Oko

 

 

Výtěr spojivkový vak

Výtěr rohovkový vřed

Výtěr dárce rohovky

Sklivec

Kontaktní čočka

Roztok pro kontaktní čočku