E-04 Doba odezvy - interval od dodání vz

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP 27

verze dokumentu

: 02

platí od

: 24.04.2013

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

E-04 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

 

Podle naléhavosti požadavku (vitální indikace, statim, rutina) a charakteru vyšetření je výsledek klinickému pracovišti k dispozici co možná nejdříve.

 

Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje datum a čas odběru každého vzorku, datum a čas přijetí každého vzorku do laboratoře, datum a čas uvolnění výsledků a datum a čas tisku výsledků. Na tištěném výsledkovém listu se zobrazí datum a čas odběru vzorku, datum a čas přijetí vzorku do laboratoře  a datum a čas tisku výsledku. Časové odezvy pro jednotlivá laboratorní vyšetření jsou uvedeny v oddílu Seznam metod. Na úseku biochemie platí, že u rutinních vyšetření prováděných denně jsou výsledky k dispozici pro cca 80% případů do 5ti hodin od přijetí do laboratoře.

Časová dostupnost výsledků vyšetření z vitální indikace a indikace statim je přístupná v kapitole LP C-03 Požadavky na akutní vyšetření.