Kvalitativní stanovení protilátek proti HIV-1, HIV-2 a antigenu p24 HIV-1 v lidském séru a plazmě.

HIV se může přenášet kontaminovanou krví a krevními produkty, při sexuálním kontaktu nebo může matka infikovat HIV své dítě před, v průběhu nebo po porodu.

Protilátky proti viru HIV vznikají po několika týdnech až měsících, obvykle 6 – 12 týdnů po infekci. HIV antigen p24, „core protein“ o molekulové hmotnosti 24 kDa, se objevuje v krvi infikovaných osob cca o týden dříve před objevením anti-HIV protilátek. Současné stanovení anti-HIV protilátek a HIV antigenu tak umožňuje zkrátit tzv. "imunologické okno", tj. organismus je již infikován, ale ještě nejsou detekovatelné specifické protilátky v krvi.

 

Interpretace výsledku:

Uvolňování výsledků HIV provádí pouze pověřený lékař. Každý reaktivní výsledek je hlášen telefonicky lékařem provádějícím výstupní kontrolu výsledků a je do LIS uvolněn s komentářem o pokračujícím vyšetřování konfirmačním testem v NRL pro HIV/AIDS při SZÚ. Tento lékař se před uvolněním výsledku ujistí, že ošetřující lékař je s celým algoritmem vyšetřovacího postupu seznámen.

 

Reaktivní výsledek screeningového neznamená nutně pozitivitu a specifičnost reakce potvrdí až výsledek konfirmačního testu. V případě nejasného výsledku konfirmace se provádí s časovým odstupem opakovaný odběr ke konfirmaci, event. s následnou PCR.

 

Výsledky konfirmačního testu, který provádí NRL pro HIV/AIDS

·        V případě negativního výsledku, NRL tuto informaci zasílá pouze zadavateli – tj. laboratoři. Pověřený lékař laboratoře zajistí odeslání kopie výsledku ošetřujícímu lékaři.

·        Pokud se potvrdí pozitivita, výsledek přímo z NRL obdrží jak zadavatel, tak ošetřující lékař, aby nedošlo k prodlení (telefonicky i písemně).

·        V případě, že konfirmační testy provedené v NRL nesplňují daná kritéria pro pozitivitu, ale nejsou všechny negativní, vydává NRL výsledek jako „neurčitý“ a výsledek odesílá pouze zadavateli (laboratoři) s přílohou, ve které je doporučeno načasování opakovaného odběru. Pověřený lékař laboratoře zajistí odeslání kopie výsledku a originálu přílohy ošetřujícímu lékaři.