E-03 Změny výsledků a nálezů

 

Oprava identifikace pacienta

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna nebo významná oprava příjmení
a jména pacientů nebo změna pojišťovny před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava se týká také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně), změna generovaného rodného čísla na korektní (mimo novorozenců), spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci. Pod pojem změna identifikace nepatří oprava titulu, oprava interpunkce. Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav výpisu v LIS. Nevztahuje se na opravy generovaných rodných čísel u novorozenců.

 

Pro opravu identifikace pacienta je potřeba zaslat F09017 Formulář o změně identifikace v komplementu,
v souladu se SM Bezpečná identifikace pacientů. Laboratoř si vyhrazuje právo požadovanou změnu vyhodnotit jako potenciální záměnu pacienta a výsledky nevydat.

 

Pokud LIS nabídne při ručním zadávání žádanky dvě různá jména pod zadaným rodným číslem, laboratoř kontaktuje oddělení. V případě, že oddělení nepotvrdí identifikaci shodnou se žádankou, je vyžadována nová žádanka.

 

Záměna pacienta

V případě neočekávaných výsledků je tato informace telefonicky hlášena a je o tom proveden záznam.
V případě potvrzené záměny pacienta, jsou výsledky v případě požadavku z oddělení zrušeny. V LIS je proveden záznam o neshodě „výsledky zrušeny na žádost oddělení“ a telefonickém hlášení.

 

Oprava výsledkové části