Cizorodý materiál

 

 

Kanyla

Dialyzační katetr

Redon

Drén

Elektroda

Implantát

Sérové oční kapky