E-06 Konzultační činnost

Konzultační služby jsou poskytovány denně telefonicky.

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uváděny v komentáři za výsledkem nebo v textové části každého výsledkového listu (komentář, poznámka)

 

Konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

 

Úsek biochemie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

MUDr. Jan Špička, MBA

přednosta ústavu

Klinická biochemie

267162313,

267162792

Mgr. Markéta Kotrbatá

úsekový bioanalytik

Vyšetřovací metody v KB

267162783

Mgr. Petra Birtusová

odborný pracovník v lab.metodách

Vyšetřovací metody v KB

267163508

 

Úsek hematologie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

MUDr. Petra Kačírková

lékař

Hematologie a transfúzní lékařství

267162885

Mgr. Marcela Mikešová

vedoucí úseku

Hematologie a transfúzní služba

267162876

 

Úsek imunologie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. 

primář

Alergologie a klinická imunologie

267163364,

267162257

MUDr. Milada Cvačková

lékař

Alergologie a klinická imunologie

267163364

Konzultační činnost laboratoře může být prováděna i na seminářích pořádaných OAKI, případně ÚLD FNKV.

 

Konzultace se provádějí především v oblastech: indikace a interpretace imunologického laboratorního vyšetření. V souvislosti s vyšetřováním nemocného lze poskytnou klinickou konzultaci – ambulantní vyš. na ambulanci OAKI nebo konziliární vyšetření u lůžka ve FNKV.

 

Úsek mikrobiologie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení/ pager

MUDr. Filip Prusík

primář

 Lékařská mikrobiologie

267 163 537/ 5316

MUDr. Kateřina Dolejšová

lékař

Lékařská mikrobiologie

267 162 542/ 5941

MUDr. Helena Jordáková

lékař

Lékařská mikrobiologie

267 163 506/

5198

Konzultační činnost mikrobiologické laboratoře je prováděna v Po-Pá od 7:00-15:30 a v So a Ne od 8:00-12:00.

 

Centrální příjem

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovní oblast

Kontaktní spojení

Veronika Melezinková

úseková laborantka

Odběry biologického materiálu, realizace transportu a svozu vzorků

267 162 427

Vydávání potřeb laboratoří

Kliniky i oddělení FNKV si objednávají odběrové soupravy pro odběry krve, moče a dalšího biologického materiálu prostřednictvím SZT. Jednotný odběrový systém je zvolen vedením FNKV.

Externí zdravotnická zařízení si odběrový materiál zajišťují samostatně podle doporučení ULD

(viz LP C-05 Odběrový systém a množství vzorku).

 

ULD vydává odběrové soupravy:

·         k průkazu okultního krvácení (průkaz hemoglobinu humánního původu) – vyžádání na telefonu 267162785 (laboratoř vyšetření močí)  nebo 267162784 (příjem materiálu).

·         Ke stanovení kalprotektinu - vyžádání na telefonu 267162665 (biochemie) nebo 267162784 (příjem materiálu).

·         K PCR vyšetření - vyžádání na telefonu 267162665 (biochemie) nebo 267162784 (příjem materiálu).