Zasílání likvoru při suspektní purulentní meningitidě ve FNKV

všední den                             

 

Sobota

 

Neděle

0:00 - 7:00

C

7:00 -15:00

A

15:00 - 18:00

B

18:00 - 24:00

C

 

0:00 - 8:00

C

8:00 - 18:00

B

18:00 - 24:00

C

 

0:00 - 8:00

C

8:00 - 11:00

B

11:00 - 24:00

C

A

Likvor musí být zaslán do dvou laboratoří, po jedné zkumavce.

První část odebraného likvoru (pro bakteriologickou diagnostiku) se ve sterilní zkumavce se šroubovacím uzávěrem odešle do CL FNKV, se současným telefonickým upozorněním (linka 2544). Použije se elektronická žádanka CL.

Druhá část odebraného likvoru (minimálně 3 ml, pro cytologickou a biochemickou diagnostiku) se ve sterilní zkumavce se šroubovacím

uzávěrem odešle do likvorologické laboratoře neurologické kliniky FNKV, po předchozí telefonické domluvě (linky 2848, 2380, informace také

na lince 2371). Příslušný formulář žádanky K4-11 je na intranetu (Žádanka na vyšetření likvoru – Neurologická klinika) .

B

Likvor musí být zaslán do dvou laboratoří, po jedné zkumavce.

První část odebraného likvoru (pro bakteriologickou diagnostiku) se ve sterilní zkumavce se šroubovacím uzávěrem odešle do CL FNKV, se

současným telefonickým upozorněním (linka 2544). Použije se elektronická žádanka CL.

Druhá část odebraného likvoru (minimálně 3 ml, pro cytologickou a biochemickou diagnostiku) se ve sterilní zkumavce se šroubovacím

uzávěrem odešle v režimu VITAL do laboratoře Topelex, která zajišťuje vyšetření likvoru v nepřetržitém 24-hodinovém provozu přímo ve své laboratoři na adrese Sokolovská 304, Praha 9. Žádanka laboratoří Topelex je na adrese http://www.likvor.cz/images/documents/STATIM_zadanka.pdf. Na žádance bude uvedeno „VITAL“ a telefonní číslo na které má být sdělen výsledek.  Při požadavku vyšetření mimo běžnou pracovní dobu, tj. všední dny od 15:30 do 07:00, víkendy a státní svátky, (v režimu VITÁL) je nutné předchozí telefonické avízo na non-stop telefonickou linku 724 978 303. Transport vzorku zajišťuje i nadále úsek dopravy FNKV (dispečink telefon 2237). Tato druhá zkumavka nejde přes CPL CL. Na pracovišti laboratoře Topelex bude proveden základní panel biochemického a cytologického vyšetření likvoru a výsledky budou telefonicky nahlášeny zadavateli vyšetření.

C

Likvor musí být zaslán do dvou laboratoří, v hemokultivační nádobce a ve zkumavce.

Před odběrem sestra zavolá na CPL CL, linka 5050 a požádá o okamžité přivezení pediatrické hemokultivační nádobky  BACTECTM PEDS PLUS/F .

První část odebraného likvoru (optimálně 3 ml) pro bakteriologickou diagnostiku se injekční stříkačkou a jehlou za dodržení sterilních kautel

vpraví do hemokultivační nádobky BACTECTM PEDS PLUS/F. Čárový kód lahvičky se nalepí na žádanku a nádobka se žádankou se odešle do CL.

Druhá část odebraného likvoru (minimálně 3 ml, pro cytologickou a biochemickou diagnostiku) se ve sterilní zkumavce se šroubovacím

uzávěrem odešle v režimu VITAL do laboratoře Topelex, která zajišťuje vyšetření likvoru v nepřetržitém 24-hodinovém provozu přímo ve své laboratoři na adrese Sokolovská 304, Praha 9. Žádanka laboratoří Topelex je na adrese http://www.likvor.cz/images/documents/STATIM_zadanka.pdf. Na žádance bude uvedeno „VITAL“ a telefonní číslo na které má být sdělen výsledek.  Při požadavku vyšetření mimo běžnou pracovní dobu, tj. všední dny od 15:30 do 07:00, víkendy a státní svátky, (v režimu VITÁL) je nutné předchozí telefonické avízo na non-stop telefonickou linku 724 978 303. Transport vzorku zajišťuje i nadále úsek dopravy FNKV (dispečink telefon 2237). Tato druhá zkumavka nejde přes CPL CL. Na pracovišti laboratoře Topelex bude proveden základní panel biochemického a cytologického vyšetření likvoru a výsledky budou telefonicky nahlášeny zadavateli vyšetření.

Oddělení je povinno hemokultivační nádobku dodatečně objednat v lékárně, aby došlo ke správnému vyúčtování.

Název hemokultivační nádobky: BACTECTM PEDS PLUS/F          kód lékárny 704 395                         cena 160,94