Kůže a povrchové stěry

 

 

Stěr z projevu

Stěr ze sutury

Stěr z pupku

Stěr z okolí kanyly