Postup při odběru stolice pro mikrobiologické vyšetření:

 

·         Odběr je možno provést z vhodné, jinak čisté, nádoby (např. nočník, atd.) nebo z kousku stolice na toaletním papíře.

·         Vzorek stolice odeberte pomocí lopatky umístěné ve víčku odběrové nádobky

·         Odebírá se stolice o velikosti lískového oříšku či 1-2 ml v případě tekutého vzorku stolice

·         Řádně označenou nádobku a žádanku doneste do laboratoře s řádně vyplněnou žádankou od ošetřujícího lékaře.. Průkaz musí být proveden do sedmi dnů po odběru. Doporučená teplota při skladování a transportu nádobky se vzorkem je +2° až + 25°C.