Seznam vyšetření v externích laboratořích

Odesílání biologického materiálu do externích laboratoří se řídí: PR_2012_25 „Odesílání materiálu na laboratorní vyšetření ke zpracování mimo FNKV“.

Jako sběrné místo pro vzorky biologického materiálu, které mají být vyšetřeny v externích laboratořích, slouží Centrální příjem laboratoří (CPL) Ústavu laboratorní diagnostiky (ÚLD) pav.G přízemí.

Biologický materiál musí být odebrán podle doporučených specifikací, musí být vybaven řádně vyplněnou žádankou včetně data a času odběru, razítka kliniky a razítka a podpisu lékaře, bez těchto náležitostí externí laboratoř vzorky nepřijme.

Pracovníci CPL požadavek zaevidují a odešlou. Pravidelný odvoz externích vzorků je po-pá (mimo svátky) vždy v 7:15 (laboratoře v Praze), 9:30 (laboratoře v Praze), 12:30 (laboratoře v Praze a Spadia Ostrava). Je nutné, aby veškeré vzorky pro externí laboratoře byly na CPL doručeny alespoň 20 min. před pravidelným svozem. Při plánování času odběru pacienta je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku. Rozvoz vzorků do konkrétních laboratoří se řídí harmonogramem spolupracující laboratoře, proto CPL neručí za jejich včasné dodání do laboratoří. Vzorky doručené po 12:30 jsou upraveny s ohledem na jejich stabilitu a rozvezeny až následující pracovní den.

Vzorky z vitální indikace do externích laboratoří se zasílají 24 hodin přes dispečink autodopravy – pro evidenci se k žádance přikládá jedna její kopie.

Odběrové soupravy pro speciální vyšetření (např. na sběr okyselené moče, zkumavky s transportním médiem apod.) je nutno si předem objednat ve vyšetřující laboratoři.

Pro vyšetření v externí laboratoři Spadia používejte elektronické žádanky, které jsou v programu Chorobopis dostupné na stejné záložce jako ostatní laboratorní žádanky, tlačítko je označeno ExLab. Pro Endokrinologický ústav je položka označena ENDOKRI, pro Topelex TopExt, pro laboratoř průtokové cytometrie VFN VFN-UKLBD. Pokud jsou žádanky zadané elektronicky, výsledky vyšetření se zobrazují v Komplementu v sekci Externí laboratoř. Tištěné výsledkové listy z externí laboratoře Spadia jsou doručovány svozem CPL. Ostatní externí laboratoře zasílají výsledkové listy poštou přímo na kliniku nebo oddělení.

V tabulce jsou použity hypertextové odkazy na informace o externí laboratoři, žádanky, popř. další doplňující informace, přechod na odkaz: Ctrl+klepnutí.

Seznam vyšetření je podle potřeby aktualizován, změny jsou vyznačeny červeně.

Veškeré informace uvedené v této tabulce jsou převzaty z laboratorních příruček jednotlivých laboratoří. Poznámky k odběru uvedené v seznamu vyšetření nemusí být aktuální. Před odběrem doporučujeme prověřit v laboratorní příručce příslušné laboratoře.


Tabulka vyšetření v externích laboratořích

 

název vyšetření

synonymum

materiál

poznámka k odběru

pokyny pro CPL

název laboratoře

žádanka

1,25-dihydroxyvitamin D3

kalcitriol

sérum (gel)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit, nevystavovat přímému světlu.

VFN - ÚKLBD,

Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224962841

informace o laboratoři

žádanka

5-HIOK (HIAA)

kyselina

5- hydroxyindoloctová

moč sběr za 24 h

Provádí úsek biochemie ÚLD.

7Dehydrocholesterol

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

VFN

Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch

 Ke Karlovu 2;

budova E4, 2.patro

tel.:  224 96 7748

informace o laboratoři

žádanka

11-deoxykortikosteron

 11-DOC

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

11-deoxykortizol

 11-DOF

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

17-OH pregnenolon

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

17-OH pregnenolon sulfát

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

17-OH progesteron

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

21-deoxykortisol

21-DOF

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

ACE

Angiotenzin konvertující enzym (SACE)

sérum (gel)

Je doporučováno před analýzou vysadit steroidy a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory.

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ACP

Kyselá fosfatáza celková

sérum (gel)

nebo

 plazma (EDTA; heparin)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ACPP

Kyselá fosfatáza prostatická

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ACPN

Kyselá fosfatáza neprostatická (kostní)

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ACTH

Adrenokortikotropní hormon

plazma (EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ADAMTS13

Nesrážlivá plná krev (citrát)

Pro uživatele mimo ÚHKT provádí vyšetření pacientů výhradně po předchozí domluvě s vedoucí laboratoře ÚHKT.

Uchovat v lednici.

ÚHKT,

Laboratoř pro poruchy hemostázy,

U nemocnice 1, Praha

informace o laboratoři

žádanka

Adalimumab

stanovení hladiny

sérum (gel)

Odběr je nezbytné provést těsně před podáním následné dávky léčiva. 

Uchovat v lednici.

VFN

Laboratoř imunologie a alergologie

Karlovo nám. 32

tel.: 224966278

informace o laboratoři

žádanka

Adenoviry IgA, IgG, IgM

AV

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Adrenalin v plazmě

katecholaminy

plazma (Na-heparin;EDTA)

Před odběrem dodržet dietu, vysadit minimálně 3 dny antihypertenziva. Poslední 4 hodiny nepít a nejíst.

30 minut ležet se zavedeným žilním katétrem.

Po odběru co nejdříve doručit CPL.  Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Adrenalin v moči

katecholaminy

moč sběr za 24h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.

Sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dieta, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Aldosteron

 

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin; EDTA) nebo

moč za 24 h bez konzervans

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Alfa 1 - mikroglobulin

 

moč, plastová zkumavka bez úpravy

 

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKLBD,

Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224962841

informace o laboratoři

žádanka

ALP isoenzymy

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

AMH

Anti-Müllerian hormon

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Amniocentéza

 

spec.odběr.nádobky

 

 

Pokud je potřeba vzorek během přepravy uskladnit na delší dobu např. přes noc, uloží se dolu do lednice, kde teplota neklesne pod +6°C.

Vzorek nesmí v žádném případě zmrznout!

GenVia,

Sýkovecká 276/54

tel.: 266315592; 773669 442

informace o laboratoři

žádanka

Amiodaron

 

sérum nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku.

Po odběru co nejdříve dodat do CPL.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Amyláza pankreatická

AMS pankreatická

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Amyloid

sérový amyloid (SAA)

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Anaplasma phagocytophilum IgG, IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Androstendion

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Angiostrongyloidóza

-          sérologie

Tkáňové helmintózy

sérum (gel)

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Anti ACHR

Autoprotilátky proti acetylcholinovým receptorům.

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

VFN - ÚKLBD, Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224 962 654

informace o laboratoři

žádanka

anti HDV Ig total,IgM

 diagnostika hepatitidy D

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

anti Hib IgG

Protilátky proti PRP antigénu Haemophilus influenzae typ b

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

odd.imunologie

Dittrichova 17, Praha

informace o laboratoři

žádanka

anti HEV IgG,IgM

diagnostika hepatitidy E

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

anti MuSK

Autoprotilátky proti svalové thyrosinkinase

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKLBD, Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224 962 654

informace o laboratoři

žádanka

anti PCP

pneumokokový polysacharid

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

odd.imunologie

Dittrichova 17, Praha

informace o laboratoři

žádanka

ASCA IgA,IgG

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Autohemolýza

Hereditární sférocytóza

nesrážlivá krev

(Li heparin; K3EDTA)

Vyšetření se provádí pouze v pracovní dny (pondělí-středa) 7-13 h.

Materiál musí být zpracován do 8 h po odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Autovakcína

tkáň, stěr, možno dodat i izolát bakteriálního kmene

 

Uchovat při laboratorní teplotě.

AeskuLab Hadovka

Evropská 2539/33B

Praha

tel.: 255755254

informace o laboratoři

žádanka

BCR-ABL transkript

molekul. monitorování

periferní krve (kostní dřeně) EDTA nebo citrátové antikoagulans, není doporučen heparin!

 

Optimální doba doručení do zpracovávající laboratoře od okamžiku odběru je 24 h, v krajním případě 48 h. Vzorek nesmí zmrznout!

ÚHKT,NRL pro DNA

U nemocnice 1,

pav.C - přízemí

Tel.221977221

informace o laboratoři

žádanka

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ß-crosslaps

Telopeptid kolagenu CTx-beta

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA; heparin)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ß2-mikroglobulin v moči

 

moč alkalizovaná na pH >6

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Bartonella hensei.IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Bordetella parapertusis

Bordetella pertusis

IgA,IgG, IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Borrelie  PCR

 

plazma (EDTA), likvor

biopsie tkání ve sterilním

fyziologickém roztoku

 

Uchovat v lednici.

SZÚ Šrobárova 48,

budova 2

informace o laboratoři

žádanka

Borrelie WB

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Brucella abortus IgA,IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

CA 72-4

Antigen karcinomu 72-4

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin; EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Calprotectin ve stolici

 

stolice

Provádí úsek biochemie ÚLD.

Candida sp.

sérum (gel), likvor

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Do laboratoře dopravit max. do 24 h po odběru.

Nemocnice Na Bulovce

Odd.klin. mikrobiologie;

Budínova 2; pav.č.7 suterén

informace o laboratoři

žádanka

CDT

Karbohydrát deficitní transferin

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Cefaclor – c7

specifické IgE

alergeny

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Cephalosporin-p11

specifické IgE

alergeny

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Clonazepam

antiepileptikum

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Chránit před světlem.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Coxackie viry IgA, IgG, IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Cyfra 21-1

tumor marker

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin; EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Cysticerkóza

-          sérologie

Tkáňové helmintózy

sérum (gel),

mozkomíšní mok

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Cyklosporin A

 CyA, CSA

plazma  (EDTA)

Krev se nabírá před podáním léku

(CyA 0 min.), event. 2 hod. po podání (CyA 120 min.).

Uchovat v lednici.

IKEM,

pracoviště laboratorních metod;

Vídeňská 1958/9

budova G  4.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

Cytogenetické vyšetření

VFN -plazma (Na- nebo Li- heparinem)

kostní dřeně sterilně odebrat do speciálně připravené a označené odběrové zkumavky s médiem (5ml PBS s heparinem) Dodává VFN na vyžádání.

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Vzorek v žádném případě nemrazit! Při prodlení s odesláním uchovat vzorek v lednici.

VFN

Centrum nádorové cytogenetiky; 

U nemocnice 2

budova A7 suterén

informace o laboratoři

žádanka

SPADIA – jejich speciální zkumavka s médiem – dodávají na telefonické vyžádání. Zkumavky uchovávat v lednici.

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Vzorek v žádném případě nemrazit! Při prodlení s odesláním uchovat vzorek v lednici

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Dědičné metabolické poruchy

 

sérum (gel)

plazma (EDTA)

moč (ranní)

suchá krevní kapka (kartička)

likvor (sterilní zk.)

Typ vyšetření, materiálu a požadavků na preanalytiku viz.:

http://udmp.lf1.cuni.cz/metabolicka-prirucka

Suchá krevní kapka (novorozenecká screeningová kartička)

Kruhy vyznačené na testovací kartičce musí být plně prosáknuty (viditelně z přední a zadní strany kartičky). Kartička nesmí být nasáknuta plnou krví opakovaně. Před transportem nechat uschnout (nesmí schnout nad zdrojem tepla); vložit do sáčku až po dokonalém usušení

Moč nejlépe ranní moči do 2 močových zkumavek, nepoužívat nádobky od léčiv!!!

Sérum-centrifugovat, separovat, zamrazit.

Nesrážlivá krev- uchovat při lab.teplotě, nemrazit.

Plazma centrifugovat, separovat, zamrazit.

Likvor zamrazit.

Moč zamrazit.

 

VFN Ústav dědičných metabolických poruch

 Ke Karlovu 2;

budova E1a přízemí

tel.: 224967710

informace o laboratoři

žádanky

Desethylamiodaron

 

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku.

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

DHEA

 Dehydroepiandrosteron

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

DHEA-sulfát

 Dehydroepiandrosteronsulfát

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin;EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Diazepam

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Dihydrotestosteron

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

Diaminooxidáza

DAO

sérum (gel)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Vzorky je třeba uchovávat při 2-8°C, při skladování delším než 48 hodin sérum zamrazit.

Laboratoř Imunoflow

Rychnovská 651

1. patro
Praha 9 - Letňany
Tel: 286 923 150 - 151
informace o laboratoři

žádanka

DNáza B

 

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Dopamin

 katecholaminy

plazma (Na-heparin; EDTA)

Před odběrem dodržet dietu, vysadit minimálně 3 d antihypertenziva. Poslední 4 h nepít a nejíst. 30 min ležet se zavedeným žilním katétrem. 

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.  Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Dopamin

katecholaminy

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2),

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.Sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dieta, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Doxycyklin – p12

specifické IgE

alergeny

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Drogy, léčiva a ostatní xenobiotika

 analýzy pro soudní účely (policie)

moč,

smolka,

žaludeční obsah,

sérum,  nepoužívat zkumavky s gelem

Vzorky odebírejte vždy dle pokynů viz. pokyny pro odběr.

 

VFN, Ústav soudního lékařství a toxikologie, Toxikologická laboratoř,

Ke Karlovu 2, Areál dětské nemocnice A2 - 1. patro, Praha 2

tel: 22496 7188

informace o laboratoři

žádanka

Echoviry IgA,IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Elastasa 1 ve stolici

 

stolice, plastový kontejner na stolici

 

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKLBD, Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2, pav. A7 - 2. patro,

tel: 224 962 654, informace o laboratoři

žádanka

 

Elfo Hb

 

nesrážlivá krev (K3EDTA)

 

Do ÚHKT musí být vzorek transportován v den odběru, max.do 1 dne po odběru při dodržení uchování a transportu v chladu. Vzorek nesmí zmrznout!

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

EPO

erytropoetin

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Etanercept

stanovení hladiny

sérum (gel)

Odběr je nezbytné provést těsně před podáním následné dávky léčiva. 

Uchovat v lednici

VFN

Laboratoř imunologie a alergologie

Karlovo nám. 32

tel.: 224966278

informace o laboratoři

žádanka

Ethosuximid

 

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 h po užití, na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Everolimus

 

plazma (K3EDTA)

Krev se nabírá před podáním léku.

Uchovat v lednici.

IKEM, pracoviště laboratorních metod; Vídeňská 1958/9

budova G  4.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

Fruktózamin

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

FII Prothrombin G20210A

trombofilní mutace

nesrážlivá periferní krev (EDTA; citrát sodný)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

FV-Leiden R506Q

trombofilní mutace

nesrážlivá periferní krev (EDTA; citrát sodný)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Fasciolóza

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel)

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Filariózy

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel), mozkomíšní mok, bioptický vzorek, tenký krevní nátěr a tlustá kapka na podložní sklíčko

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

FISH

Vyšetření chromozomových aberací metodou fluorescenční in situ hybridizace.

kostní dřeň

(transportní médium)

periferní krev (Heparin, transportní médium), tkáň tumoru (transportní médium, parafinový řez)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

FRAXA

sy fragilního chromozomu X

Nesrážlivá krev (K3EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Transport vzorku co nejdříve, (nejpozději do 3 h po odběru).

FN MOTOL

Ústav biologie a lékařské genetiky

V Úvalu 84

budova 21, 2.patro

informace o laboratoři

žádanka

G 6 PDH

enzymopatie

Nesrážlivá krev (K3EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Do laboratoře musí výt vzorek transportován v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Gastrin

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Gen SHOX

 

Plná krev (EDTA), příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA

 

Uchovat v lednici.

VFN Ústav biologie a lékařské genetiky

Albertov 4, Purkyňův ústav – zvýšené přízemí vlevo

informace o laboratoři

žádanka

Molekulárně genetické vyšetření

FN Motol

 

Typ vyšetření, materiálu a požadavků na preanalytiku viz.:

http://ublg.lf2.cuni.cz/phocadownload/lekar/Priloha_1_BLP_prehled_poskytovanych_vysetreni_08_120809.htm

FN MOTOL Ústav biologie a lékařské genetiky

V Úvalu 84

budova 21, 2.patro

informace o laboratoři

žádanka

Gilbertův syndrom – UGT1A1

 

plná krev (EDTA)

 

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

GMD

Glutamátdehydrogenáza

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin;EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

H1N1 prasečí chřipka

 

speciální odběrové nádobky

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Při teplotě +4°C může být až 48 hodin od odběru.

SZÚ, Šrobárova 48,

budova č.4   1.patro

tel.:267082400

informace o laboratoři

žádanka

HbF

fetální hemoglobin

Nesrážlivá krev (K3EDTA)

 

Do laboratoře musí být vzorek transportován v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

HCV RNA genotyp

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

HE - 4

Tumor marker

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin;EDTA)

 

 

 

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Helmintózy

 

sérum (gel), sklivec, mozkom. mok, bioptické vzorky (vč. obsahu cyst), krevní nátěry, stolice moč

Typ vyšetření, materiálu a požadavků na preanalytiku viz.:

http://uim.lf1.cuni.cz/narodni-referencni-laborator-pro-tkanove-helmintozy-vfn--1lf-uk

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

 

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Hemochromatóza

(C282Y,S65C,H63D)

 

plná krev (EDTA;citrát)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Herpetické viry

IgA, IgG, IgM

Western Blot

 HSV 1,2

sérum (gel)

 

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 

HIT II. typu

 

 

sérum (gel)

 

Do 2 hod po odběru možno nechat při laboratorní teplotě (15-25°C), při pozdějším expedování uchovat v chladu

(2-8°C). Do laboratoře dodat max. 2 dny od odběru.

ÚHKT, odd.imunohematologie

U Nemocnice 1

budova A   2.patro

tel:221977254

informace o laboratoři

 

žádanka

 

HLA genotypizace

 

plazma (K3EDTA)

 

Vzorek krve uchovat laboratorní teplotě. V případě, že transport probíhá déle než 12 hod. uchovat v lednici nejdéle do 48 h po odběru.

3.LF, Ruská,4.patro,č.dv.431

 

HLA genotypizace z hematologie do ÚHKT

ÚHKT odd.imunohematologie

lab.HLA serologie

U nemocnice 1,  pav.C

informace o laboratoři

žádanka

Hliník

Al

plazma, speciální odběrový materiál pro analýzu stopových prvků

Odběrový materiál dodá Spadia na vyžádání.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Hořčík v ery

 

plná krev s protisrážlivou úpravou

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 HHV6 IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Hungtingtonova choroba (gen IT15)

Plná krev (EDTA) příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA 

Uchovat v lednici.

VFN, Ústav biologie a lékařské genetiky

Albertov 4, Praha 2

informace o laboratoři

žádanka

Hydatidóza alveolární

(echinokokóza )

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel), mozkomíšní mok,

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Hydatidóza cystická

(echinokokóza)

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel), mozkomíšní mok,

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

CH-50

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chlamydia pneumonie IgA,IgM,IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chlamydia psitaci IgA,IgM,IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chlamydia species IgA,IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chlamydia trachomatis IgA,IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chróm

Cr

sérum (gel)

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chromogranin A

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ICTP

C-terminální telopeptid kolagenu,  kostní metabolismus

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin;EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

IgD

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

VFN, Imunologická laboratoř,

Karlovo náměstí 32

informace o laboratoři

žádanka

IGF -1

 Inzulinu podobný růstový faktor 1

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

IGF BP - 3

 Insulin like growth factor binding protein 3

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Imunofenotypizační vyšetření

Viz. vyšetření průtokovou cytometrií

VFN – ÚLBLD

U nemocnice 2, Praha 2

Pavilon A4, laboratoř FACS

Tel.224962877

informace o laboratoři

žádanka

Infliximab

stanovení hladiny

 

sérum (gel)

Odběr je nezbytné provést těsně před podáním následné dávky léčiva. 

Uchovat v lednici.

VFN

Laboratoř imunologie a alergologie

Karlovo nám. 32

tel.: 224966278

informace o laboratoři

žádanka

JAK 2 (V617F)

 

plná krev (EDTA; citrát)

 

Uchovat při laboratorní teplotě.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Jod v moči

jódurie

moč

ranní nebo sbíraná za 24 h

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kadmium

Cd

plná krev s protisrážlivou úpravou

moč ranní

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kandidátní geny pro obezitu

plazma (EDTA)

ne heparin!!!!

 

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav;

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

Kalcitonin

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kapilarióza

-          sérologie

Tkáňové helmintózy

sérum (gel)

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Karyotyp

cytogenetika

SPADIA – periferní krev  vždy do jejich zkumavek s transportním médiem-na vyžádání dodá Spadia

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

FN Motol - periferní krev (Li/Heparin)

 

Uchovat v lednici.

FN Motol, Ústav biologie a lék.genetiky

Budova 3, Uzel G, 4. patro

informace o laboratoři

žádanka

Katecholaminy

AD,NAD,DO

viz. Adrenalin, noradrenalin, dopamin

 

 

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Klonazepam

 

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici. Chránit před světlem.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Koenzym Q10

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici. Chránit před světlem.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Konfirmační testy:

Syfilis

Herpetické viry

HIV

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

SZÚ, Šrobárova 48

pav. č.6

pav.č. 25

pav.č. 3

informace o laboratoři

 

Kostní izoenzym ALP

osteáza

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kryptosporidióza

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel), mozkomíšní mok, bioptický vzorek

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Křemík

Si

plná krev s protisrážlivou úpravou

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kyselina homogentisová

 

moč  sběr moči, nejlépe 12 h nebo ranní moč

Sběr moči do plastové sběrné nádoby bez přísad!

 

i transportu nad 4h zamrazit.

VFN ÚDMP

Ke Karlovu 2, Praha 

budova E1a, přízemí

informace o laboratoři

žádanka

Kyselina homovanilová

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kyselina vanilmandlová

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Lamotrigin

antiepileptikum

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 hodiny po užití, na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Leischmatóza

 

sérum (gel), mozkomíšní mok, bioptický vzorek

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Levetiracetam

antiepileptikum

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 hodiny po užití, na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Likvor

 Základní panel biochemie a cytologie

3 ml likvoru

 

Pro cytologické vyšetření: nutno dodat do Topelexu do max. 3 h po odběru!

Topelex

Poliklinika Vysočany – Clinicum – 3.patro

Sokolovská 304

Praha 9

tel.: 266006118,

informace o laboratoři

žádanka

Proteinogram -zánětlivé markery,strukturální proteiny CNS

4 ml likvoru + séra

Uchovat v lednici.

IEF

1 ml likvoru + séra

Uchovat v lednici.

Specifické protilátky, vč.autoprotilátek

1-5 ml likvoru + séra

Uchovat v lednici.

PCR

0,5 ml likvoru na každé agens

Uchovat v lednici.

Průkaz likvorey

0,5 ml likvoru + séra

Uchovat v lednici.

Listeria IgG, IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Lithium

stanovení hladiny

Li

sérum (gel)

Nesmí se použít zkumavka s heparinátem litným.
Zabránit hemolýze!

Odběr za 10-12h po poslední dávce (při dávkování 2x za den).

Separace séra do 1 hodiny od náběru.

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKLBD,

Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224 962 654,

informace o laboratoři

žádanka

 

 

Malárie – protilátky

 

Malárie – přímý průkaz

 

plazma ( EDTA)

 

tlustá krevní kapka na podložní sklíčko

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Mangan

Mn

sérum (gel)

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 

MBP

 

mannan vázající lektin

 

sérum (přednostně zkumavky s gelem),

plazma (EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Měď

Cu

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Meď v moči

Cu

moč sběr za 24 h

Sběr moče do plastových láhví, bez konzervačních přísad.

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Melanogeny v moči

NEPROVÁDÍ SE!!

 

 

Metanefrin

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Metanefrin v moči

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Methotrexát

 MTX

sérum,  nepoužívat zkumavky s gelem

Provádí úsek biochemie ÚLD.

MODY

 

plná krev (EDTA)

Nutno nabrat 2 zkumavky.

Uchovat v lednici.

FN Motol a 2. LF budova Dětské onkologie 3. patro, budova  C

informace o laboratoři

žádanka

MTHFR C677T, A1298C

trombofilní mutace

nesrážlivá krev (EDTA; citrát sodný)

 

Uchovat při laboratorní teplotě.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Mykofenolát

 

plazma (K3EDTA)

 

Uchovat v lednici.

IKEM, pracoviště laboratorních metod; Vídeňská 1958/9

budova G  4.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

NAG

N-acetyl-beta-D-glukosaminidaza

moč

 

Uchovat v lednici.

FN MOTOL,Ústav lékařské chemie a klin.biochemie

V Úvalu 84

 pav. G, 2.patro

tel:224435313

informace o laboratoři

žádanka

Neisseria meningitidis

 sérologie

již se neprovádí

 

 

již se neprovádí

bližší info:

SZÚ-CEM, budova č. 2,

tel.: 267 08 2261

Noradrenalin

katecholaminy

plazma

(Na-heparin;EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Noradrenalin v moči

katecholaminy

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 – 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia. Sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dieta, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Normetanefrin

 

plazma (EDTA;heparin)

Před odběrem dodržet dietu, vysadit minimálně 3 dny antihypertenziva. Poslední 4 hodiny nepít a nejíst. 30 minut ležet se zavedeným žilním katétrem. 

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Normetanefrin v moči

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl  (pH=1 - 2)

 

 

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 

Olovo

 

Pb

 

plná krev s protisrážlivou úpravou

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Olovo v moči

 

moč sběr za 24 h

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Orosomukoid

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Osmotická rezistence

Hereditární sférocytóza

Nesrážlivá krev

(K3EDTA)

Pouze pracovní dny (pondělí-čtvrtek) 7-13 hod.

Dodat do laboratoře v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Osteokalcin

kostní metabolismus

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Oxaláty v moči

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

P1NP

N-terminální propeptid prokolagenu typu I

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 

 

PAI 1

 

 

inhibitor aktivátoru plazminogenu, trombofilní faktor

 

 

K3EDTA

 

Uchovat při laboratorní teplotě.

Pokud není spec.značka, že patří přímo do:

VFN-hematologie,U nemocnice 2, pavilon A4, 1.patro

 

pak poslat do SPADIA

žádanka

 

 

 

 

 

žádanka

Parvovirus B19 IgM, IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Pink test na HS

Hereditární sférocytóza

Nesrážlivá krev

(K3EDTA)

Pouze v pracovní dny 7-13 h. Před vyšetření není vhodné podávat pacientovi erymasu.

Do laboratoře dodat v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

PK

pyruvátkináza

Nesrážlivá krev

(K3EDTA)

Vyšetření se prování jen po předchozím objednání. Před vyšetření není vhodné podávat pacientovi erymasu.

Do laboratoře dodat v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Plazmatická reninová aktivita

PRA

plazma

(EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

PLA2R

Autoprotilátky proti receptoru pro fosfolipázu A2

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

VFN, Klinická imunologie a alergologie - laboratoř, Karlovo nám. 32 (na konci dvora),

tel.22496 6278

informace o laboratoři

žádanka

PNH test v AB séru

Hamův test

Nesrážlivá krev

(K3EDTA) + sérum (gel)

Před vyšetření není vhodné podávat pacientovi erymasu.

Do laboratoře dodat v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Porfyriny v moči

porfyriny celkové

moč/24h

Uchovávat v temnu!!

Uchovávat v temnu!!

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKBLD, Laboratoř hepatologická, Na Bojiši 3, 4. patro,

 tel: 224 964 197

informace o laboratoři

žádanka

 

Porfobilinogen

 

ranní moč, stabilizace - úprava pH na 6-7 pomocí 0,3% NaHCO3

Chránit před světlem.

 

 

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Primidon

antiepileptikum

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr provést nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 hodiny po užití. Na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti erytrocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A    2.patro

tel.: 221977205

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti granulocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A    2.patro

tel.: 221977205

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti

hemofilu

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

FN Motol,

Ústav imunologie

V Úvalu 84

budova G, 3. patro

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti leukocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A    2.patro

tel.: 221977205

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti lymfocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A    2.patro

tel.: 221977205

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti pneumokokům

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

FN Motol,

Ústav imunologie

V Úvalu 84

budova G, 3. patro

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti vnitřnímu faktoru

IFA, anti-intrinsic faktor

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti trombocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A   2.patro

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky vázané na trombocyty

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A   2.patro

informace o laboratoři

žádanka

Pteriny profil v moči

 

moč

Chránit před světlem (neprůhledná zkumavka, nebo zkumavku zabalit do alobalu).

Zmrazit.

VFN ÚDMP

Ke Karlovu 2, Praha 

budova E1a, přízemí

informace o laboratoři

žádanka

Renin

 

plazma (EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Revmatoidní faktor

IgA,IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Rtuť

Hg

plná krev s protisrážlivou úpravou

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Rtuť v moči

 

moč ranní

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

SAA

sérový amyloid A

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

SACE

Angiotenzin konvertující enzym (ACE)

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin)

Je doporučováno před analýzou vysadit steroidy a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

S-100b

tumor marker

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

SCCA

Antigen skvamózních buněk

sérum (gel)

nebo

plazma

(EDTA, heparin)

Provádí úsek biochemie ÚLD.

Screening anti-HLA protilátek (Luminex)

sérum (gel)

 

Pokud není možno dodat vzorek do druhého dne, je nutno separovat sérum a uskladnit jej při -20°C.

IKEM,

pracoviště laboratorních metod;

Vídeňská 1958/9

budova G  2.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

Screening vývojových vad

AFP,b-HCG,PAPP-A

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Sekreční IgA

 

sliny

Odběrový systém Salivette

Plastová zkumavka Eppendorf 1,5 ml

 

Uchovat v lednici.

FTN,Vídeňská 800,

pav. G2 suterén

tel: 236051 11

informace o laboratoři

žádanka

Selen

Se,stopové prvky

sérum (gel)

 

 

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Serotonin

5HT

sérum (gel)

Existuje široká škála léků, které mohou ovlivňovat stanovení serotoninu, např. morfin, inhibitory monoaminooxidázy (MAO) jako jsou reserpin, metyldopa, litium.

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

SHBG

Sexuální hormony vázající globulin

sérum (gel)

nebo

plazma

(Li-heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Schistosomóza střevní

( s.mansoni )

( s.japonicum)

tkáňové helmintózy

sérum (gelem), stolice, mozkomíšní mok, bioptický vzorek

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Schistosomóza urogenitální

( S.hae-matobium )

tkáňové helmintózy

sérum (gel), moč, mozkomíšní mok, bioptický vzorek

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Sirolimus

 

plazma (K3EDTA)

Krev se odebírá před podáním léku.

Uchovat v lednici.

IKEM,

pracoviště laboratorních metod;

Vídeňská 1958/9

budova G  4.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

STH

Lidský růstový hormon

hGH

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Strongyloidóza

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel)

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Sultiam

Monitorování léčiv

sérum, nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 hodiny po užití. Na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Takrolimus

imunosupresivum

plazma (K3EDTA)

 

Uchovat v lednici.

IKEM,

pracoviště laboratorních metod;

Vídeňská 1958/9

budova G  4.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

TAS

Celková antioxidační kapacita

sérum (gel)

nebo

plazma

(EDTA, heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

TBC (sputum, výtěr)

-          kultivace

 

sputum

výtěrová tampón

 

 

FN Bulovka

Odd.klin. mikrobiologie

pav.7 přízemí

Budínova 2, Praha 8

Tel:266082525

informace o laboratoři

žádanka

TBG

tyroxin vázající globulin

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

VFN Centrální laboratoř, U Nemocnice 2, pav. A7 - 2. patro,

tel: 224 962 654

informace o laboratoři

žádanka

Test lymfoblast. transformace

 

plazma (heparin)

Vyšetření se prování jen po předchozím objednání. Jen po, út, čt.

 

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Thymidinkináza

TK

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Topiramat

sérum, nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr provést nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 hodiny po užití. Na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Toxokarosa larvální 

 - sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel),

sklivec event. předněkomorová voda (při podezření na infekci oka), mozkomíšní mok

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Toxoplasma IgA, IgE, IgG, IgM

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

TPMT

TPMT - DNA test účinnosti thiopurinových léčiv

nesrážlivá periferní krev (EDTA; citrát sodný)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Nový Jičín

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

TPA

tkáňový polypetidový antigen

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin;EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

TPS

Tkáňový polypeptidový specifický antigen

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin;EDTA)