Pokyny pro dospělého pacienta ke sběru moče pro vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za přesnou dobu. Řiďte se důsledně následujícími pokyny:

 

1.     Sběr začíná v určený den přesně v  .......  hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od té doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).

 

2.     Sběrné období trvá 3 hodiny.

 

3.     Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2.5 až 3.5  hodiny. Na žádance musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.

 

4.     Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu.

 

5.     Během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml (třetina litru).

 

6.     Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být spolu se žádankou doručena do 60 minut po ukončení sběru do laboratoře CL FNKV (pavilon G).

 

 

Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

 

Centrální laboratoře (pavilon G)

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50, Praha 10