OSN-EValproát - antiepileptikum pro epileptické záchvaty typu absencí, generalizované tonicko-klonické, myoklonické, atonické a smíšené.

 

 

 

 

 

 

 

 

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

Po podání p.o. se dobře absorbuje, biologická dostupnost téměř 100 %. Metabolizuje se hlavně oxidací na více metabolitů. Kolem 20 % podané dávky se vylučuje močí jako glukuronid během 72 hodin, většina zbývajících metabolitů se vylučuje rovněž jako glukuronidy, jen asi 5 % se vylučuje v nezměněné formě. Současné podávání valproátu a fenytoinu vede k vytěsnění fenytoinu z vazby na proteiny kyselinou valproovou, uvolněný fenytoin je rychle konvertován na inaktivní parahydroxyfenytoin, hladina fenytoinu se sníží.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

6 - 20 hodin, redukuje se při podávání dalších antikonvulziv, zejména fenytoinu, primidonu, fenobarbitalu a karbamazepinu. Tyto léky vedou ke zvýšení koncentrací valproátu

36 - 40 hodin u novorozenců

6 - 10 hodin starší děti

8 - 15 hodin dospělí

 

OSN-SInterakce s jinými léky ovlivňujícími biologickou dostupnostOSN-E

Phenytoin, phenobarbital, primidone, carbamazepin snižují poločas kyseliny valproové, carbamazepin a fenytoin mohou zvyšovat její hladinu.

 

Terapeutické meze

 

 350 - 693 µmol/l, tj. 50 - 100 mg/l (firemní údaje Abbott)

 

Není jednoznačná korelace mezi hladinou a terapeutickým efektem, někdy se požadovaný efekt dosáhne až při koncentracích nad 693 µmol/l, tj. nad 100 mg/l.

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Toxicita se projevuje již v rozmezí 690-1040 µmol/l (100-150 mg/l), jistě při překročení 1390 µmol/l, tj. 200 mg/l, valproát je však poměrně málo toxický při předávkování.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Hepatotoxicita, slabost. letargie, anorexie, gastrointestinální příznaky asi u 16 % dospělých a 22 % dětí - nausea, zvracení, průjem, příznaky poruchy CNS jsou přechodné a mizí při redukci dávek. Hepatotoxicita se vyskytuje hlavně u malých dětí, může být až fatální, odpověď v jaterních enzymech je nejistá. Může se vyskytnout i cytopenie. Riziko poruch neurální trubice u gravidních.

 

OSN-SPřepočítací faktory:OSN-E

mg/l * 6,935 = µmol/l

µmol/l * 0,1442 = mg/l

 

 

Zdroje:

www.enclabmed.cz