E-06 Konzultační činnost

Konzultační služby jsou poskytovány denně telefonicky.

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uváděny v komentáři za výsledkem nebo v textové části každého výsledkového listu (komentář, poznámka)

 

Konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

 

Úsek biochemie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

MUDr. Jan Špička, MBA

přednosta ústavu

Klinická biochemie

267162313,

267162792

MUDr. Peter Habara

vedoucí úseku

Klinická biochemie

267162824

Mgr. Markéta Kotrbatá

úsekový bioanalytik

Vyšetřovací metody v KB

267162783

Mgr. Petra Birtusová

bioanalytik

Vyšetřovací metody v KB

267163508

 

Úsek hematologie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

MUDr. Petra Kačírková

lékař

Hematologie a transfúzní lékařství

267162885

Mgr. Marcela Mikešová

vedoucí laboratoří

vedoucí úseku

Hematologie a transfúzní služba

267162313

 

Úsek imunologie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. 

vedoucí úseku

Alergologie a klinická imunologie

267163364,

267162257

MUDr. Milada Cvačková

lékař

Alergologie a klinická imunologie

267163364

Konzultační činnost laboratoře může být prováděna i na seminářích pořádaných OAKI, případně CL FNKV.

 

Konzultace se provádějí především v oblastech: indikace a interpretace imunologického laboratorního vyšetření. V souvislosti s vyšetřováním nemocného lze poskytnou klinickou konzultaci – ambulantní vyš. na ambulanci OAKI nebo konziliární vyšetření u lůžka ve FNKV.

 

Úsek mikrobiologie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení/ pager

MUDr. Helena Jordáková

vedoucí úseku

Lékařská mikrobiologie

267 163 506/

5198

MUDr. Kateřina Dolejšová

lékař

Lékařská mikrobiologie

267 162 542/ 5941

MUDr. Marta Fridrichová

Lékař

Lékařská mikrobiologie

267 162 542/

5316

Službu konající pracovník

lékař

Lékařská mikrobiologie

267 162 542/ 5233

Konzultační činnost mikrobiologické laboratoře je prováděna v Po-So od 7:00-15:30 a v Ne od 8:00-12:00. Konzultace ATB střediska denně 7:00 – 19:00

 

Centrální příjem

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

Veronika Melezinková

úseková laborantka

Odběry biologického materiálu, realizace transportu a svozu vzorků

267 162 427

Vydávání potřeb laboratoří

Kliniky i oddělení FNKV si objednávají odběrové soupravy pro odběry krve, moče a dalšího biologického materiálu prostřednictvím SZT. Jednotný odběrový systém je zvolen vedením FNKV.

Externí zdravotnická zařízení si odběrový materiál zajišťují samostatně podle doporučení CL

(viz LP C-05 Odběrový systém a množství vzorku).

 

CL vydává odběrové soupravy:

·         k průkazu okultního krvácení (průkaz hemoglobinu humánního původu) – vyžádání na telefonu 267162785 (laboratoř vyšetření močí) nebo 267162784 (příjem materiálu).

·         Ke stanovení kalprotektinu - vyžádání na telefonu 267162665 (biochemie) nebo 267162784 (příjem materiálu).

·         K PCR vyšetření - vyžádání na telefonu 267162665 (biochemie) nebo 267162784 (příjem materiálu).