Odběr stolice pro kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici (FOB)

 

 

 

Postup při odběru stolice 

1. Odběrovou nádobku označte příjmením, rodným číslem a datem odběru.

 

2. Odeberte malý kousek stolice toaletním papírem nebo použijte čistý odběrový kelímek, do kterého přenesete malý kousek stolice.

 

3. Otočte zeleným víčkem o 180° a vysuňte vzorkovací tyčinku s odběrovým kartáčkem.

4. Vzorek odeberte seškrábnutím z 5-6 různých míst stolice tak, aby rýhy kartáčku byly zaplněny vzorkem stolice.

                        

5. Tyčinku zasuňte zpět do nádobky, víčko pevně zacvakněte. Nádobku už neotvírejte! Nádobkou několikrát zatřepejte.

 

6. Odběrovou nádobku je třeba po odběru uložit do chladničky a do dvou dnů předat ke zpracování do laboratoře spolu se žádankou na vyšetření.

 

7. Nádobku se vzorkem doručte do laboratoře spolu se žádankou na vyšetření vystavenou Vaším ošetřujícím lékařem.