Test Actim Fecal Blood je určen pro kvalitativní imunochromatografické stanovení okultního krvácení ve stolici.

Nejnižší detekovatelné množství hemoglobinu v suspenzi stolice je 50 μg/l. Suspenze stolice v ředicím pufru, obsahující hemoglobin v koncentraci 50 μg/l, odpovídá 25 - 50 μg hemoglobinu /1g stolice. Vypočtené množství hemoglobinu ve stolici však záleží na množství vzorku odebraného do nádobky s ředicím pufrem, respektujte proto, prosíme, návod k odběru.

Actim Fecal Blood je specifický pouze pro lidský hemoglobin, nejsou nutná žádná dietní omezení. Zkřížená reaktivita nebyla zaznamenána. Test byl rovněž prověřen na protonový efekt (hook efekt) do koncentrace hemoglobinu 500 mg/l. Pozitivní reakce testu byla zaznamenána i při této koncentraci.


ODBĚR VZORKU A PŘÍPRAVA SUSPENZE STOLICE

1. Odšroubujte uzávěr nádobky s ředicím pufrem.

2. Odebírací tyčinkou, která je součástí uzávěru, naberte vzorek stolice (z toaletního papíru nebo z nádobky se

vzorkem) tak, abyste zaplnili určené zářezy ve spodní části odběrové tyčinky. Tyčinkou střídavě otáčejte na několika místech vzorku. Nadbytečné množství stolice otřete o toaletní papír. Odběrová tyčinka je vhodná i pro odběr tekuté stolice.

                        

 

                              ZÁŘEZY

 

3. Přeneste odběrovou tyčinku se stolicí do ředícího pufru a pevně utáhněte uzávěr nádobky. Promíchejte obsah

nádobky tak, aby stolice v pufru dobře suspendovala. Opatrně manipulovat, nevylít!