C-05 Používaný odběrový systém

 

Informace a postupy správných odběrů naleznete v kapitole LP_Pokyny.

 

Pro vyšetření v CL FNKV

V rámci FNKV se pro odběr žilní krve používá uzavřený vakuový odběrový systém Vacuette. Odběrové zkumavky, držáky a jehly jsou určené k používání společně jako systém odběru venózní krve a jsou používány pro vlastní odběr, transport krevního vzorku a přípravu séra, plazmy nebo plné krve v klinické laboratoři. Odběrové zkumavky mají předdefinované vakuum pro přesný objem odebrané krve a obsahují jehlu s dvojím zakončením s bezpečnostním ventilem. Jsou opatřeny bezpečnostními uzávěry, které jsou barevně rozlišeny.

 

Laboratoř přijímá materiál i v odběrových systémech jiných výrobců než Vacuette. Při odběru je třeba dodržet typ odběrového materiálu, barvy víček na zkumavkách nejsou u všech výrobců zkumavek stejné.

 

Úsek Klinická biochemie

Úsek Hematologie

Úsek Klinická imunologie

Úsek Laboratorní genetika, Laboratoř genomické medicíny

Úsek Mikrobiologie a ATB středisko, Laboratoř molekulární biologie

-       Dýchací cesty

-       Ucho

-       Oko

-       Centrální nervový systém

-       Pohlavní ústrojí

-       Močové ústrojí

-       Kůže a povrchové stěry

-       Rány, hluboké defekty a tkáně

-       Tekutý materiál (obsah dutin, punktáty, hnisy)

-       Kardiovaskulární ústrojí

-       Zažívací ústrojí

-       Otisková metoda

-       Cizorodý materiál

-       Hemokultivace

-       Parazitologie

-       Patologie

-       Screening – MRSA, ESBL, VRE

-       Stěry z prostředí

-       Molekulární diagnostika

 


 


Úsek Klinická biochemie

 

 

 

Biologický materiál

typ odběrového materiálu

prováděná vyšetření,

potřebné množství materiálu

Operace se vzorkem

Srážlivá žilní krev pro separaci séra

Zkumavka se separačním gelem

(Vacuette)

Většina vyšetření ze séra

(s výjimkou níže uvedených)

do 10 analytů - 5 ml krve

nad 10 analytů - 9 ml krve

malé děti – 2,5 ml krve

ve výjimečných případech 1ml krve

5-10 x promíchat, 20 minut stát,

transport

do laboratoře

Srážlivá žilní krev pro separaci séra

Zkumavka bez separačního gelu

(Vacuette)

Aminokyseliny - 4 ml krve

Nesrážlivá žilní krev pro přípravu plazmy

Zkumavka s  antiglykolytickým  prostředkem NaF a protisrážlivým prostředkem

(Vacuette)

P-glukosa, P-laktát

2 ml krve

5-10 x promíchat,

transport do laboratoře

Nesrážlivá žilní krev pro přípravu plazmy

Zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

P-Amoniak – 3 ml krve

8-10 x promíchat, transport do laboratoře

Glykovaný hemoglobin – 3 ml krve

Nesrážlivá žilní krev pro přípravu plazmy

Zkumavka s protisrážlivým prostředkem

Li-heparinát (Vacuette)

odběry v režimu VITÁL, STATIM

heparinizovaní pacienti,

na vyžádání laboratoře

4 ml krve

malé děti – min. 2,5 ml krve

5-10-x promíchat, transport do laboratoře

Nesrážlivá kapilární krev

Heparinizované lékařské kapiláry

ABR a krevní plyny (Astrup)

Oximetrie - frakce Hb (karbonylhemoglobin, methemoglobin a další)

Na, K, Cl, iCa,

glukosa, laktát

pouze ABR – min 55 μl krve,

jinak min 95 μl krve,

okamžitě transportovat do laboratoře, uchovávat do 2oC

Nesrážlivá arteriální nebo žilní krev

PICO - Heparinizovaná stříkačka s balancovaným heparinátem Li

určená pro stanovení ABR

ABR a krevní plyny (Astrup)

Oximetrie - frakce Hb (karbonylhemoglobin, methemoglobin a další)

Na, K, Cl, iCa, 

glukosa, laktát

stříkačka – 2 ml krve, dobře promíchat

AK-Fix 200 μl krve

okamžitě transportovat do laboratoře, uchovávat do 2oC

AK-Fix kapilára - objem 200 μl

(kombinace kapiláry a stříkačky - vhodné pro odběry u novorozenců)

 

Moč

Zkumavka nesterilní

bez aditiv

(MUF-Pro nebo Vacuette)

chemické a morfologické vyšetření, kvantitativní stanovení v ranní moči (ACR, PCR)

5 – 10 ml jednorázové moče

U-ELFO, U-IF

5 – 10 ml moče

kvantitativní stanovení iontů, urey, kreatininu, kyseliny močové, glukosy, celkových proteinů, albuminu

5 – 10 ml moče

sbíranou moč promíchat, odlít do zkumavky, uvést množství moče a dobu sběru

Pro sběry moče použijte plastovou sběrnou láhev bez konzervantů, pokud není u konkrétní metody uvedeno jinak.

Moč

Nesterilní nádobka,

kontejner nebo zkumavka

na moč

screening drog

10 ml moče

 

Stolice

Univerzální zkumavky na stolici

Vydává CL

Hemoglobin kvantitativně, kalprotektin a pankreatická elastáza ve stolici

 

Související obrázek

Stolice

Speciální nádobky s roztokem - vydává CL

Hemoglobin kvantitativně ve stolici

odběr dle návodu

 

Stolice

Speciální nádobky s roztokem - vydává CL

Kalprotektin ve stolici

odběr dle návodu

 

Jiné tělní tekutiny

Sterilní zkumavka bez aditiv

min 3 ml tekutiny

 

zpět

 


 

Úsek Hematologie

 

 

Biologický materiál

typ odběrového materiálu

prováděná vyšetření,

potřebné množství materiálu

OPERACE se vzorkem

BD-špunt

Nesrážlivá žilní krev

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette, BD Vacutainer)

KO+DIFF+RET+schistocyty

2 ml krve

8-10 x promíchat

Imunofenotypizace buněčných subpopulací (FACS)

3 ml krve

 

Kapilární krev

MiniCollect zkumavky s  protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

KO+DIFF+RET+schistocyty

Malé děti, obtížný odběr – 0,5ml krve

8-10 x promíchat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesrážlivá žilní krev pro separaci plazmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesrážlivá žilní krev pro separaci plazmy

 

 

 

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem – 3,2% citrátu sodného (0,109 mol/l)

(Vacuette)

Základní koagulační vyšetření
(PT, APTT, TT, Fbg, AT, D-dim, LMWH, UFH, rivaroxaban, apixaban, dabigatran)

do 3 metod - 2 ml krve

nad 4 metody – 3,5 ml krve

Speciální koagulační vyšetření

FII, FV, FVII – 3,5 ml krve

FVIII, FIX, FXII – 3,5 ml krve

FXIII – 3,5 ml krve

PC, PS, APC-R – 3,5 ml krve

vW Ag, vW Act – 3,5 ml krve

Lupus antikoagulant – 2x3,5 ml krve

Směsné testy – 2x3,5 ml krve

4 x promíchat

Agregace trombocytů – 3x3,5ml krve

Primární hemostáza PFA-200 – 1x3,5 ml krve

4x promíchat

 

neposílat potrubní poštou!

Mikrozkumavka Sarstedt s 3,2% citrátem sodným

Určeno výhradně pro odběry v rámci prenatální a neonatální péče - 1ml krve

 

4 x promíchat

 

 

 

MiniCollect zkumavka s protisrážlivým prostředkem – 3,2% citrátu sodného (0,109 mol/l) (Greiner)

 

Určeno pouze pro dětské pacienty a základní koagulační vyšetření – 1 ml krve

Kostní dřen

Nátěr na podložní sklo

 

 

 

Jiné tělní tekutiny

Sterilní zkumavka bez aditiv

3 ml tekutiny

 

BD-špunt

Jiné tělní tekutiny

 (produkt separace CD34+)

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette, BD Vacutainer)

3 ml tekutiny

8-10 x promíchat

BD-špunt

Kostní dřeň

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette, BD Vacutainer)

Imunofenotypizace buněčných subpopulací (FACS)

 

3 ml tekutiny

8-10 x promíchat

Nesrážlivá žilní krev

Monovette ThromboExact

(Sarstedt)

stanovení počtu trombocytů v ThromboExact

2,7 ml krve

8-10 x promíchat

 

 

zpět

 

 

Úsek imunologie

 

 

Biologický materiál

typ odběrového materiálu

prováděná vyšetření,

potřebné množství materiálu

OPERACE se vzorkem

 

 

 

 

 

 

Srážlivá žilní krev pro separaci séra

Plastová zkumavka se separačním gelem (preferováno),

příp. plastová (skleněná) zkumavka

bez úpravy, s aktivátory srážení nebo granulátem

(Vacuette)

Humorální imunita

Autoprotilátky

Protiinfekční imunita

5-10 ml krve,

děti – 2,5 ml krve

specifické IgE, IgG4

5 ml krve

děti – 2,5 ml krve

 

Vyšetření se speciálními požadavky na odběr:

Viz níže

5-10 x promíchat

 

Nesrážlivá žilní krev

 

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem – heparinát Li, Na

(Vacuette)

Fagocytóza, oxidační vzplanutí

2 ml krve

Dle termínu na intranetu

5-10 x promíchat

Nesrážlivá žilní krev

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

Buněčná imunita

2 ml krve

Dodat do laboratoře po-st do 11h

8-10 x promíchat

Moč

Zkumavka nesterilní

bez aditiv

(MUF-Pro nebo Vacuette)

Humorální imunita

5 – 10 ml moče

zpět

Úsek Klinická imunologie - vyšetření se speciálními podmínkami odběru

ECP

Gelová zkumavka s aktivátorem srážení, koagulace 60-120 minut při 20-24°C, do 1 hodiny od centrifugace přenést sérum do jiné zkumavky,

2,5 ml

Kryoglobuliny

Krev nutno odebrat do 2 zkumavek (plastová bez aditiv, či červená bez gelu) při 37°C

 

Odběr krve určené k vyšetření přítomnosti kryoglobulinů

Po telefonické domluvě v laboratoři imunologie na l. 3364, po-st

Odebírají se 2 zkumavky (plastová bez aditiv, či červená bez gelu) ohřátá na 37°C, 10 ml

Odběry je nutno po celou dobu uchovat a transportovat v temperované nádobě

 

Quantiferon tuberculosis

Odběr do čtyř jednoúčelových zkumavek: 4 odlišené zkumavky (Antigen – TB1, TB2, Nulová kontrola - NIL, Mitogen - M)

Kat. č. 622222, odeslat do laboratoře, aby inkubace byla zahájena do 16 hodin od odběru

 

zpět

 

Úsek Laboratorní genetika, Laboratoř genomické medicíny

 

Biologický materiál

typ odběrového materiálu

prováděná vyšetření,

potřebné množství materiálu

OPERACE se vzorkem

Kostní dřeň

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

1 x 2 - 4 ml dřeně

8-10 x promíchat

Periferní krev

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

4 ml krve

 

Vyšetření germinálních mutací

8-10 x promíchat

Mozkomíšní mok

Zkumavka bez přísad

(Vacuette)

Ideálně 1 ml

Trepanobiopsie

Zkumavka bez přísad (Vacuette)

+ pufr PBS nebo fyziologický roztok

Tkáně

Zkumavka bez přísad (Vacuette)

+ pufr PBS nebo fyziologický roztok

 

zpět

 

 

Úsek Mikrobiologie a ATB středisko

Doporučené množství odebíraného vzorku pro veškerá prováděná vyšetření, pokud je tento údaj relevantní, je uvedeno v sekci  F-01-04 Úsek mikrobiologie

 

DÝCHACÍ CESTY

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

 

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr z krku

Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan)

 

Výtěr z nosu

Výtěr z nosního vchodu

 

Výtěr z dutiny ústní

Výtěr z dutiny ústní

 

Výtěr z ET

Výtěr z tracheostomie

 

 

img18

 

Sterilní výtěrovka na drátě ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr z laryngu

 

 

 

 

 

Kontejner 30 ml, sterilní,šroub. uzávěr, štítkovaný, PS, 50 ks

 

Sterilní kontejner z průhledné umělé hmoty se šroubovacím víčkem

 

Sputum

Sputum získané vykašláním

 

Sputum - aspirát

Endotracheální aspirát

Získaný odsátím z intubace / tracheostomie

 

Bronchoalveolární laváž – BAL

Při bronchoskopii, vhodný fyziologický pufrovaný roztok

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Sterilní zkumavka

Výplach paranasální dutiny

Výpach z dutiny malým objemem fyziologického roztoku při punkci paranasálních dutin

 

zpět

UCHO

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

 

img18

 

Sterilní výtěrovka na drátě ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr ze zevního zvukovodu

Výtěr ze zevního zvukovodu

 

Výtěr po paracentéze

Tekutina ze středouší získaná punkcí nebo po paracentéze, zachycená asepticky na tampon

 

 

zpět

OKO

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr ze spojivkového vaku

Výtěr ze spojivkového vaku

 

 

Výtěr rohovkový vřed

Výtěr z rohovkového vředu

 

Výtěr dárce rohovky

Výtěr z rohovky

 

 

20765-090601151956-injekcni

Jednorázová sterilní injekční stříkačka s nasazenou sterilní záslepkou (stopper)

Sklivec

Tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Sterilní zkumavka

Pouzdro na kontaktní čočky

Kontaktní čočka

Kontaktní čočka

 

Roztok pro kontaktní čočku

Roztok k uchovávání kontaktní čočky

 

 

zpět

CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Sterilní zkumavka

Likvor

Lumbální punkce

 

 

 

bactec-peds-plus-f-media_RC_DS_BLD_0616-0005

 

Hemokultivační lahvička
- PEDIATRICKÁ!

BD BACTEC™ Peds Plus medium

Likvor - kultivace v analyzátoru

Lumbální punkce

Objem vzorku 0,5-5 ml

Zasílání likvoru při susp. purulentní meningitidě

 

zpět

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr z pochvy

Sekret ze zadní klenby poševní za kontroly poševním zrcadlem.

Pro cílený průkaz Neisseria gonorrhoeae   je požadavek nutné napsat do poznámky v elektronické žádance a na vytištěný list viditelně označit.

Výtěr z pochvy - screening GBS

Vyšetření doporučujeme provést jako screening kolonizace Streptococcus agalactiae v těhotenství

Výtěr z cervixu

Výtěr z cervixu

 

Výtěr z uretry

Hluboký výtěr z uretry

 

Výtěr z lochií

Výtěr z lochií

 

Výtěr z placenty

Výtěr z placenty

 

Stěr z penisu a prepucium

Stěr z penisu, prepucia

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Sterilní zkumavka

 

 

Pro anaerobní kultivaci

 

20765-090601151956-injekcni

Jednorázová sterilní injekční stříkačka s nasazenou sterilní záslepkou (stopper)

Sekret Barth. žlázy

Tekutina z Bartholinské žlázy získaná punkcí

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Sterilní zkumavka

 

Plodová voda

Amniocentéza

 

Nitroděložní tělísko

Nitroděložní tělísko

 

Prostatický sekret

Tekutina z uretry po masáži prostaty per rectum

 

Sperma

Ejakulát získaný masturbací

 

 

114-skla-podlozni

 

Odmaštěné podložní sklo

Mikrobiání obraz

Poševní sekret zachycený na sterilní výtěrovku a válivým pohybem rozetřený na podložní sklo

 

 

zpět

MOČOVÉ ÚSTROJÍ

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Sterilní zkumavka

 

Moč spontánní

Střední proud moči

 

Moč jednorázově cévkovaná

Cévkovaná moč

 

Moč z perm. cévky

Moč z permanentního katétru

 

Moč epicystostomie

 

 

Moč – stanovení antigenu Legionella pneumophila

Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru

 

Moč – stanovení antigenu Streptococcus pneumoniae

Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru

 

 

zpět

KŮŽE A POVRCHOVÉ STĚRY

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Stěr z projevu

Stěr z kožního projevu

 

Stěr ze sutury

Stěr ze sutury

 

Stěr z pupku

Stěr z pupku

 

Stěr z okolí kanyly (katétru)

Setření okolí zavedené kanyly

 

 

zpět

RÁNY, HLUBOKÉ DEFEKTY A TKÁNĚ

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr z rány

Výtěr z rány

 

Výtěr z defektu

Výtěr z hlubokého defektu

 

Výtěr z dekubitu

Výtěr z dekubitu

 

Stěr z píštěle

Výtěr z píštěle

 

Stěr z incize

Výtěr z incize

 

Výtěr z abscesu, karbunklu, furunklu

Výtěr z abscesu….

 

Výtěr ze žlučníku

 

 

Výtěr z dutiny břišní

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

 

Tkáň

Excize pyogenní membrány, apod.

Tkáň vkládat do sterilní zkumavky, nikoliv do do výtěrovky s transportní půdou!

Kost

Kost

Kost vkládat do sterilní zkumavky, nikoliv do výtěrovky s transportní půdou!

Biopsie

Biopsie

 

 

zpět

TEKUTÝ MATERIÁL (OBSAH DUTIN, PUNKTÁTY, HNISY)

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Sterilní zkumavka

 

 

 

Pro anaerobní kultivaci

 

 

20765-090601151956-injekcni

Jednorázová sterilní injekční stříkačka s nasazenou sterilní záslepkou (stopper).

 

Pro okamžité dodání do mikrobiologické laboratoře v době jejího rutinního provozu.

Tekuté klinické vzorky, kde lze očekávat anaerobní floru. Sterilní výtěrovka ve zkumavce umožňuje delší uchovávání vzorku a lepší záchyt anaerobních bakterií. Zároveň ale transportní půda znemožňuje mikroskopické vyšetření a proto je nutné zároveň část tekutého vzorku zaslat ve sterilní zkumavce.

+
()

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou se použije pro případy kdy, je odběr prováděn mimo rutinní provoz mikrobiologické laboratoře - pro záchyt anaerobních bakterií. Zároveň je potřeba odebrat tekutý materiál  pro aerobní kultivaci a mikroskopické vyšetření. Nevkládat kost a tkáň.

Punktát hrudní

Punkce pleurálního prostoru

(1-5ml)

 

Punktát břišní

Punkce peritoneálního prostoru

(1-5 ml)

 

Punktát kloubní

Punkce kloubu

(1-5 ml)

 

Punktát z Douglasu

Punkce Douglasova prostoru

(1-5ml)

 

Ascites

Punkce ascitu

(1-5ml)

 

Hnis

Punkce abscesu nebo patologické dutiny

Obsah abscesu nebo patologické dutiny získaný punkcí, výjimečně výtěr sterilním tamponem.

Obsah drénu

 

 

Mateřské mléko

 

 

Žluč

Tekutina získaná punkcí

 

Obsah žlučníku

Tekutina získaná punkcí

 

Produkt separace

 

 

 

Sterilní zkumavka

 

bactec-plus-aerobic-f-media_RC_DS_BLD_0616-0007

Hemokultivační lahvička aerobní - modrá

BD BACTEC™ Plus Aerobic

medium

Dialyzát

Obsah dialyzačního vaku

Objem materiálu do hemokultivační lahvičky 8-10 ml

V žádném případě neposílat celý dialyzační vak!

Transfúzní vak

Transfúzní vak

 

 

 

zpět

KARDIOVASKULÁRNÍ ÚSTROJÍ

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Stěr ze sterna a podkoží

 

 

Stěr ze srdce a perikardu

 

 

Stěr z aorty

 

 

Stěr z AO chlopně

 

 

Stěr ze sterna

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Sterilní zkumavka

 

Tkáň

Excize pyogenní membrány, apod.

 

 

 

zpět

ZAŽÍVACÍ ÚSTROJÍ

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr z recta

Výtěr z recta

Základní kultivační vyšetření stolice, zaměřené na průkaz bakteriálních patogenů, včetně průkazu Campylobacter spp. a Yersinia spp.

 

018251330._._.v

 

Kontejner z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem, případně s lopatičkou

Stolice na průkaz antigenu/toxinu:

 

Clostridium difficile

Rotaviry

 

Adenoviry a noroviry

 

Helicobacter pylori

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku, nebo 1- 2ml tekuté stolice

 

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr z recta

Výtěr z recta

Kultivační vyšetření stolice na nosokomiální patogeny (β -laktamáza pozitivní kmeny, Pseudomonas spp.)

 

zpět

OTISKOVÁ METODA

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

Krevní agar se sterilním čtvercem filtračního papíru (dodá laboratoř)

Otisk

Rána – otisková metoda

 

 

zpět

CIZORODÝ MATERIÁL

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

 

Sterilní zkumavka

NASUCHO!!!

 

Kanyla

Odstřižení 5cm špičky vyjmuté kanyly

 

Dialyzační katetr

Odstřižení 5cm koncové části vyjmutého katétru

 

Redon

Odstřižení 5cm koncové části vyjmutého redonu

 

Drén

Odstřižení 5cm koncové části vyjmutého drénu

 

Elektroda

Odstřižení 5cm koncové části elektrody

 

Transport v anaerobním kontejneru (dodá laboratoř) pro následnou sonifikaci

Implantát (ortopedický)

Operační vyjmutí náhrady

Pouze po předchozí telefonické domluvě s oddělením mikrobiologie

Původní obal

Sérové oční kapky

 

zpět

HEMOKULTIVACE

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

 

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce

Stěr před hemokulturou

Stěr z kůže v místě vpichu, před odběrem krve na hemokultivaci, po dezinfekci.

 

 

bactec-plus-aerobic-f-media_RC_DS_BLD_0616-0007

Hemokultivační lahvička aerobní – modrá
BD BACTEC™ Plus Aerobic
medium

Krev - Hemokultura aerobní (modrá)

Aseptická venepunkce (standardní odběr)

Odběr z cévního katétru

(při podezření na katétrovou infekci)

Objem krve

8–10 ml.

Hemokultivační lahvička BD BACTEC™ Plus Aerobic

medium obsahuje inhibitory ATB, lze tak využít i u pacientů s nasazenou ATB terapií.

 

bactec-lytic-10-anaerobic-f-media_RC_DS_BLD_0616-0004

 

Hemokultivační lahvička aerobní – fialová
BD BACTEC™ Lytic Anaerobic

medium

Hemokultura anaerobní

Aseptická venepunkce (standardní odběr)

Odběr z cévního katétru (při podezření na katétrovou infekci)

Objem krve    8-10ml

 

 

Hemokultivační lahvička
- pediatrická

BD BACTEC™ Peds Plus medium

Hemokultura PEDI

Aseptická venepunkce (standardní odběr)

Odběr z cévního katétru (při podezření na katétrovou infekci)

Objem krve 0,5-5ml.

 

Lze zvolit libovolnou hemokultivační lahvičku

Punktát – hemokultivace

Punkce

Objem materiálu 10 ml (při zvolení PEDI lahvičky 4 ml)

 

Lze zvolit libovolnou hemokultivační lahvičku

Dialyzát – hemokultivace

Dialyzát

Objem materiálu 10 ml (při zvolení PEDI lahvičky 4 ml)

 

Lze zvolit libovolnou hemokultivační lahvičku

Krev – Hemokultivace transfúzní oddělení

Objem materiálu 10 ml (při zvolení PEDI lahvičky 4 ml)

 

zpět

PARAZITOLOGIE

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

018251330._._.v Kontejner z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem, případně s lopatičkou

Stolice:

 

Standardní parazitologické vyšetření

 

Speciální parazitologické vyšetření

 

Vyšetření na kryptosporidiózu

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku nebo  1-2ml tekuté stolice

114-skla-podlozni

Podložní sklo s lepící páskou

Anální stěr

Průhlednou lepící pásku přitisknout v anální oblasti a nalepit na podložní sklo

 

018251330._._.v Nesterilní kontejner z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem

Ektoparazité

Podezřelé parazitární útvary vložit do kontejneru a uzavřít

 

zpět

PATOLOGIE

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce

Výtěr ze sleziny

 

Výtěr z mozkových plen

 

Výtěr z plic

 

Výtěr z tenkého střeva

 

Výtěr z tlustého střeva

 

zpět

SCREENING – MRSA, ESBL, VRE

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce

Výtěr z krku

Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan)

Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus – MRSA

 

Výtěr z nosu

Výtěr z nosního vchodu

Stěr z perinea

Stěr z perinea

Stěr z kůže

Stěr z kůže

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Stěr z rány (plochy)

Stěr z popálené plochy

Pro popáleniny

 

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce

Výtěr z recta

Výtěr z recta

Kultivační vyšetření stolice na nosokomiální patogeny (β-laktamáza pozitivní kmeny, Pseudomonas spp.)

zpět

STĚRY Z PROSTŘEDÍ

 

Primární materiál

Odběr

Poznámka

 

 

MTS_002_

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce/ Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Stěr z prostředí

Stěr z prostředí

Screening MRSA, VRE a producentů ESBL

Stěr z myčky

Stěr z myčky

Související obrázek

Kultivační půda (k dostání na úseku mikrobiologie)

Otisk (rukou)

Otisk (rukou)

Kultivační půda pro kontrolu spadu

Kultivační půda otevřít pro kontrolu spadu při sledovaném procesu

Původní obal lékových přípravků aj. tekutých sloučenin nebo zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Sterilní zkumavka

Tekutý materiál

Tekutý materiál

zpět

Molekulární diagnostika

 

 

Primární materiál

Odběr

Prováděná vyšetření

Poznámka

 

 

Virus swab - UTM™ - Copan Italia - with transport medium

 

Odběrový tampon a zkumavka s virologickým odběrovým médiem

Výtěr z nasofaryngu

Výtěr z nasofaryngu

SARS-CoV-2 RNA

 

Kontejner 30 ml, sterilní,šroub. uzávěr, štítkovaný, PS, 50 ks

 

Sterilní kontejner z průhledné umělé hmoty se šroubovacím víčkem

Sputum

Sputum získané vykašláním

 

BAL

Při bronchoskopii, vhodný fyziologický pufrovaný roztok

 

 

copan_STD

 

Sterilní odběrový tampon (flokovaný – např. e-Swab) a zkumavka s víčkem obsahující 1 ml odběrového média (Amies aj.), které je vhodné pro PCR

Výtěr nebo stěr

nosu, krku, vaginy, cervixu, rekta,

stolice, různých ran, urogenitálního traktu

průkaz DNA/RNA Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis

 

 

Zkumavka na moč

Sterilní kontejner (cca 10-15 ml) z průhledné umělé hmoty s víčkem

Moč

max. 10-20 ml z prvního proudu moče, před odběrem alespoň 2 hod. nemočit

 

 

 

Kontejner 30 ml, sterilní,šroub. uzávěr, štítkovaný, PS, 50 ks

 

 

Sterilní kontejner z průhledné umělé hmoty s víčkem

Sputum

Sputum získané vykašláním, popř. sputum indukované

průkaz DNA Mycobacterium tuberculosis complex včetně vybraných mutací v genu rpoB, které vedou k rezistenci na rifampicin

 

 

 

018251330._._.v

 

Kontejner z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem, případně s lopatičkou

Stolice

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku, nebo 1 -2 ml tekuté stolice

průkaz úseků nukleové kyseliny

kódující toxiny Clostridium difficile: toxin B (tcdB), binární toxin (cdtA), deleci v genu tcdC na pozici 117 (ribotyp 027)

testování metodou PCR je vhodné pro vzorky stolice pacientů s podezřením na infekci C. difficile s výsledkem imunochromatografického testu GDH+, toxin negativní

 

Nesrážlivá krev

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K2EDTA

(Vacuette)

DNA-HBV, RNA-HCV - 6 ml krve

CMV, VZV, HSV-1/-2, N-antigen SARS-CoV-2, RNA-HEV - 4 ml krve

8-10 x promíchat

 

 

zpět