Odběr stolice na průkaz okultního krvácení (detekce lidského hemoglobinu ve stolici) testem Actim Fecal Blood

 

 

 

Postup při odběru stolice 

1. Odeberte malý kousek stolice toaletním papírem nebo použijte čistý odběrový kelímek, do kterého přenesete malý kousek stolice.

2. Otevřete plastovou nádobku s pufrem, naberte do konce tyčinky, která je upevněna na víčku pufru, vzorek z různých míst stolice tak, aby byly naplněny oba zářezy na konci tyčinky.

obr                         návod OK0001.jpg

3. Množství vzorku stolice je optimální, pokud jsou oba zářezy na konci odběrové tyčinky zaplněny stolicí. Takové množství stačí k provedení testu. Přebytečný vzorek odstraňte, např. otřením o kousek toaletního papíru.   

ZVĚTŠENINA KONCE ODBĚROVÉ TYČINKY

OBR

4. Dejte tyčinku se vzorkem zpět do nádobky s pufrem a pevně nádobku uzavřete. Nyní promíchejte suspenzi v pufru otáčením nádobky.

obr

 

5. Nádobku se vzorkem doručte do laboratoře spolu se žádankou na vyšetření vystavenou Vaším ošetřujícím lékařem.

 

6. Při předání vzorku do laboratoře musí být odběrová nádobka označena štítkem se jménem a rodným číslem pacienta.