Seznam vyšetření v externích laboratořích

Odesílání biologického materiálu do externích laboratoří se řídí: PR_2012_25 „Odesílání materiálu na laboratorní vyšetření ke zpracování mimo FNKV“.

Jako sběrné místo pro vzorky biologického materiálu, které mají být vyšetřeny v externích laboratořích, slouží Centrální příjem laboratoří (CPL) Centrálních laboratoří (CL) pav.G přízemí.

Biologický materiál musí být odebrán podle doporučených specifikací, musí být vybaven řádně vyplněnou žádankou včetně data a času odběru, razítka kliniky a razítka a podpisu lékaře, bez těchto náležitostí externí laboratoř vzorky nepřijme.

Pracovníci CPL požadavek zaevidují a odešlou. Pravidelný odvoz externích vzorků je po-pá (mimo svátky) vždy v 7:15 (laboratoře v Praze), 9:30 (laboratoře v Praze), 12:30 (laboratoře v Praze a Spadia Ostrava). Je nutné, aby veškeré vzorky pro externí laboratoře byly na CPL doručeny alespoň 20 min. před pravidelným svozem. Při plánování času odběru pacienta je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku. Rozvoz vzorků do konkrétních laboratoří se řídí harmonogramem spolupracující laboratoře, proto CPL neručí za jejich včasné dodání do laboratoří. Vzorky doručené po 12:30 jsou upraveny s ohledem na jejich stabilitu a rozvezeny až následující pracovní den.

Vzorky z vitální indikace do externích laboratoří se zasílají 24 hodin přes dispečink autodopravy – pro evidenci se k žádance přikládá jedna její kopie.

Odběrové soupravy pro speciální vyšetření (např. na sběr okyselené moče, zkumavky s transportním médiem apod.) je nutno si předem objednat ve vyšetřující laboratoři.

Pro vyšetření v externí laboratoři Spadia používejte elektronické žádanky, které jsou v programu Chorobopis dostupné na stejné záložce jako ostatní laboratorní žádanky, tlačítko je označeno ExLab. Pro Endokrinologický ústav je položka označena ENDOKRI, pro Topelex TopExt, pro laboratoř průtokové cytometrie VFN VFN-UKLBD. Pokud jsou žádanky zadané elektronicky, výsledky vyšetření se zobrazují v Komplementu v sekci Externí laboratoř. Tištěné výsledkové listy z externí laboratoře Spadia jsou doručovány svozem CPL. Ostatní externí laboratoře zasílají výsledkové listy poštou přímo na kliniku nebo oddělení.

V tabulce jsou použity hypertextové odkazy na informace o externí laboratoři, žádanky, popř. další doplňující informace, přechod na odkaz: Ctrl+klepnutí.

Seznam vyšetření je podle potřeby aktualizován, změny jsou vyznačeny červeně.

Veškeré informace uvedené v této tabulce jsou převzaty z laboratorních příruček jednotlivých laboratoří. Poznámky k odběru uvedené v seznamu vyšetření nemusí být aktuální. Před odběrem doporučujeme prověřit v laboratorní příručce příslušné laboratoře.

 

Tabulka vyšetření v externích laboratořích

 

název vyšetření

synonymum

materiál

poznámka k odběru

pokyny pro CPL

název laboratoře

žádanka

1,25-dihydroxyvitamin D3

kalcitriol

sérum (gel)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit, nevystavovat přímému světlu.

VFN - ÚKLBD,

Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224962841

informace o laboratoři

žádanka

5-HIOK (HIAA)

kyselina

5- hydroxyindoloctová

moč sběr za 24 h

Provádí úsek biochemie CL.

7Dehydrocholesterol

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

VFN

Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch

 Ke Karlovu 2;

budova E4, 2.patro

tel.:  224 96 7748

informace o laboratoři

žádanka

11-deoxykortikosteron

 11-DOC

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

11-deoxykortizol

 11-DOF

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

17-OH pregnenolon

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

17-OH pregnenolon sulfát

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

17-OH progesteron

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

21-deoxykortisol

21-DOF

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

ACE

Angiotenzin konvertující enzym (SACE)

sérum (gel)

Je doporučováno před analýzou vysadit steroidy a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory.

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ACP

Kyselá fosfatáza celková

sérum (gel)

nebo

 plazma (EDTA; heparin)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ACPP

Kyselá fosfatáza prostatická

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ACPN

Kyselá fosfatáza neprostatická (kostní)

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ACTH

Adrenokortikotropní hormon

plazma (EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ADAMTS13

Nesrážlivá plná krev (citrát)

Pro uživatele mimo ÚHKT provádí vyšetření pacientů výhradně po předchozí domluvě s vedoucí laboratoře ÚHKT.

Uchovat v lednici.

ÚHKT,

Laboratoř pro poruchy hemostázy,

U nemocnice 1, Praha

informace o laboratoři

žádanka

Adalimumab

stanovení hladiny

sérum (gel)

Odběr je nezbytné provést těsně před podáním následné dávky léčiva. 

Uchovat v lednici.

VFN

Laboratoř imunologie a alergologie

Karlovo nám. 32

tel.: 224966278

informace o laboratoři

žádanka

Adenoviry IgA, IgG, IgM

AV

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Adrenalin v plazmě

katecholaminy

plazma (Na-heparin;EDTA)

Před odběrem dodržet dietu, vysadit minimálně 3 dny antihypertenziva. Poslední 4 hodiny nepít a nejíst.

30 minut ležet se zavedeným žilním katétrem.

Po odběru co nejdříve doručit CPL.  Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Adrenalin v moči

katecholaminy

moč sběr za 24h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.

Sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dieta, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Aldosteron

 

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin; EDTA) nebo

moč za 24 h bez konzervans

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Alfa 1 - mikroglobulin

 

moč, plastová zkumavka bez úpravy

 

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKLBD,

Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224962841

informace o laboratoři

žádanka

ALP isoenzymy

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

AMH

Anti-Müllerian hormon

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Amniocentéza

 

spec.odběr.nádobky

 

 

Pokud je potřeba vzorek během přepravy uskladnit na delší dobu např. přes noc, uloží se dolu do lednice, kde teplota neklesne pod +6°C.

Vzorek nesmí v žádném případě zmrznout!

GenVia,

Sýkovecká 276/54

tel.: 266315592; 773669 442

informace o laboratoři

žádanka

Amiodaron

 

sérum nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku.

Po odběru co nejdříve dodat do CPL.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Amyláza pankreatická

AMS pankreatická

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Amyloid

sérový amyloid (SAA)

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Anaplasma phagocytophilum IgG, IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Androstendion

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Angiostrongyloidóza

-          sérologie

Tkáňové helmintózy

sérum (gel)

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Anti ACHR

Autoprotilátky proti acetylcholinovým receptorům.

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

VFN - ÚKLBD, Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224 962 654

informace o laboratoři

žádanka

anti HDV Ig total,IgM

 diagnostika hepatitidy D

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

anti Hib IgG

Protilátky proti PRP antigénu Haemophilus influenzae typ b

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

odd.imunologie

Dittrichova 17, Praha

informace o laboratoři

žádanka

anti HEV IgG,IgM

diagnostika hepatitidy E

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

anti MuSK

Autoprotilátky proti svalové thyrosinkinase

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKLBD, Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224 962 654

informace o laboratoři

žádanka

anti PCP

pneumokokový polysacharid

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

odd.imunologie

Dittrichova 17, Praha

informace o laboratoři

žádanka

ASCA IgA,IgG

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Aspergillus

(průkaz antigenu)

sérum (gel)

Uchovat v lednici.

odd.parazitologie, mykologie a mykobakteriologie

Sokolovská 60, Praha

tel.: 224815938

informace o laboratoři

žádanka

Autohemolýza

Hereditární sférocytóza

nesrážlivá krev

(Li heparin; K3EDTA)

Vyšetření se provádí pouze v pracovní dny (pondělí-středa) 7-13 h.

Materiál musí být zpracován do 8 h po odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Autovakcína

tkáň, stěr, možno dodat i izolát bakteriálního kmene

 

Uchovat při laboratorní teplotě.

AeskuLab Hadovka

Evropská 2539/33B

Praha

tel.: 255755254

informace o laboratoři

žádanka

BCR-ABL transkript

molekul. monitorování

periferní krve (kostní dřeně) EDTA nebo citrátové antikoagulans, není doporučen heparin!

 

Optimální doba doručení do zpracovávající laboratoře od okamžiku odběru je 24 h, v krajním případě 48 h. Vzorek nesmí zmrznout!

ÚHKT,NRL pro DNA

U nemocnice 1,

pav.C - přízemí

Tel.221977221

informace o laboratoři

žádanka

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ß-crosslaps

Telopeptid kolagenu CTx-beta

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA; heparin)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ß2-mikroglobulin v moči

 

moč alkalizovaná na pH >6

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Bartonella hensei.IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Bordetella parapertusis

Bordetella pertusis

IgA,IgG, IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Borrelie  PCR

 

plazma (EDTA), likvor

biopsie tkání ve sterilním

fyziologickém roztoku

 

Uchovat v lednici.

SZÚ Šrobárova 48,

budova 2

informace o laboratoři

žádanka

Borrelie WB

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Brucella abortus IgA,IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

CA 72-4

Antigen karcinomu 72-4

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin; EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Calprotectin ve stolici

 

stolice

Provádí úsek biochemie CL.

Candida sp.

sérum (gel), likvor

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Do laboratoře dopravit max. do 24 h po odběru.

Nemocnice Na Bulovce

Odd.klin. mikrobiologie;

Budínova 2; pav.č.7 suterén

informace o laboratoři

žádanka

CDT

Karbohydrát deficitní transferin

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Cefaclor – c7

specifické IgE

alergeny

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Cephalosporin-p11

specifické IgE

alergeny

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Clonazepam

antiepileptikum

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Chránit před světlem.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Coxackie viry IgA, IgG, IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Cyfra 21-1

tumor marker

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin; EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Cysticerkóza

-          sérologie

Tkáňové helmintózy

sérum (gel),

mozkomíšní mok

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Cyklosporin A

 CyA, CSA

plazma  (EDTA)

Krev se nabírá před podáním léku

(CyA 0 min.), event. 2 hod. po podání (CyA 120 min.).

Uchovat v lednici.

IKEM,

pracoviště laboratorních metod;

Vídeňská 1958/9

budova G  4.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

Cytogenetické vyšetření

VFN -plazma (Na- nebo Li- heparinem)

kostní dřeně sterilně odebrat do speciálně připravené a označené odběrové zkumavky s médiem (5ml PBS s heparinem) Dodává VFN na vyžádání.

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Vzorek v žádném případě nemrazit! Při prodlení s odesláním uchovat vzorek v lednici.

VFN

Centrum nádorové cytogenetiky; 

U nemocnice 2

budova A7 suterén

informace o laboratoři

žádanka

SPADIA – jejich speciální zkumavka s médiem – dodávají na telefonické vyžádání. Zkumavky uchovávat v lednici.

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Vzorek v žádném případě nemrazit! Při prodlení s odesláním uchovat vzorek v lednici

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Dědičné metabolické poruchy

 

sérum (gel)

plazma (EDTA)

moč (ranní)

suchá krevní kapka (kartička)

likvor (sterilní zk.)

Typ vyšetření, materiálu a požadavků na preanalytiku viz.:

http://udmp.lf1.cuni.cz/metabolicka-prirucka

Suchá krevní kapka (novorozenecká screeningová kartička)

Kruhy vyznačené na testovací kartičce musí být plně prosáknuty (viditelně z přední a zadní strany kartičky). Kartička nesmí být nasáknuta plnou krví opakovaně. Před transportem nechat uschnout (nesmí schnout nad zdrojem tepla); vložit do sáčku až po dokonalém usušení

Moč nejlépe ranní moči do 2 močových zkumavek, nepoužívat nádobky od léčiv!!!

Sérum-centrifugovat, separovat, zamrazit.

Nesrážlivá krev- uchovat při lab.teplotě, nemrazit.

Plazma centrifugovat, separovat, zamrazit.

Likvor zamrazit.

Moč zamrazit.

 

VFN Ústav dědičných metabolických poruch

 Ke Karlovu 2;

budova E1a přízemí

tel.: 224967710

informace o laboratoři

žádanky

Desethylamiodaron

 

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku.

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

DHEA

 Dehydroepiandrosteron

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

DHEA-sulfát

 Dehydroepiandrosteronsulfát

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin;EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Diazepam

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Dihydrotestosteron

sérum (gel)

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

Diaminooxidáza

DAO

sérum (gel)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Vzorky je třeba uchovávat při 2-8°C, při skladování delším než 48 hodin sérum zamrazit.

Laboratoř Imunoflow

Rychnovská 651

1. patro
Praha 9 - Letňany
Tel: 286 923 150 - 151
informace o laboratoři

žádanka

DNáza B

 

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Dopamin

 katecholaminy

plazma (Na-heparin; EDTA)

Před odběrem dodržet dietu, vysadit minimálně 3 d antihypertenziva. Poslední 4 h nepít a nejíst. 30 min ležet se zavedeným žilním katétrem. 

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.  Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Dopamin

katecholaminy

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2),

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.Sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dieta, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Doxycyklin – p12

specifické IgE

alergeny

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Drogy, léčiva a ostatní xenobiotika

 analýzy pro soudní účely (policie)

moč,

smolka,

žaludeční obsah,

sérum,  nepoužívat zkumavky s gelem

Vzorky odebírejte vždy dle pokynů viz. pokyny pro odběr.

 

VFN, Ústav soudního lékařství a toxikologie, Toxikologická laboratoř,

Ke Karlovu 2, Areál dětské nemocnice A2 - 1. patro, Praha 2

tel: 22496 7188

informace o laboratoři

žádanka

Echoviry IgA,IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Elastasa 1 ve stolici

 

stolice, plastový kontejner na stolici

 

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKLBD, Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2, pav. A7 - 2. patro,

tel: 224 962 654, informace o laboratoři

žádanka

 

Elfo Hb

 

nesrážlivá krev (K3EDTA)

 

Do ÚHKT musí být vzorek transportován v den odběru, max.do 1 dne po odběru při dodržení uchování a transportu v chladu. Vzorek nesmí zmrznout!

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

EPO

erytropoetin

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Etanercept

stanovení hladiny

sérum (gel)

Odběr je nezbytné provést těsně před podáním následné dávky léčiva. 

Uchovat v lednici

VFN

Laboratoř imunologie a alergologie

Karlovo nám. 32

tel.: 224966278

informace o laboratoři

žádanka

Ethosuximid

 

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 h po užití, na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Everolimus

 

plazma (K3EDTA)

Krev se nabírá před podáním léku.

Uchovat v lednici.

IKEM, pracoviště laboratorních metod; Vídeňská 1958/9

budova G  4.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

Fruktózamin

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

FII Prothrombin G20210A

trombofilní mutace

nesrážlivá periferní krev (EDTA; citrát sodný)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

FV-Leiden R506Q

trombofilní mutace

nesrážlivá periferní krev (EDTA; citrát sodný)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Fasciolóza

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel)

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Filariózy

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel), mozkomíšní mok, bioptický vzorek, tenký krevní nátěr a tlustá kapka na podložní sklíčko

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

FISH

Vyšetření chromozomových aberací metodou fluorescenční in situ hybridizace.

kostní dřeň

(transportní médium)

periferní krev (Heparin, transportní médium), tkáň tumoru (transportní médium, parafinový řez)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

FRAXA

sy fragilního chromozomu X

Nesrážlivá krev (K3EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Transport vzorku co nejdříve, (nejpozději do 3 h po odběru).

FN MOTOL

Ústav biologie a lékařské genetiky

V Úvalu 84

budova 21, 2.patro

informace o laboratoři

žádanka

Funkční aktivita komplementu

sérum (gel)

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

VFN

Klinická imunologie a alergologie-laboratoř

Karlovo nám.32, Praha

tel: 22496 6278

informace o laboratoři

žádanka

G 6 PDH

enzymopatie

Nesrážlivá krev (K3EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Do laboratoře musí výt vzorek transportován v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Gastrin

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Gen SHOX

 

Plná krev (EDTA), příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA

 

Uchovat v lednici.

VFN Ústav biologie a lékařské genetiky

Albertov 4, Purkyňův ústav – zvýšené přízemí vlevo

informace o laboratoři

žádanka

Molekulárně genetické vyšetření

FN Motol

 

Typ vyšetření, materiálu a požadavků na preanalytiku viz.:

http://ublg.lf2.cuni.cz/phocadownload/lekar/Priloha_1_BLP_prehled_poskytovanych_vysetreni_08_120809.htm

FN MOTOL Ústav biologie a lékařské genetiky

V Úvalu 84

budova 21, 2.patro

informace o laboratoři

žádanka

Gilbertův syndrom – UGT1A1

 

plná krev (EDTA)

 

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

GMD

Glutamátdehydrogenáza

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin;EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

H1N1 prasečí chřipka

 

speciální odběrové nádobky

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Při teplotě +4°C může být až 48 hodin od odběru.

SZÚ, Šrobárova 48,

budova č.4   1.patro

tel.:267082400

informace o laboratoři

žádanka

HbF

fetální hemoglobin

Nesrážlivá krev (K3EDTA)

 

Do laboratoře musí být vzorek transportován v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

HCV RNA genotyp

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

HE - 4

Tumor marker

sérum (gel)

nebo

plazma (Li-heparin;EDTA)

 

 

 

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Helmintózy

 

sérum (gel), sklivec, mozkom. mok, bioptické vzorky (vč. obsahu cyst), krevní nátěry, stolice moč

Typ vyšetření, materiálu a požadavků na preanalytiku viz.:

http://uim.lf1.cuni.cz/narodni-referencni-laborator-pro-tkanove-helmintozy-vfn--1lf-uk

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

 

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Hemochromatóza

(C282Y,S65C,H63D)

 

plná krev (EDTA;citrát)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Herpetické viry

IgA, IgG, IgM

Western Blot

 HSV 1,2

sérum (gel)

 

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 

HIT II. typu

 

 

sérum (gel)

 

Do 2 hod po odběru možno nechat při laboratorní teplotě (15-25°C), při pozdějším expedování uchovat v chladu

(2-8°C). Do laboratoře dodat max. 2 dny od odběru.

ÚHKT, odd.imunohematologie

U Nemocnice 1

budova A   2.patro

tel:221977254

informace o laboratoři

 

žádanka

 

HLA genotypizace

 

plazma (K3EDTA)

 

Vzorek krve uchovat laboratorní teplotě. V případě, že transport probíhá déle než 12 hod. uchovat v lednici nejdéle do 48 h po odběru.

3.LF, Ruská,4.patro,č.dv.431

 

HLA genotypizace z hematologie do ÚHKT

ÚHKT odd.imunohematologie

lab.HLA serologie

U nemocnice 1,  pav.C

informace o laboratoři

žádanka

Hliník

Al

plazma, speciální odběrový materiál pro analýzu stopových prvků

Odběrový materiál dodá Spadia na vyžádání.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Hořčík v ery

 

plná krev s protisrážlivou úpravou

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 HHV6 IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Hungtingtonova choroba (gen IT15)

Plná krev (EDTA) příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA 

Uchovat v lednici.

VFN, Ústav biologie a lékařské genetiky

Albertov 4, Praha 2

informace o laboratoři

žádanka

Hydatidóza alveolární

(echinokokóza )

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel), mozkomíšní mok,

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Hydatidóza cystická

(echinokokóza)

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel), mozkomíšní mok,

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

CH-50

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chlamydia pneumonie IgA,IgM,IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chlamydia psitaci IgA,IgM,IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chlamydia species IgA,IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chlamydia trachomatis IgA,IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chróm

Cr

sérum (gel)

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Chromogranin A

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

ICTP

C-terminální telopeptid kolagenu,  kostní metabolismus

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin;EDTA)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

IgD

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

VFN, Imunologická laboratoř,

Karlovo náměstí 32

informace o laboratoři

žádanka

IGF -1

 Inzulinu podobný růstový faktor 1

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

IGF BP - 3

 Insulin like growth factor binding protein 3

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Imunofenotypizační vyšetření

Viz. vyšetření průtokovou cytometrií

VFN – ÚLBLD

U nemocnice 2, Praha 2

Pavilon A4, laboratoř FACS

Tel.224962877

informace o laboratoři

žádanka

Infliximab

stanovení hladiny

 

sérum (gel)

Odběr je nezbytné provést těsně před podáním následné dávky léčiva. 

Uchovat v lednici.

VFN

Laboratoř imunologie a alergologie

Karlovo nám. 32

tel.: 224966278

informace o laboratoři

žádanka

JAK 2 (V617F)

 

plná krev (EDTA; citrát)

 

Uchovat při laboratorní teplotě.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Jod v moči

jódurie

moč

ranní nebo sbíraná za 24 h

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kadmium

Cd

plná krev s protisrážlivou úpravou

moč ranní

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kandidátní geny pro obezitu

plazma (EDTA)

ne heparin!!!!

 

 

Centrifugovat, uchovat v lednici.

Endokrinologický ústav;

Národní 8, Praha 1

tel: 224905244

informace o laboratoři

žádanka

Kalcitonin

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kapilarióza

-          sérologie

Tkáňové helmintózy

sérum (gel)

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Karyotyp

cytogenetika

SPADIA – periferní krev  vždy do jejich zkumavek s transportním médiem-na vyžádání dodá Spadia

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

FN Motol - periferní krev (Li/Heparin)

 

Uchovat v lednici.

FN Motol, Ústav biologie a lék.genetiky

Budova 3, Uzel G, 4. patro

informace o laboratoři

žádanka

Katecholaminy

AD,NAD,DO

viz. Adrenalin, noradrenalin, dopamin

 

 

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Klonazepam

 

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici. Chránit před světlem.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Koenzym Q10

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici. Chránit před světlem.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Konfirmační testy:

Syfilis

Herpetické viry

HIV

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

SZÚ, Šrobárova 48

pav. č.6

pav.č. 25

pav.č. 3

informace o laboratoři

 

Kostní izoenzym ALP

osteáza

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kryptosporidióza

-          sérologie

tkáňové helmintózy

sérum (gel), mozkomíšní mok, bioptický vzorek

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Křemík

Si

plná krev s protisrážlivou úpravou

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kyselina homogentisová

 

moč  sběr moči, nejlépe 12 h nebo ranní moč

Sběr moči do plastové sběrné nádoby bez přísad!

 

i transportu nad 4h zamrazit.

VFN ÚDMP

Ke Karlovu 2, Praha 

budova E1a, přízemí

informace o laboratoři

žádanka

Kyselina homovanilová

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Kyselina vanilmandlová

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Lamotrigin

antiepileptikum

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 hodiny po užití, na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Leischmatóza

 

sérum (gel), mozkomíšní mok, bioptický vzorek

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Levetiracetam

antiepileptikum

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 hodiny po užití, na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Likvor

 Základní panel biochemie a cytologie

3 ml likvoru

 

Pro cytologické vyšetření: nutno dodat do Topelexu do max. 3 h po odběru!

Topelex

Poliklinika Vysočany – Clinicum – 3.patro

Sokolovská 304

Praha 9

tel.: 266006118,

informace o laboratoři

žádanka

Proteinogram -zánětlivé markery,strukturální proteiny CNS

4 ml likvoru + séra

Uchovat v lednici.

IEF

1 ml likvoru + séra

Uchovat v lednici.

Specifické protilátky, vč.autoprotilátek

1-5 ml likvoru + séra

Uchovat v lednici.

PCR

0,5 ml likvoru na každé agens

Uchovat v lednici.

Průkaz likvorey

0,5 ml likvoru + séra

Uchovat v lednici.

Listeria IgG, IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Lithium

stanovení hladiny

Li

sérum (gel)

Nesmí se použít zkumavka s heparinátem litným.
Zabránit hemolýze!

Odběr za 10-12h po poslední dávce (při dávkování 2x za den).

Separace séra do 1 hodiny od náběru.

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKLBD,

Centrální laboratoř,

U Nemocnice 2,

pav. A7 - 2. patro,

tel: 224 962 654,

informace o laboratoři

žádanka

 

 

Malárie – protilátky

 

Malárie – přímý průkaz

 

plazma ( EDTA)

 

tlustá krevní kapka na podložní sklíčko

Laboratoř nemá vlastní žádanky, pouze vlastní anamnestický dotazník. Laboratoř akceptuje žádanky typu K, apod.

Uchovat v lednici.

NRL pro tkáňové helmintózy,

Studničkova 7

tel. 224968589

informace o laboratoři

žádanka

Mangan

Mn

sérum (gel)

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 

MBP

 

mannan vázající lektin

 

sérum (přednostně zkumavky s gelem),

plazma (EDTA)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Měď

Cu

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Meď v moči

Cu

moč sběr za 24 h

Sběr moče do plastových láhví, bez konzervačních přísad.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Melanogeny v moči

NEPROVÁDÍ SE!!

 

 

Metanefrin

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Metanefrin v moči

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Methotrexát

 MTX

sérum

Provádí úsek biochemie CL.

MODY

 

plná krev (EDTA)

Nutno nabrat 2 zkumavky.

Uchovat v lednici.

FN Motol a 2. LF budova Dětské onkologie 3. patro, budova  C

informace o laboratoři

žádanka

MTHFR C677T, A1298C

trombofilní mutace

nesrážlivá krev (EDTA; citrát sodný)

 

Uchovat při laboratorní teplotě.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Mykofenolát

 

plazma (K3EDTA)

 

Uchovat v lednici.

IKEM, pracoviště laboratorních metod; Vídeňská 1958/9

budova G  4.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

NAG

N-acetyl-beta-D-glukosaminidaza

moč

 

Uchovat v lednici.

FN MOTOL,Ústav lékařské chemie a klin.biochemie

V Úvalu 84

 pav. G, 2.patro

tel:224435313

informace o laboratoři

žádanka

Neisseria meningitidis

 sérologie

již se neprovádí

 

 

již se neprovádí

bližší info:

SZÚ-CEM, budova č. 2,

tel.: 267 08 2261

Noradrenalin

katecholaminy

plazma

(Na-heparin;EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Noradrenalin v moči

katecholaminy

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 – 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia. Sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dieta, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Normetanefrin

 

plazma (EDTA;heparin)

Před odběrem dodržet dietu, vysadit minimálně 3 dny antihypertenziva. Poslední 4 hodiny nepít a nejíst. 30 minut ležet se zavedeným žilním katétrem. 

Po odběru co nejdříve dodat na CPL.

Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Normetanefrin v moči

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl  (pH=1 - 2)

 

 

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 

Olovo

 

Pb

 

plná krev s protisrážlivou úpravou

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Olovo v moči

 

moč sběr za 24 h

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Orosomukoid

 

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Osmotická rezistence

Hereditární sférocytóza

Nesrážlivá krev

(K3EDTA)

Pouze pracovní dny (pondělí-čtvrtek) 7-13 hod.

Dodat do laboratoře v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Osteokalcin

kostní metabolismus

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

 

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Oxaláty v moči

 

moč sběr za 24 h, okyselená HCl (pH=1 - 2)

Sběr do speciálních nádob. Na vyžádání dodá Spadia.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

P1NP

N-terminální propeptid prokolagenu typu I

sérum (gel)

nebo

plazma (EDTA;heparin)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

 

 

PAI 1

 

 

inhibitor aktivátoru plazminogenu, trombofilní faktor

 

 

K3EDTA

 

Uchovat při laboratorní teplotě.

Pokud není spec.značka, že patří přímo do:

VFN-hematologie,U nemocnice 2, pavilon A4, 1.patro

 

pak poslat do SPADIA

žádanka

 

 

 

 

 

žádanka

Panfugální antigen

(průkaz panfugálního antigenu (1,3) β-D glukanu)

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

odd.parazitologie, mykologie a mykobakteriologie

Sokolovská 60, Praha

tel.: 224815938

informace o laboratoři

žádanka

Parvovirus B19 IgM, IgG

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Pink test na HS

Hereditární sférocytóza

Nesrážlivá krev

(K3EDTA)

Pouze v pracovní dny 7-13 h. Před vyšetření není vhodné podávat pacientovi erymasu.

Do laboratoře dodat v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

PK

pyruvátkináza

Nesrážlivá krev

(K3EDTA)

Vyšetření se prování jen po předchozím objednání. Před vyšetření není vhodné podávat pacientovi erymasu.

Do laboratoře dodat v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Plazmatická reninová aktivita

PRA

plazma

(EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

PLA2R

Autoprotilátky proti receptoru pro fosfolipázu A2

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

VFN, Klinická imunologie a alergologie - laboratoř, Karlovo nám. 32 (na konci dvora),

tel.22496 6278

informace o laboratoři

žádanka

PNH test v AB séru

Hamův test

Nesrážlivá krev

(K3EDTA) + sérum (gel)

Před vyšetření není vhodné podávat pacientovi erymasu.

Do laboratoře dodat v den odběru.

ÚHKT Laboratoř anemií

U nemocnice 1

budova B

informace o laboratoři

žádanka

Posakonazol

Nesrážlivá krev

(Na- nebo Li- heparin)

Do laboratoře musí být vzorek transportován v den odběru.

FN MOTOL

Ústav lékařské chemie a klin.biochemie,

V Úvalu 64,

tel.: 224435313

 pav. G  2.patro

informace o laboratoři

žádanka

Porfyriny v moči

porfyriny celkové

moč/24h

Uchovávat v temnu!!

Uchovávat v temnu!!

Uchovat v lednici.

VFN - ÚKBLD, Laboratoř hepatologická, Na Bojiši 3, 4. patro,

 tel: 224 964 197

informace o laboratoři

žádanka

 

Porfobilinogen

 

ranní moč, stabilizace - úprava pH na 6-7 pomocí 0,3% NaHCO3

Chránit před světlem.

 

 

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Primidon

antiepileptikum

sérum  nepoužívat zkumavky s gelem

Odběr provést nejlépe před užitím ranní dávky léku, nebo provést dva odběry: před užitím a za 2 hodiny po užití. Na žádanku je nutno uvádět údaje o dávkování.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti erytrocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A    2.patro

tel.: 221977205

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti granulocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A    2.patro

tel.: 221977205

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti

hemofilu

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

FN Motol,

Ústav imunologie

V Úvalu 84

budova G, 3. patro

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti leukocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A    2.patro

tel.: 221977205

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti lymfocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A    2.patro

tel.: 221977205

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti pneumokokům

 

sérum (gel)

 

Centrifugovat, odseparovat, uchovat v lednici.

FN Motol,

Ústav imunologie

V Úvalu 84

budova G, 3. patro

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti vnitřnímu faktoru

IFA, anti-intrinsic faktor

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky proti trombocytům

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A   2.patro

informace o laboratoři

žádanka

Protilátky vázané na trombocyty

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

ÚHKT, odd.imunohematologie,

U Nemocnice 1

budova A   2.patro

informace o laboratoři

žádanka

Průkaz infekčních agens metodou PCR

-          Chalmydia trachomatis

-          Neisseria gonorrhoeae

-          Treponema pallidum

-          Mycoplasma hominis, genitalium

-          Ureoplasma urealyticum

-          Gardnerella vaginalis

-          Trichomonas vaginalis

moč, výtěr

Sterilzkumavka,

výtěr s mediem

Uchovat v lednici

Topelex

Poliklinika Vysočany – Clinicum – 3.patro

Sokolovská 304

Praha 9

tel.: 266006118,

informace o laboratoři

žádanka

Průkaz infekčních agens metodou PCR

-          EBV

-          CMV

-          HBV

-          HCV

Nesrážlivá krev

(K3EDTA)

Uchovat v lednici

Topelex

Poliklinika Vysočany – Clinicum – 3.patro

Sokolovská 304

Praha 9

tel.: 266006118,

informace o laboratoři

žádanka

Průkaz infekčních agens metodou PCR

-          Chlamydophilla pneumoniae

-          Mycoplasma pneumoniae

Sputum, bal, likvor, výtěr,

Sterilzkumavka,

výtěr s mediem

Uchovat v lednici

Topelex

Poliklinika Vysočany – Clinicum – 3.patro

Sokolovská 304

Praha 9

tel.: 266006118,

informace o laboratoři

žádanka

Průkaz infekčních agens metodou PCR

- Mycobacterium tuberculosis

 

Sputum, bal, moč, punktát, dialyzát, likvor

Sterilzkumavka,

 výtěr s mediem

Uchovat v lednici

Topelex

Poliklinika Vysočany – Clinicum – 3.patro

Sokolovská 304

Praha 9

tel.: 266006118,

informace o laboratoři

žádanka

Pteriny profil v moči

 

moč

Chránit před světlem (neprůhledná zkumavka, nebo zkumavku zabalit do alobalu).

Zmrazit.

VFN ÚDMP

Ke Karlovu 2, Praha 

budova E1a, přízemí

informace o laboratoři

žádanka

Renin

 

plazma (EDTA)

Po odběru co nejdříve dodat na CPL. Transportovat v ledové tříšti.

Centrifugovat, odseparovat, zamrazit.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Revmatoidní faktor

IgA,IgG,IgM

 

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Rtuť

Hg

plná krev s protisrážlivou úpravou

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

Rtuť v moči

 

moč ranní

 

Uchovat při -20 °C.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

SAA

sérový amyloid A

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

SACE

Angiotenzin konvertující enzym (ACE)

sérum (gel)

nebo

plazma (heparin)

Je doporučováno před analýzou vysadit steroidy a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory.

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

S-100b

tumor marker

sérum (gel)

 

Uchovat v lednici.

Spadia Ostrava*

tel: 800100329

informace o laboratoři

žádanka

SCCA

Antigen skvamózních buněk

sérum (gel)

Provádí úsek biochemie CL.

Screening anti-HLA protilátek (Luminex)

sérum (gel)

 

Pokud není možno dodat vzorek do druhého dne, je nutno separovat sérum a uskladnit jej při -20°C.

IKEM,

pracoviště laboratorních metod;

Vídeňská 1958/9

budova G  2.patro

tel. 236055210

informace o laboratoři

žádanka

Screening vývojových vad