Markery virové hepatitidy A

Sérologická diagnostika hepatitidy A je založena na posouzení reaktivity těchto  markerů :

Anti HAV IgM – jsou detekovatelné 5 - 10 dní před nástupem symptomů a jsou detekovatelné po dobu 3 až 6 měsíců po začátku infekce.

Anti HAV total (celkové) protilátky – mají protektivní charakter a ve většině případů přetrvávají doživotně.

Indikace

-        diferenciálnĂ­ diagnostika hepatopatiĂ­

-        diagnostika infekÄŤnĂ­ hepatitidy A

-        stanovenĂ­ postvakcinaÄŤnĂ­ imunity

 

Výpovědní hodnota

-        pro akutnĂ­ infekci je příznaÄŤná reaktivita aHAV IgM protilátek

-        reaktivita aHAV celkovĂ˝ch protilátek (a negativnĂ­ aHAV IgM) je charakteristická pro pĹ™ekonanou hepatitidu A, nebo pro oÄŤkovánĂ­

-        vĂ˝sledky jsou vydávány jako pozitivnĂ­ / hraniÄŤnÄ› pozitivnĂ­ / negativnĂ­. PĹ™i hraniÄŤnĂ© pozitivite (šedá zĂłna) je doporuÄŤeno opakovat vyšetĹ™enĂ­ s odstupem ÄŤasu (7-14 dnĂ­)

-        vĂ˝sledek vyšetĹ™enĂ­ spolu s klinickou symptomatologiĂ­ a dalšími markery akutnĂ­ hepatopatie (ALT, AST, bilirubin) staÄŤĂ­ pro stanovenĂ­ diagnĂłzy HAV infekce.

 

Vakcinace

Za imunologickou odpověď se považuje reaktivita anti HAV total (celkových)  protilátek. Protilátky se objevují 14-19 dní po očkování a předpokládá se, že protektivní hladina přetrvává nejméně 10 let (při podání posilovací dávky 25 let a více).

Zdroje:

Abbott Diagnostics, Hepatitis Learning Guide

Galský J. Akutní virové hepatitidy, Postgraduální medicína, 2010

Husa P. Virové hepatitidy. Praha, Galén 2005, 248 s.