° interpretace:

Patologick√© zv√ĹŇ°en√≠

 

 

 

 

 

Patologick√© sn√≠Ňĺen√≠

 

Dńõti 14 dnŇĮ -¬† 6 let maj√≠ v diferenci√°ln√≠m rozpońćet pŇôevahu lymfocytŇĮ

 

Virov√© infekce akutn√≠ i chronick√© vńć. syndromu infekńćn√≠ mononukle√≥zy, nńõkter√© bakteri√°ln√≠ infekce (ńćern√Ĺ kaŇ°el, tuberkul√≥za), urgentn√≠ stavy ‚Äď pŇôechodn√° stresov√° ‚Äď infarkt myokardu, trauma vńć. pop√°lenin apod., nikotinismus, malign√≠ lymfoproliferace, Hodgkinova choroba, hypokortikalizmus, st.p. splenektomii, nńõkter√© l√©ky (zvl. biologick√° l√©ńćba), mal√°rie atd‚Ķ

Virov√© infekce vńć. infekce HIV, poŇ°kozen√≠ kostn√≠ dŇôenńõ po chemo- a radioterapii, trauma vńć. pop√°lenin, ren√°ln√≠ selh√°n√≠, l√©ńćba kortikosteroidy, hyperkortikalizmus, aplastick√° an√©mie, resp. √ļtlum KD, myeloidn√≠ i lymfoidn√≠ neoplazie atd‚Ķ

 

Parametr:

Monocyty

Zkratka

MONO

Získání hodnoty

Fluorescenńćn√≠ prŇĮtokov√° cytometrie

Klinick√° interpretace:

Patologick√© zv√ĹŇ°en√≠

 

 

Patologick√© sn√≠Ňĺen√≠

 

Bakteriální, virové, protozoární a parazitární infekce, autoimunitní choroby, chronické dermatózy, Crohnova chroroba, sarkoidóza,solidní nádory, myeloidní neoplazie (MPN, MDS/MPN, AML)

PoŇ°kozen√≠ kostn√≠ dŇôenńõ po chemo- a radioterapii,aplastick√© an√©mie, resp. √ļtlum KD, nńõkter√© malign√≠ lymfoproliferace ‚Äď typicky hairy cell leukemie

 

Parametr:

Eozinofily

Zkratka

EO

Získání hodnoty

Fluorescenńćn√≠ prŇĮtokov√° cytometrie

Klinick√° interpretace:

Patologick√© zv√ĹŇ°en√≠

 

Alergick√° onemocnńõn√≠ vńć. bronchi√°ln√≠ho astmatu, l√©kov√© alergie, parazit√°rn√≠ infekce (u n√°s nejńćastńõji toxokar√≥za, trichinel√≥za a stŇôevn√≠ helmint√≥zy), kolagen√≥zy ((WiskottŇĮv-AldrichŇĮv sy), angioneurotick√Ĺ ed√©m, Hodgkinova choroba, neoplazie ze zral√Ĺch T- a NK bunńõk, koŇĺn√≠ choroby (urticaria, pemphigus), myeloidn√≠ neoplazie (MPN, myeloidn√≠/lymfoidn√≠ neoplazie s pŇôestavbou PDGFRA ńći B, FGFR1, PCM1-JAK2, d√°le AML, MDS) atd.

 

Parametr:

Bazofily

Zkratka

BASO

Získání hodnoty

Fluorescenńćn√≠ prŇĮtokov√° cytometrie

Klinick√° interpretace:

Patologick√© zv√ĹŇ°en√≠

 

Myeloidn√≠ neoplazie (MPN ‚Äď zejm√©na CML, MDS, mastocyt√≥za), hypotyre√≥za, colitis ulcerosa

 

 

Parametr:

Nezralé granulocyty

Zkratka

IG

Získání hodnoty

Fluorescenńćn√≠ prŇĮtokov√° cytometrie

Pozn.:

 

 

Klinick√° interpretace:

Patologick√© zv√ĹŇ°en√≠:

Posun k mladŇ°√≠m v√Ĺvojov√Ĺm form√°m neutr. granulocytŇĮ, zv√ĹŇ°en√≠ pońćtu nad 3% na 100 WBC je impulsem k proveden√≠ n√°tńõru perifern√≠ krve a mikroskopick√© anal√Ĺzy

 

Akutn√≠ a chronick√© bakteri√°ln√≠ infekce, ‚Äěleukemoidn√≠ reakce‚Äú u sepse, nekr√≥zy tk√°nńõ (infarkt myokardu), l√©ky (G-CSF a GM-CSF ‚Äď faktory stimuluj√≠c√≠ kolonie granulocytŇĮ, resp. granulocytŇĮ a makrof√°gŇĮ, lithium, kortikoidy, adrenalin), myeloidn√≠ neoplazie: MPN, MDS/MPN, MDS, apod., reparace hematopoezy po cytotoxick√© l√©ńćbńõ, metastatick√© postiŇĺen√≠ kostn√≠ dŇôenńõ