SARS-CoV2 RNA

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 04

platí od

: 16.02.2021

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

SARS-CoV2 RNA

 

 

Odběr do:

Odběrový tampon a zkumavka s virologickým odběrovým médiem, sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem, sterilní zkumavka s červeným uzávěrem

Primární materiál:

Rutinní vyšetření

·         Nazofaryngeální výtěr

·         Sputum

·         Bronchoalveolární laváž

 

Statimové vyšetření

·         Nazofaryngeální výtěr

 

Pokyny k odběru vzorku

Výtěr

·         Komerční kity – viz pokyny výrobce

·         Odběrový systém vydávaný lékárnou FNKV - odběrové médium uchovávat při teplotě -20 ± 5 °C. Před odběrem je rozmrazit.

 

Odběrový tampon opatrně zavedeme přes nosní dírku hluboko do zadní části nosu a provedeme stěr krouživým pohybem. Týmž tamponem provedeme stejným způsobem výtěr i přes druhou nosní dírku. Tampon vložíme do virologického odběrového média a přibližně uprostřed zalomíme o okraj zkumavky (na plastové tyčince bývá červená ryska).

 

Sputum

Po vypláchnutí dutiny ústní vlažnou pitnou vodou se pacient zhluboka nadechne a vykašle sekret z dolních cest dýchacích do sterilního kontejneru.

 

Bronchoalveolární laváž

Aspirát z bronchů získaní bronchoskopicky.

 

Maximální doba doručení do laboratoře

24h při 2-8°C

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

denně

Odezva rutinní

Do 48h

Dostupnost statimová

Statimové vyšetření – denně

Odezva statimová

Do 2 h od doručení do laboratoře*

Poznámka k dostupnosti

*Dostupnost statim – Laboratoř garantuje vydání výsledku pouze v případě nepřekročení maximální kapacity analyzátoru (maximální kapacita je pro čtyři vzorky vyšetřované zároveň)

 

 

Interpretace nálezu

 

Všechny kompletní výsledky budou k dispozici v NIS (pod záložkou mikrobiologie) po uvolnění lékařem mikrobiologem.

 

Podrobnější informace viz SARS-Cov2 (Covid-19) - info