E-04 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

 

Podle naléhavosti požadavku (vitální indikace, statim, rutina) a charakteru vyšetření je výsledek klinickému pracovišti k dispozici co možná nejdříve.

 

Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje datum a čas odběru každého vzorku, datum a čas přijetí každého vzorku do laboratoře, datum a čas uvolnění výsledků a datum a čas tisku výsledků. Na tištěném výsledkovém listu se zobrazí datum a čas odběru vzorku, datum a čas přijetí vzorku do laboratoře  a datum a čas tisku výsledku. Časové odezvy pro jednotlivá laboratorní vyšetření jsou uvedeny v oddílu Seznam metod. Na úseku biochemie platí, že u rutinních vyšetření prováděných denně jsou výsledky k dispozici pro cca 80% případů do 5ti hodin od přijetí do laboratoře.

Časová dostupnost výsledků vyšetření z vitální indikace a indikace statim je přístupná v kapitole LP C-03 Požadavky na akutní vyšetření.