Osmolalita moče se stanovuje:

- pro zjištění celkového odpadu osmoticky aktivních látek močí

- pro klasifikaci typu diurézy

- pro posouzení koncentrační schopnosti ledvin.

 

Náhodný vzorek moče s osmolalitou nad 600 mmol/kg prokazuje zachovanou koncentrační schopnost ledvin. Nižší hodnota neumožňuje z tohoto hlediska žádné závěry, k posouzení koncentrační schopnosti je třeba provést funkční test. Test s dlouhodobým odnětím tekutin se nedoporučuje, přednost má test s desmopresinem (Adiuretin).

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Osmolalita moče se zvyšuje při zvýšené eliminaci osmoticky aktivních látek, zejména při hyperkatabolismu a při vylučování xenobiotik těkavého charakteru (etanol).

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Přímé následky zvýšené osmolality nejsou, problém může činit malý objem moč v případě, že organismus musí vyloučit vysoké množství solutů (hyperkatabolismus). Adekvátní diuréza je proto při hyperkatabolismu závislá na množství vylučovaných solutů.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E jsou závislé na věku.

  

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Význam má jak stanovení osmolality moče, tak celkový odpad osmoticky aktivních látek. V případě výpočtu odpadu osmoticky aktivních látek močí lze vycházet z diurézy v litrech, protože lze zanedbat vztah mezi hmotnostní koncentrací vody v moči, osmolalitou a osmolaritou. Tato chyba (zvyšující se při extrémních proteinuriích) je mnohonásobně menší než chyby sběru moče.

 

OSN-SPoužití pro klinické účely

OSN-E

Velmi hrubý odhad osmolality moče lze provést podle rovnice (Schück, 1979)

 

Osmolalita moče = 2([Na+] + [K+] + [NH4+]) + [urea]

 

kde symboly v hranatých závorkách představují látkové koncentrace uvedených látek v moči. Místo koncentrace amonného iontu lze použít odhad založený na předpokladu, že se denně vyloučí 30 – 50 mmol amonného iontu.

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Schück, O.: Funkční vyšetřování ledvin. Avicenum, Praha, 1979.

 

Zdroj:

Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.43.01 (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/Start.htm)