Odběr moče

 

Jednorázový vzorek

 

 

Časovaný sběr

 

·       sběr za určité přesně určené období (24 hodin, 3 hodiny u moče na kvantitativní vyšetření podle Hamburgera)

·       před započetím sběru se pacient naposledy vymočí mimo odběrovou nádobu

·       zaznamená se časový údaj zahájení sběru (tj. čas vyprázdnění močového měchýře)

·       veškerá moč se dále sbírá do sběrné nádoby (i moč před stolicí!)

·       před ukončením sběru se pacient naposled vymočí do sběrné nádoby

·       zaznamená se tento časový údaj o ukončení sběru

·       objem moči se změří v odměrném válci s přesností na 10 ml

·       celý sběr se promíchá a odlije cca 10 ml do plastové zkumavky, uzavře víčkem a dopraví do laboratoře spolu s údaji o přesné době sběru (na minuty) a přesném objemu moči (na ml)

·       sběr moče na vyšetření sedimentu dle Hamburgera je nutno doručit do laboratoře ihned po ukončení sběru

 

Sběrná nádoba s močí musí být po celou dobu sběru umístěna na suchém chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a dobře uzavřená.

Nemocným v bezvědomí nebo s poruchou mikce je nezbytné zavést močovou cévku.

Úplný sběr moče a správné změření objemu je důležité při výpočtu odpadů sledovaných látek za 24 hodin a clearancových vyšetřeních!