Kvantitativní sediment dle Hambugera splňuje při přesném dodržení preanalytické i analytické fáze dobře kriteria kvantity, ale hodnotí omezený počet položek z pestrého morfologického nálezu.

Proto je vhodný k posuzování intenzity a dynamiky renálních a postrenálních onemocnění, ale k etiopatologii přispívá relativně méně. Jde především o nález výrazného nepoměru mezi erytrocyty a leukocyty (v normě jen mírně převažují leukocyty) například při zdroji krvácení distálně od glomerulu, naopak vysoká leukocyturie proti erytrocyturii signalizuje přítomnost bakteriálního zánětu v intersticiu nebo ve vývodných močových cestách.

Hodnocení typu válců je při zvětšení 200x obtížné a v podstatě jejich zvýšená exkrece znamená proteinurii (hyalinní matrix).

 

V tomto ohledu je kvalitní vyšetření běžného močového sedimentu významnější a navíc může být dle možností rozšířeno o přípravu speciálně barvených nátěrů s cytologickou klasifikací.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

Údaje pro Hamburgerův sediment (3-hodinový sběr) - se jako horní hranice normálního počtu vyloučených elementů udávají většinou následující hodnoty:

 

za minutu

za sekundu

erytrocyty nejvýše

2000

35

leukocyty nejvýše

4000

75

hyalinní válce nejvýše

60

1

ostatní válce

nepřítomny

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

V poslední době se 3-hodinového kvantitativního sedimentu užívá relativně méně než v minulosti sedimentu dle Addise (podstatně méně přesného). Důvodem je jistě nutnost velmi dobré spolupráce pacienta a poměrně přísná kriteria pro akceptaci vyšetření (čas, objem moče, specifická hmotnost), která vyváží přínos vyšetření jen při dobře uvážené indikaci. Dřívější provádění kvantitativního sedimentu dle Addise (originálně za 12 hodin, ale v praxi většinou za 24 hodin) bylo zatíženo neúměrně vysokou chybou týkající se přesného sběru (spolupráce pacienta) a hlavně vysokou pravděpodobností lýzy elementů. Proto se také hodnotily např. nejen erytrocyty, ale i jejich stíny (“ghosts”, stromata), což dále zhoršovalo analytickou spolehlivost.

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1. Schück, O., Tesař V., Teplan V. a kol.: Klinická nefrologie, Avicenum,1995

2. Nejedlý, B., Tobiška, J., Zahradníček, L.: Základní a morfologické vyšetření moče. Účelová publikace ministerstva zdravotnictví ČSR 1988

3. Homolka J.: Klinická biochemie - Indikace a interpretace u dospělých a dětí. SZN, 1969, s.235 - 237

4. Engel R.H.: Cost-effective standardisation of urine sediment analysis. Europ. Clin. Laboratory August 1996, s.10

5. Schumann G.B. etal.: Cytodiagnostic urinanalysis of renal and lower urinary tract disorders. GAKU-SHOIN Medical Publ., N.Y., 1995

 

 

 

 

Zdroj: www.enclabmed.cz