Odběr stolice na stanovení calprotectinu

 

Jako vzorek použijte nejlépe první ranní stolici.

 

 

1.     Otevření: odběrová zkumavka má bajonetový závit, proto je nutné současně táhnout a otáčet uzávěrem po směru hodinových ručiček.

 

CALEX_880

 

2.     Odběr vzorku: zasuňte odběrovou tyčinku do vzorku stolice (do hloubky cca 2 cm) a opakujte 3-5x tak, aby se drážky zcela zaplnily vzorkem.

 

CALEX_880

 

3.     Uzavření zkumavky: vložte tyčinku zpět do zkumavky a otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček. Zkumavku znovu neotvírejte!

 

CALEX_880

 

Zkumavku předejte lékaři ihned nebo ji uchovejte v chladničce po dobu max. 24 hodin.