Abstrakt

Časový harmonogram svozu biologického materiálu z jednotlivých pavilónů FNKV do CL.

Svoz vzorků od 18:00-6:00 probíhá v režii odd.dopravy, telefonní linka pro odvoz vzorků zůstává stejná l.5050

Svoz vzorků do CL noc

POUŽÍVAT PŘI PORUŠE POTRUBNÍ POŠTY

Platný od 1.3.2020

V případě poruchy potrubní pošty je zajištěn svoz CL i z pracovišť postižených výpadkem.

 

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

2:00

4:00

5:00

pav. H – ortoped., chirur., uro.

18:00

 

20:00

pak na zavolání

5:30

pav. Y    - transfúzní odd.

 

pav. R - hematologie

na zavolání l.5050

pav. S, S1 - interní kl.

18:10

19:00

20:10

pak na zavolání

pavilon N - plastika, popáleniny, I.int.

18:05

 

20:05

pak na zavolání

ARO

18:00

 

pak na zavolání

5:30

pav. E - oční

na zavolání l.5050

pav. F - neurologie

18:10

 

20:10

pak na zavolání

pav. D - gynekologie

18:10

 

20:10

pak na zavolání

pav. D - kožní

na zavolání l.5050

pav. O - rehabilitace, LDN

na zavolání l.5050

pav. I - pracovní lék., alergo.

  

pav. A, B - onkologie

na zavolání l.5050

pav. M  - dětské odd.

na zavolání l.5050

pav. C - ORL

na zavolání l.5050

 

Všechny odběry musí být správně zařazeny do určených přepravek na dohodnutých místech.STATIMY řaďte vždy dopředu.

Odběry z Vitální indikace zasílejte  prostřednictvím sanitáře nebo volejte l.5050

 

Odběry na Transfúzní oddělení v noci, o víkendu a svátcích na zavolání l.5050.

SVOZ CL NEZAJIŠŤUJE ROZVOZ TRANFÚZNÍCH PŘÍPRAVKŮ, LÉKŮ, SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU.

 

V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů nebo připomínek volejte:

 l.2529 vrchní laborant

l.2427 úsekový laborant CPL