Abstrakt

Časový harmonogram svozu biologického materiálu z jednotlivých pavilónů FNKV do CL.

Svoz vzorků do CL

 SO + NE

Platný od 1.3.2020

 

 

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

pav. H - ortopedie, chirurgie, urologie, ARO

 

potrubní pošta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pav. Y    - transfúzní odd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pav. R - hematologie

 

 

6:15

na zavolání l.5050

pav. S, S1 - interní kl.

 

potrubní pošta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pavilon N - plastika, popáleniny, I.int.

 

 

6:10

7:10

8:10

na zavolání l.5050 

pav. E - oční

 

 na zavolání l.5050

pav. F - neurologie

 

 

6:20

 

 

na zavolání l.5050

pav. D - gynekologie

potrubní pošta

pav. D - kožní

 

 

6:25

 

 

na zavolání l.5050

pav. O - rehabilitace, LDN

 

 

na zavolání l.5050

pav. I - pracovní lék., alergol.

 

 

pav. A, B - onkologie

 

 

na zavolání l.5050

pav. M  - dětské odd., kardiochir.

6:05

8:15

na zavolání l.5050

pav. C - ORL

 

 

na zavolání l.5050

Všechny odběry musí být správně zařazeny do určených přepravek na dohodnutých místech. STATIMY řaďte vždy dopředu.

Odběry z VITÁLNÍ INDIKACE zasílejte prostřednictvím sanitáře, potrubní pošty nebo volejte Svoz CL l.5050.

Odběry na Transfúzní oddělení na zavolání L.5050.

SVOZ CL NEZAJIŠŤUJE ROZVOZ TRANFÚZNÍCH PŘÍPRAVKŮ, LÉKŮ, SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A TO ANI O SVÁTCÍCH A VÍKENDECH

V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů nebo připomínek volejte:

l.2529 vrchní laborant

l.2427 úsekový laborant CPL

Noc dle nočního jízdního řádu, který je shodný jako ve všední den.