Abstrakt

Časový harmonogram svozu biologického materiálu z jednotlivých pavilónů FNKV do CL.

VŠEDNÍ DNY                                        Používat při poruše potrubní pošty                       Platný od 1.3.2020

 

V případě poruchy potrubní pošty je zajištěn svoz CL i z pracovišť postižených výpadkem.

 

 

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

A + B onkologie

 

 

 

8:10

 

10:30

 

12:15

13:40

14:50

 

 

 

C - ORL

 

6:10

 

8:10

 

10:30

 

12:15

 

14:55

 

16:30

 

D1 - gynekologie

 

6:45

8:55

 

10:00

11:10

12:55

 

14:15

15:15

 

17:40

D2 - kožní

 

 

7:00

8:55

 

10:00

 

12:55

 

 

15:15

 

 

E - oční

 

6:50

 

8:45

9:50

 

 

12:50

 

14:05

 

16:15

 

F - neurologie

 

6:55

 

8:45

9:55

 

11:10

12:50

 

14:10

15:10

 

17:35

H-ortopedie, chirurgie, urologie, ARO

 

6:20

7:50

9:10

10:20

11:00

12:25

13:45

14:25

15:00

16:00 16:40

17:10

I - pracovní lék., alergologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  - dětské odd., kardiochir.

 

6:15

 

8:15

9:15

10:25

 

12:20

13:35

 

15:25

16:35

 

N - plastika, popáleniny, I.int.

 

6:25

7:55

 

9:05

10:15

11:05

12:30

13:50

 

 

16:05

 

O - rehabilitace, LDN, V.ort.stanice

 

 

7:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R - hematologie

 

6:30

7:35

8:00   8:30

9:30

10:10

10:40

11:25

 

13:15

13:55

14:35

 

 

17:00

S - interní kl.

 

6:35

7:40

8:35

9:40

10:40

11:30

12:35

13:20 13:55

14:40

15:20

16:10

17:05

Y  - transfúzní odd.

 

 

 

8:25 

9:35

 

11:20

 

13:10

14:30

16:55

 

Základna pav.G

 

6:40

7:05   7:45

8:05 8:20 8:40

9:00 9:20 9:45

10:05 10:35 10:45

11:15 11:35

12:40

13:00 13:25

14:00 14:20 14:45

15:05 15:30

16:20 16:45

17:15 17:45

                                               

Všechny odběry musí být správně zařazeny do určených přepravek na dohodnutých místech. STATIMY řaďte vždy dopředu.

Transport vzorků mezi 6:00 až 15:30 hod, které jsou odebrány mimo svozové časy, si oddělení zajišťuje samo.

Svoz CL pro kliniky nezajišťuje transport vzorků určených pro pavilon CH – histologické vyšetření

 

Odběry z VITÁLNÍ INDIKACE zasílejte prostřednictvím sanitáře, nebo volejte:

 

Odběry na Transfúzní oddělení sváží svoz CL ve všední dny v určené časy (řádek Y-Transfúzní odd.).

SVOZ CL NEZAJIŠŤUJE ROZVOZ TRANFÚZNÍCH PŘÍPRAVKŮ, LÉKŮ, SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

 

V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů nebo připomínek volejte:

l.2529 vrchní laborant

l.2427 úsekový laborant CPL