SARS-CoV2 Ab (IgG, IgM)

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 22.05.2020

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

SARS-CoV2 Ab (IgG, IgM)

 

 

Odběr do:

Zkumavka bez separačního gelu – srážlivá krev

Primární materiál:

Krev

Pokyny k odběru vzorku

Maximální doba doručení do laboratoře

2 [hodina] při 20 °C

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Týdně

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

 

Sérologické vyšetření odráží imunitní odpověď pacienta. Není podmínkou pro vyhodnocení výsledků vyšetření COVID-19. Podrobnější informace viz  SARS-Cov2 (Covid-19) - info