E-06 Konzultační činnost

Konzultační služby jsou poskytovány denně telefonicky.

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uváděny v komentáři za výsledkem nebo v textové části každého výsledkového listu (komentář, poznámka)

 

Konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

 

Úsek Klinická biochemie

Jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

Mgr. Markéta Kotrbatá

vedoucí úseku,

úsekový bioanalytik

Vyšetřovací metody v KB

267162783

Doc. MUDr. Janka Franeková, Ph.D.

lékař

Klinická biochemie

267162824

 

Úsek Hematologie

Jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

MUDr. Petra Kačírková

lékař, garant odbornosti

Hematologie a transfúzní lékařství

267162885

MUDr. Kristýna Bláhová

lékař

Hematologie a transfúzní lékařství

267162885

RNDr. Etela Gemperle

vedoucí úseku, OPLM, garant odbornosti

Hematologie a transfúzní služba, krevní obrazy

267162876

Mgr. Jitka Píšťková

OPLM, garant odbornosti

Hematologie a transfúzní služba, koagulace

267162876

Mgr. Michal Rataj

OPLM, garant odbornosti

Lékařská imunologie, vyšetření FACS

267162883

 

Úsek Klinická imunologie

Jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. 

vedoucí úseku

Alergologie a klinická imunologie

267163364,

267162257

MUDr. Milada Cvačková

lékař

Alergologie a klinická imunologie

267163364

Konzultační činnost laboratoře může být prováděna i na seminářích pořádaných OAKI, případně CL FNKV.

 

Konzultace se provádějí především v oblastech: indikace a interpretace imunologického laboratorního vyšetření. V souvislosti s vyšetřováním nemocného lze poskytnout klinickou konzultaci – ambulantní vyš. na ambulanci OAKI nebo konziliární vyšetření u lůžka ve FNKV.


 

Úsek Mikrobiologie a ATB středisko

Jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení/ pager

MUDr. Veronika Němečková

vedoucí úseku, lékař

Lékařská mikrobiologie

267 162 313

MUDr. Helena Jordáková

lékař, vedoucí ATB střediska

Lékařská mikrobiologie

267 163 506/

5198

MUDr. Marta Fridrichová

lékař, vedoucí lab. bakteriologie

Lékařská mikrobiologie

267 163 506/

5316

Službu konající pracovník

lékař

Lékařská mikrobiologie

267 162 542/ 5233

Konzultační činnost mikrobiologické laboratoře a ATB střediska je prováděna v Po- od 8:00-11:00 a 13:00-14:30, So od 11:00-15:00 v Ne od 10:00-12:00.

 

 

Úsek Laboratorní genetika

Jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

Doc. RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.

vedoucí úseku Laboratorní genetika

vedoucí Laboratoře genomické medicíny, garant odbornosti, garant flexibility

Lékařská genetika

267 163 141

Ing. Kateřina Mužíková

OPLM, garant odbornosti

Lékařská genetika

267 163 141

MUDr. Alena Puchmajerová

lékař

Lékařská genetika

267 163 141

Konzultace výsledků vyšetření NGS_AML z pohledu odbornosti Hematologie provádí konzultující pracovníci úseku Hematologie (viz výše).

 

 Úsek Centrální příjem vzorků

Jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

Vlasta Maternová

Úseková laborantka

Odběry biologického materiálu, realizace transportu a svozu vzorků

267 16 2427

Vydávání potřeb laboratoří

Kliniky i oddělení FNKV si objednávají odběrové soupravy pro odběry krve, moče a dalšího biologického materiálu prostřednictvím SZT. Jednotný odběrový systém je zvolen vedením FNKV.

Externí zdravotnická zařízení si odběrový materiál zajišťují samostatně podle doporučení CL

(viz LP C-05 Odběrový systém a množství vzorku).

 

CL vydává odběrové soupravy:

·         k průkazu okultního krvácení (průkaz hemoglobinu humánního původu) – vyžádání na telefonu 267162785 (Úsek Klinické biochemie, laboratoř vyšetření močí) nebo 267162784 (Centrální příjem vzorků).

·         ke stanovení kalprotektinu - vyžádání na telefonu 267162665 (Úsek Klinické biochemie) nebo 267162784 (Centrální příjem vzorků).

·         k PCR vyšetření - vyžádání na telefonu 267162665 (Úsek Klinické biochemie) nebo 267162784 (Centrální příjem vzorků).