Diabetes mellitus - diagnostická kritéria

 

 

 

1.     Kombinace klinických symptomů s náhodným stanovením koncentrace glukózy v plazmě ≥11,1 mmol/l.

 

2.     Koncentrace glukózy v plazmě nalačno ≥7,0 mmol/l.

 

 

3.     Koncentrace glukózy v plazmě při oGTT za 2 hodiny po zátěži ≥ 11,1 mmol/l.

 

K vyslovení diagnózy musí být překročení rozhodovacího limitu potvrzeno opakovaně, druhým nezávislým odběrem (ne ve stejný den).

 

Ke zvýšení citlivosti diagnózy diabetu je výhodné kombinovat stanovení FPG
(případně s oGTT) se stanovením HbA1c.

 

 

 

 

Obr. 1: Grafické schéma rozhodovacího algoritmu pro laboratorní screening DM u dospělých

 


Diabetes mellitus – laboratorní zkoušky, rozhodovací meze, preanalytické podmínky

 

A)    Glukóza v plasmě žilní krve na lačno – FPG – Fasting Plasma Glucose

 

FPG rozhodovací meze        interpretace

< 5,6 mmol/l                          vyloučení diabetu mellitu                                                      

5,6 až 6,9 mmol/l                   zvýšená FPG (IFG, zvýšená koncentrace glukózy nalačno, prediabetes)

≥ 7,0 mmol/l                           diabetes mellitus     

K vyslovení diagnózy musí být překročení rozhodovacího limitu potvrzeno opakovaně druhým nezávislým odběrem (ne ve stejný den).

 

Preanalytické podmínky:

- krev se odebírá ráno nalačno (po lačnění přes noc, minimálně však 8 hodin)

- musí být vyloučena jakákoli fyzická námaha a kouření

- minimalizace glykolýzy:

a) uložením odebraných vzorků do ledové tříště

b) použitím antiglykolytického přípravku

c) oddělením plazmy od krevních elementů do 30 minut od odběru

Nejvhodnější alternativou je odběr do antiglykolytického činidla obsahujícího trojkombinaci NaF, EDTA a citrát sodný (enzymy závislé na pH, které způsobují glykolýzu ihned po odběru, jsou deaktivovány nízkým pH citrátu, zatímco fluoridy deaktivují jen enolázu, která je téměř na konci glykolytické dráhy).

 

B)    Orální glukózový toleranční test  - oGTT

Použití - potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že:

1)     diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem FPG ˃ 7,0 mmol/l.

2)     IFG (zvýšená glykemie nalačno) s hodnotami FPG 5,6 až 7 mmol/l

3)     v situacích s FPG < 5,6 mmol/l a podezření na poruchu tolerance glukózy (na základě předchozích vyšetření nebo u jedinců se zvýšeným rizikem vzniku diabetu).

 

Koncentrace plazmatické glukózy v plazmě žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75 g glukózy:

rozhodovací meze                interpretace

< 7,8 mmol/l                          vyloučení diabetu mellitu   

7,8 až 11 mmol/l                    porušená glukózová tolerance (oGTT opakovat á 2 roky)

≥ 11,0 mmol/l                         diabetes mellitus 

K vyslovení diagnózy musí být překročení rozhodovacího limitu potvrzeno opakovaně.

Důležité upozornění: Biologickým materiálem pro OGTT je plasma žilní krve po zátěži glukózou je rozdíl mezi koncentrací glukózy v kapilární a žilní krvi okolo 25%.

Preanalytické podmínky:

-        lačnění před odběrem po dobu 8 - 14 hodin

-        předchozí třídenní dieta s přísunem sacharidů v potravě v množství minimálně 150 g/den (snížení obsahu sacharidů sníží diagnostickou senzitivitu testu) a neomezovaná fyzická aktivita

Malabsorpce, zvracení a kouření ovlivňují výsledek OGTT.

oGTT u dětí: standardně (dle WHO i ADA) se dávka glukózy počítá 1,75 g/kg tělesné hmotnosti do maxima 75 gramů.

 oGTT a diagnostika gestačního diabetu (GDM) viz Diabetes mellitus-vyšetření v těhotenství


Diabetes mellitus  - vyšetření v těhotenství

I.                 fáze screeningu – do 14. týdne

 

U všech žen je doporučeno, co nejdříve na začátku těhotenství stanovit koncentraci glukózy nalačno v žilní plazmě (FPG) standardní laboratorní metodou.

 

1.)   Gestační diabetes mellitus (GDM) - při opakovaném zjištění FPG: 5,1 – 6,9 mmol/l.

 

2.)   Zjevný diabetes mellitus (overt diabetes) v těhotenství - při opakované hodnotě koncentrace glukózy nalačno FPG ≥ 7,0 mmol/l (nebo HbA1c ≥48 mmol/mol).

 

Diagnózu DM či GDM lze stanovit na základě stanovení FPG v případě 2 pozitivních nálezů
(nelze stanovit týž den).

V případě 1 pozitivního a 1 negativního nálezu je indikovaný orální glukózový toleranční test.

 

II.               fáze screeningu – ve 24. - 28. týdnu

 

- provádí se u všech těhotných, u nichž byl screening GDM na začátku těhotenství negativní (nebo ho z nějakého důvodu nepodstoupily).

- používá se tříbodový oGTT se 75 g glukózy a hodnotí se koncentrace glukózy v plazmě před zátěží, 1 a 2 hodiny po zátěži.

 

Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo aspoň 1 ze 3 uvedených kritérií:

 

P-glukóza                                                      rozhodovací meze

nalačno (FPG)                                              ≥ 5,1 mmol/l

po 1 hodině                                                   ≥10,0 mmol/l

po 2 hodinách                                                8,5 mmol/l

 

 

Obr. 2: Grafické schéma rozhodovacího algoritmu pro laboratorní screening gestačního DM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C)    Glykovaný hemoglobin HbA1c

 

- představuje vhodný způsob kontroly koncentrací glukózy u diabetiků, je považován za její vážený dlouhodobý průměr (8 až 12 týdnů).

- možno použít v rámci screeningu poruch glukózové homeostázy, zejména ve vztahu k prediabetu

- ke zvýšení citlivosti diagnózy diabetu je výhodné kombinovat stanovení FPG (případně s oGTT) se stanovením HbA1c.

 

Rozhodovací meze

 

1)     Sledování stavu choroby

HbA1c [mmol/mol]                            interpretace

20 až 42                                             referenční interval (dospělí, negravidní).

43 až 53                                             kompenzovaný diabetes (dospělí, negravidní).

> 53                                                    dekompenzovaný diabetes - signál k změně terapie

Poznámka: plná krev odebraná ze žíly nebo kapilární krev odebraná z prstu jsou rovnocenné materiály.

 

2)     Diagnóza diabetu

HbA1c [mmol/mol]                            interpretace

< 38                                                    diabetes nepřítomen

38 až 48                                             hraniční hodnoty

> 48                                                    diagnóza diabetu

Viz doporučení WHO „Use of Glycated Hemoglobin (HBA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus“ (2011)

 

Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c versus FPG

Výhody:

-        není nutné lačnění pacienta a odběr lze provést kdykoliv bez přípravné doby.

-        jednodušší preanalytické podmínky (např. stabilita v čase).

-        biologická variabilita HbA1c je významně příznivější.

Nevýhody:

-        anémie a snížená koncentrace hemoglobinu mohou způsobit snížené výsledky měření.

-        v případě neočekávaných výsledků je nutno zvážit interferenci patologických hemoglobinů (v závislosti na metodě/přístroji).

-        u uremických pacientů dochází ke karbamylaci, která působí silné interference (v závislosti na použité metodě/přístroji).

Zdroj informací:

1.     Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů.

Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti ČLS JEP, Friedecký B., Kratochvíla J., Springer D., Prázný M., Zima T., 2015

http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/DM/DM_dop_201601.pdf