Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dětí - návod pro rodiče

 

 

 

Vážení rodiče,

 

na žádost ošetřujícího lékaře budeme Vašemu dítěti provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za přesnou dobu. Řiďte se důsledně následujícími pokyny:

 

1.     Sběr začíná v určený den přesně v .............  hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se dítě naposledy důkladně vymočí na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od té doby dítě močí veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).

 

2.     Sběrné období trvá 3 hodiny.

 

3.     Po třech hodinách sběru moče se dítě vymočí do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůže-li se Vaše dítě vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2.5 až 3.5 hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.

 

4.     Močení do sběrné nádoby je nutné provést po hygienické očistě genitálu.

 

5.     Před pokusem nechte dítě pít tak, jak je zvyklé. Během pokusu by mělo dítě ve věku do 8 let vypít 100 - 200  ml (1 - 2 decilitry, ne více), děti osmileté a starší 200 - 300  ml (2 - 3 decilitry, ne více).

 

6.     Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena spolu se žádankou do 60 minut po ukončení sběru do laboratoře .................................

 

 

 

Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

 

 

Centrální laboratoře (pavilon G)

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50, Praha 10