H-01-02 Seznam zkratek - √ļsek hematologie

 

ZKRATKA

ńĆESK√Ě N√ĀZEV

ANGLICK√Ě N√ĀZEV

AA

Aplastick√° anemie

aCML

Atypická chronická myeloidní leukemie

Atypical chronic myeloid leukaemia

AIHA

Autoimunní hemolytická anemie

AITL

Angioimunoblastick√Ĺ T-lymfom

Angioimmunoblastic  T-cell lymphoma

ALCL

Anaplastick√Ĺ velkobunńõńćn√Ĺ lymfom

Anaplastic large cell lymphoma

ALL

Akutní lymfoblastová leukemie

Acute lymphoblastic leukaemia

AML

Akutní myeloidní leukemie

Acute myeloid leukaemia

ANAE

α-naftyl acet√°t ester√°za

 

ANAE + NaF

α-naftyl acet√°t ester√°za s inhibic√≠ fluoridem sodn√Ĺm

ANBE

α-naftyl butyr√°t ester√°za

 

ANBE + NaF

α-naftyl butyr√°t ester√°za s inhibic√≠ fluoridem sodn√Ĺm

ANKLL

Agresivn√≠ leukemie/lymfom z NK bunńõk

Aggresive NK-cell leukemia/lymphoma

APCR

Rezistence na aktivovan√Ĺ protein C

APL

Akutní promyelocytární leukemie

Acute promyelocytic leukaemia

APTT

Aktivovan√Ĺ parci√°ln√≠ tromboplastinov√Ĺ ńćas

APTT-LA s

Aktivovan√Ĺ parci√°ln√≠ tromboplastinov√Ĺ ńćas ‚Äď s reagenci√≠ citlivou na LA (screening LA)

 

APTT-LA c

Aktivovan√Ĺ parci√°ln√≠ tromboplastinov√Ĺ ńćas ‚Äď s reagenci√≠ necitlivou na LA (konfirmace LA)

 

AT

Antitrombin

 

ATLL

Adult T-cell leukemia/lymphoma

AUL

Akutní nediferencovaná leukemie

Acute undifferentiated leukaemia

BF

Tńõln√≠ tekutina

Body fluid

BL

BurkittŇĮv lymfom

Burkitt lymphoma

BLL

Burkitt like lymphoma

B-PLL

B-prolymfocytární leukemie

B-prolymphocytic leukaemia

BTE

Bazofiln√≠ teńćkov√°n√≠ v erytrocytech

CD

 

Cluster of differentiation

CEL

Chronická eozinofilní leukemie

Chronic eosinophilic leukaemia

CLL

Chronick√° lymfatick√° leukemie

Chronic lymphocytic leukaemia

CML

Chronická myeloidní leukemie

Chronic myelogenous leukaemia

CMMoL

Chronická myelomonocytární leukemie

Chronic myelomonocytic leukaemia

CNL

Chronická neutrofilní leukemie

Chronic neutrophilic leukaemia

CTCL

KoŇĺn√≠ T-lymfom

Cutaneous T-cell lymphoma

Delta-He

Rozd√≠l obsahu hemoglobinu v retikulocytech¬† a erytrocytech

Difference in cellular hemoglobin content

D-di

D-dimery

DIF

Diferenci√°l (rozpońćet leukocytŇĮ)

 

DLBCL

Difuzn√≠ velkobunńõńćn√Ĺ lymfom

Diffuse large B-cell lymphoma

DRVVT-C

Diluńćn√≠ test s jedem Russelovy zmije konfirmańćn√≠

Diluted Russell¬īs viper venom test¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† - confirmation

DRVVT-S

Diluńćn√≠ test s jedem Russelovy zmije sreeningov√Ĺ

Diluted Russell¬īs viper venom test¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† - screening

DS

DownŇĮv syndrom

Down syndrome

EATL

Enteropathy-associated T-cell lymphoma

EGT

Ethanol gelifikańćn√≠ test

 

EPO

Erytropoetin

ET

Esenciální trombocytemie

Essential thrombocythaemia

F

Faktor (koagulańćn√≠)

FAB

Francouzsko-Americko-Britsk√° klasifikace

 

FBG

Fibrinogen

FCM

PrŇĮtokov√° cytometrie

Flow cytometry

Fe

Ňĺelezo

FL

Folikulární lymfom

Follicular lymphoma

G/E

Pomńõr granulopoeza/erytropoeza

G-CSF

 

Granulocyte - colony stimulating factor

GM-CSF

Granulocyte/monocyte - colony stimulating factor

HCL

Vlasatobunńõńćn√° leukemie

Hairy cell leukaemia

HCL-v

Vlasatobunńõńćn√° leukemie, variantn√≠ forma

Hairy cell leukaemia - variant

HCT

Hematokrit

Hematocrit

HES

Hypereozinofilní syndrom

Hypereosinophilic syndrom

HFLC#

Absolutn√≠ pońćet vysoce fluorescenńćn√≠ch lymfocytŇĮ (produkuj√≠c√≠ch protil√°tky)

High fluorescence lymphocyte count

HGB

Hemoglobin

Hemoglobin

HIT

Heparinem indukovan√° trombocytopenie

HJ

Howell-Jolly (tńõl√≠ska) v erytrocytech

 

HL

HodgkinŇĮv lymfom

Hodgkin lymphoma

HRS

Hodgkinovy a Reedov√©-Sternbergovy buŇąky

Hodgkin and Reed-Sternberg cells

HS

Hereditární sférocytóza

HSCT

Transplantace hematopoetick√Ĺch¬† kmenov√Ĺch bunńõk

Haematopoietic stem cell transplantation

HSTL

Hepatosplenick√Ĺ T-lymfom

Hepatosplenic T-cell lymphoma

HUS

Hemolyticko-uremick√Ĺ syndrom

 

CHL

Klasick√Ĺ HodgkinŇĮv lymfom

Classical Hodgkin lymphoma

ICUS

Idiopatick√° cytopenie nejasn√©ho v√Ĺznamu

Idiopatic cytopenia of undeterminated significance

IDUS

Idiopatick√° dysplazie nejasn√©ho v√Ĺznamu

Idiopatic dysplasia  of undeterminated significance

ICIS

Marker k vńćasn√© diagnostice syst√©mov√© infekce

Intensive Care Infection Score

IG

Nezralé granulocyty

Immature granulocytes

INR

International normalized ratio

IP

Imunofenotyp

Immunophenotype

IPF

Frakce nezral√Ĺch trombocytŇĮ

Immature platelet fraction

IRF

Frakce nejm√©nńõ zral√Ĺch retikulocytŇĮ

Immature reticulocyte fraction

ITP

Idiopatick√° trombocytopenick√° purpura

IVLBCL

Intravaskul√°rn√≠ velkobunńõńćn√Ĺ B-lymfom

Intravascular large B-cell lymphoma

JMMoL

Juvenilní myelomonocytární leukemie

Juvenile myelomonocytic leukaemia

KD

Kostn√≠ dŇôeŇą

 

KO

Krevní obraz

LA

Lupus antikoagulans

 

LBCL

Velkobunńõńćn√Ĺ B-lymfom

Large B-cell lymphoma

LBL

Lymfoblastick√Ĺ lymfom

Lymphoblastic lymphoma

LDCHL

Klasick√Ĺ HodgkinlŇĮv lymfom s deplec√≠ lymfocytŇĮ

Lymphocyte-depleted classical Hodgkin lymphoma

LGL

Velk√Ĺ granul√°rn√≠ lymfocyt

Large granular lymphocyte

LCH

Langerhans cell histiocytosis

LMWH

Nízkomolekulární heparin

Low molecular weight heparin

LPD

Lymfoproliferativn√≠ onemocnńõn√≠

Lymphoproliferative disease

LPL

Lymfoplazmocytární lymfom

Lymphoplasmacytic lymphoma

LRCHL

Klasick√Ĺ HodgkinŇĮv lymfom bohat√Ĺ na lymfocyty

Lymphocyte-rich classical Hodgkin lymphoma

LYG

Lymfomatózní granulomatóza

Lymphomatoid granulomatosis

MAHA

Mikroangiopatick√° hemolytick√° anemie

MALT

 

Mucosa-associated lymphoid tissue

MCD

Multicentrick√° Castlemaova choroba

Multicentric Castleman disease

MCCHL

Klasick√Ĺ HodgkinŇĮv lymfom sm√≠Ň°enńõ bunńõńćn√Ĺ

Mixed cellularity classical Hodgkin lymphoma

MCL

Lysmfom z bunńõk pl√°Ň°tńõ

Mantle cell lymphoma

MCV

StŇôedn√≠ objem erytrocytŇĮ

Mean cell volume

MDS

Myelodysplastick√Ĺ syndrom

Myelodysplastic syndrome

MDS/MPN

Myelodysplasticko-myeloproliferativní neoplazie

Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm

MF

Mycosis fungoides

MCH

StŇôedn√≠ mnoŇĺstv√≠ hemoglobinu v erytrocytu

Mean concentration of hemoglobin

MCHC

StŇôedn√≠ koncentrace hemoglobinu v erytrocytech

Mean cell of hemoglobin concentration

MN

Mononukle√°r

Mononuclear cells

MPN

Myeloproliferativní neoplazie

Myeloproliferative  neoplasms

MPO

Myeloperoxid√°za

 

MPV

StŇôedn√≠ objem trombocytŇĮ

Mean platelet volume

MRD

Minimální reziduální choroba

Minimal residual disease

NACE

Naftol-AS-D chloroacet√°t ester√°za

NC

Jadern√© buŇąky

Nucleated cells

NEC

Non- erytroidn√≠ buŇąky

Non-erythroid cells

NE-SFL

StupeŇą aktivace neutrofiln√≠ch segmentŇĮ

Segmented neutrophil fluorescence intensity

NHL

Nehodgkinsk√Ĺ lymfom

 

NHZL

Nodální lymfom z marginální zóny

Nodal marginal zone lymphoma

NLPHL

HodgkinŇĮv lymfom nodul√°rn√≠ s lymfocyt√°rn√≠ predominanc√≠

Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma

NOS

jinak nespecifikovan√Ĺ

Not otherwise specified

NSCHL

Klasick√Ĺ HodgkinŇĮv lymfom nodul√°rnńõ sklerotick√Ĺ

Nodular sclerosis classical Hodgkin lymphoma

PAS

Periodic acid - Schiff (reakce)

PBL

Plazmablastick√Ĺ lymfpm

Plasmablastic lymphoma

PC

Protein C

PCFCL

 

Primary cutaneous follicle centre lymphoma

PCGD-TCL

Prim√°rn√≠ koŇĺn√≠¬† γδ T-lymfom

Primary cutaneous γδ T-cell lymphoma

PCT

Destińćkov√Ĺ hematokrit

Plateletcrit

PDW

Distribuńćn√≠ Ň°√≠Ňôe trombocytŇĮ (podle objemu)

Platelet distribution width

PEL

 

Primary effusion lymphoma

PFA

VyŇ°etŇôen√≠ prim√°rn√≠ hemost√°zy z pln√© krve

Platelets function activity

PK

Periferní krev

PLT

Trombocyty

Platelets

PLT-PRP

Pońćet trombocytŇĮ v plazmńõ bohat√© na destińćky

Platelets in platelet rich plasma

PMBL

Prim√°rn√≠ mediastin√°ln√≠ velkobunńõńćn√Ĺ B-lymfom

Primary mediastinal large B-cell lymphoma

PMF

Primární myelofibróza

Primary myelofibrosis

PMN

Polymorfonukle√°r

Polymorphonuclear cell

PNH

Paroxysm√°ln√≠ nońćn√≠ hemoglobinurie

 

PS

Protein S

PT

Protrombinov√Ĺ ńćas

 

PTCL

Periferní T-lymfom

Peripheral T-cell lymphoma

PTLD

Potransplantańćn√≠ lymfoproliferativn√≠ onemocnńõn√≠

Post-transplant lymphoproliferative disorders

PV

Prav√° polycytemie

Polycythaemia vera

R

Pomńõr

Ratio

RA

Refrakterní anemie

Refractory anaemia

RAEB

Refraktern√≠ anemie s excesem blastŇĮ

Refractory anaemia with excess blasts

RARS

Refraktern√≠ anemie s prstenńćit√Ĺmi sideroblasty

Refractory anaemia with ring sideroblasts

RBC

Erytrocyty

Red blood cells

RCMD

Refrakterní anemie s multilineární dysplazií

Refractory anaemia with multilineage dysplasia

RCUD

Refrakterní cytopenie s unilineární dysplazií

Refractory cytopenia with unilineage dysplasia

RDW

Distribuńćn√≠ Ň°√≠Ňôe erytrocytŇĮ (dle objemu)

Red cells distribution width

RET-He

StŇôedn√≠ mnoŇĺstv√≠ hemoglobinu v retikulocytu

 

RN

Refrakterní neutropenie

Refractory neutropenia

RT

Refrakterní trombocytopenie

Refractory thrombocytopenia

SLL

Small lymphocyte lymphoma

SM

Systémová mastocytóza

Systemic mastocytosis

SMZL

Splenick√Ĺ B-lymfom/leukemie

Splenic B-cell lymphoma/leukaemia

SPTCL

 

Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma

SS

Sézaryho syndrom

Sezary syndrome

TAM

Tranzientní abnormální myelopeza

Transient abnormal myelopoiesis

THRLBCL

Velkobunńõńćn√Ĺ B-lymfom bohat√Ĺ na T lymfocyty a histiocyty

T-cell/histiocyte-rich large B-cell lymphoma

T-LGL

Leukemie z velk√Ĺch granul√°rn√≠ch lymfocytŇĮ

T-cell large granular lymphocytic leukemia

T-PLL

T-prolymfocytární leukemie

T-cell prolymphocytic lymphoma

TRAP-6

Peptid aktivuj√≠c√≠ trombinov√Ĺ receptor (agregańćn√≠ vyŇ°etŇôen√≠)

Thrombin receptor activator  peptide

TT

Trombinov√Ĺ ńćas

 

TTP

Trombotick√° trombocytopenick√° purpura

U

neklasifikovateln√Ĺ

Unclassifiable

UFH

Nefrakcionovan√Ĺ heparin

Unfractioned heparin

vWF

Von-WillebrandŇĮv faktor

 

WBC

Leukocyty

White blood cells

WHO

 

World Health Organization