OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Bilirubindiglukuronid se v terminálním ileu a tlustém střevě hydrolyzuje činností bakteriální beta-glukuronidázy a následně redukuje na komplexní tetrapyroly, které se

a) jako sterkobilinogen a sterkobilin vylučují stolicí. Část sterkobilinogenu se dostává z tlustého střeva přímo do systémové cirkulace cestou portosystémových rektálních spojek.

b) jako urobilinogen se vstřebávají sliznicí a portální žilou dostávají zpět do jater, dále do krve a jsou vylučovány močí.

 

Slabou pozitivitou při chemickém vyšetření může být detegována i horní mez fyziologická urobilinogenurie. Exkrece má u latentních hepatopatií naznačený denní rytmus, někdy se zdůrazňuje pozitivita po dietě bohaté na sacharidy.

 

 OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

Specifita - detekční reakce je udávána jako specifická pro urobilinogen (proti klasické Ehrlichově reakci s 20 % falešně pozitivních nálezů) a neinterferují tedy jiné látky označované jako Ehrlich pozitivní - porfobilinogen, indikán, PAS, sulfonamidy, sulfonylurea, ale i nitrity při značné bakteriurii. Z hlediska farmak je asi výjimečná otrava formaldehydem či podání vysokých dávek methenaminu, kdy je detekce urobilinogenu proužkem falešně negativní. Je třeba zdůraznit, že stání moči a jiné možné dodatečné oxidační vlivy (formalin jako konservans) inhibují reakci. Naopak falešně pozitivní výsledky mohou být u aplikace léků, které samy barví moč červeně (fenazopyridin). Silně žlutě zabarvené (případně po delší době zelené) políčko indikuje přítomnost většího množství bilirubinu (biliverdinu), ale nemá vliv na odečtení hodnoty urobilinogenu fotometrem. Zkřížená reaktivita se sterkobilinogenem je pravděpodobná - podobně jako u jiných typů proužků - i když ji výrobce výslovně nezmiňuje. Oxidované produkty urobilinogenu a sterokobilinogenu, tj. urobilin a sterokobilin, ale detegovány zcela jistě nejsou (zůstává tedy možnost falešné negativity při delším stání moči).

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

-          zvýšené produkce urobilinogenu převyšující funkční jaterní kapacitu pro jeho degradaci (hemolytické stavy, zvýšená redukce ve střevě při zánětech nebo ve žlučovém stromu - cholangoitis),

-          zvýšený průnik urobilinogenu ze střeva do portálního systému (portální hypertenze, trombózy, portokavální anastomózy)

-          nejrůznější hepatopatie (zánětlivé, kongestivní, toxické, cirhosa) a nádory jater.

 

Urobilinogen v moči chybí při úplné intra- nebo extrahepatické biliární obstrukci (pokud není provázena cholangoitis), při úplné absenci tvorby žluče (krátké období u fulminantní virové hepatitis). Dále při patologické nebo chybějící intestinální mikrobiální flóře (novorozenci, terapie antibiotiky a zvláště selektivní střevní dekontaminace před transplantacemi).

Urobilinogen v moči se může dle literárních údajů objevit po jídlech bohatých na sacharidy zvláště v odpoledních hodinách.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1. Colombo, J.P., Peheim, E.: s. 53 - 85. In: Klinisch-chemische Urindiagnostik. Ed. Colombo J.P., LABORLIFE Verlaggemeinschaft.

2. Urinanalysis with test from Boehringer Mannheim. Firemn tisk.

3. Gambke, B. etal.: Miditron Multicenter Evaluation - Workshop. Klin. Lab. 40, 1994, s. 262-268

4. Masopust, J.: Požadování a hodnocení biochemických   vyšetření. I.část. Zdravotnické aktuality 216, Avicenum 1990.

5. Nejedlý, B., Tobiška, J., Zahradníček, Z.: Základní a morfologické vyšetření moče. Účelová publikace ministerstva zdravotnictví ČSR 1988

6. Ravel R.: Clinical laboratory medicine : Clinical application of laboratory data. Year Book Med.Publish. Inc., 1989. Chapter 12: Urinanalysis. s.153 - 174