E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

Výrazně patologické, neočekávané nebo neobvyklé výsledky se neprodleně telefonicky sdělují bez ohledu na to, v jakém režimu bylo vyšetření provedeno. Současně se provede záznam do LIS (přes funkci telefonického hlášení) s uvedením: data, času, hlášené metody, osoby, která výsledek hlásila a osoby, které byl výsledek ohlášen. Identifikace osoby, které se výsledek hlásí, probíhá přes sdělování osobního čísla (v rámci FNKV).  

 

Kritické hodnoty výsledků vyšetření podléhajících hlášení vypracovala laboratoř ve spolupráci s klinickými pracovníky. Případné další požadavky na rozšíření hlášených výsledků zasílejte, prosím, e-mailem nebo písemně na adresu sekretariátu CL.

 

 

Seznam hlášených kritických hodnot:

 

Biochemická vyšetření

Vyšetření

Kritická hodnota

Rozměr      (SI jednotky)

Poznámka

S - Kreatinin

 

> 800

µmol/l

pouze 1. záchyt

S, B - K

< 2,5

> 6,5

mmol/l

 

S, B - Na

< 115

> 160

mmol/l

 

S - Ca

< 1,5

> 3,5

mmol/l

 

S - Mg

< 0,4

> 2,1

mmol/l

 

S,  P , B - Glukosa

< 2,0

> 30,0

mmol/l

 

S - ALT

 

> 50,0

µkat/l

pouze 1. záchyt

S - AST

 

> 50,0

µkat/l

pouze 1. záchyt

S - Digoxin

 

> 3,2

nmol/l

 

B - pH

< 7,0

> 7,6

-

 

S – celkový bilirubin

 

> 300

µmol/l

u novorozenců (tj. do 28. dne)

 

Hematologická vyšetření

Koagulační vyšetření

Hlásí se pouze 1. záchyt v průběhu hospitalizace, u ambulantních pacientů vždy

Vyšetření

Kritická hodnota

Rozměr      
 (SI jednotky)

Poznámka

APTT - R

> 6

-

pacienti léčení UFH

APTT-R

>2

-

bez údajů o léčbě heparinem

Antitrombin (AT)

< 40  ( >1 měsíc )

 < 25  ( 0-1 měsíc )     

%

Fibrinogen

< 0,8

g/l

Protrombinový test (PT) - R

>2

-

Protrombinový test - INR

> 6

-

pacienti léčení kumariny

Výrazně patologické, neočekávané nebo neobvyklé výsledky se neprodleně telefonicky hlásí.

Zdroj: Doporučení ČHS ČLS JEP  - Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření (verze.01 z 1.5.2018)

Krevní obraz, diferenciál, schistocyty

Hlášení výsledků v kritických intervalech pro nehematologické pacienty – oddělení jiná než IHK FNKV:

Vyšetření

Věk

Kritická hodnota

Rozměr      (SI jednotky)

Poznámka

 

(0-6 let)

< 2

> 40

x109/l

v případě prvně vyšetřených pacientů či v případě předchozí hodnoty v referenčních mezích

Leukocyty

(6-15 let)

< 2

> 30

x109/l

(>15let)

< 2

> 30

x109/l

v případě prvně vyšetřených pacientů či v případě předchozí hodnoty v referenčních mezích

< 1,5

> 50

x109/l

 

Hemoglobin

(0 - 2 měsíce)

< 80

> 230

g/l

 

(2 měsíce - 15 let)

< 80

> 200

g/l

 

(>15let)

< 70

> 200

g/l

 

Trombocyty

(0-15 let)

< 50

> 1000

×109/l

 

(>15let)

< 30

> 1000

×109/l

 

Počet schistocytů

v nátěru krve

 

 

> 1

%

 

Mikroskopická

analýza nátěru  krve

(diff.)

 

 

podezření či jednoznačná závažná diagnóza

Krevní obraz včetně

Mikroskopické

analýzy

 

 

neočekávaný výsledek na základě úsudku odborně způsobilého pracovníka laboratoře

Lymfocyty

(>18let)

˃ 5 × 109/l

neočekávaný výsledek při prvním záchytu

Eozinofily

˃ 2 × 109/l

Bazofily

˃ 0,5 × 109/l

Krevní obraz, diferenciál, schistocyty

Hlášení výsledků v kritických intervalech pouze pro pacienty IHK FNKV:

Vyšetření

Kritická hodnota

Rozměr      (SI jednotky)

Poznámka

Leukocyty

< 1

> 30

×109/l

v případě prvně vyšetřených pacientů či v případě předchozí hodnoty v referenčních mezích

Hemoglobin

< 60

> 200

g/l

 

Trombocyty

< 10

> 1000

×109/l

 

< 30

×109/l

v případě prvně vyšetřených pacientů či v případě předchozí hodnoty v referenčních mezích

Počet schistocytů     v nátěru krve

> 1

%

v případě prvně vyšetřených pacientů či v případě předchozí hodnoty v referenčních mezích

Mikroskopická analýza nátěru

krve (diff.)

 

podezření či jednoznačná diagnóza, případně relaps hematologického onemocnění

Cytologické vyšetření aspirátu

kostní dřeně

 

podezření či jednoznačná diagnóza hematologického onemocnění či nehematologické malignity, případně jeho relaps

Krevní obraz včetně

mikroskopické analýzy

 

neočekávaný výsledek na základě úsudku odborně způsobilého pracovníka laboratoře

Lymfocyty

(>18let)

˃ 5 × 109/l

neočekávaný výsledek při prvním záchytu

Eozinofily

˃ 2 × 109/l

Bazofily

˃ 0,5 × 109/l

 

Imunologická vyšetření

Vyšetření

Kritická hodnota

Protilátky proti bazální

membráně glomerulů

pouze 1. záchyt

Protilátky proti proteináze 3

pozitivní více než 80 U/ml (1. záchyt)

Protilátky proti myeloperoxidáze       

pozitivní více než 80 U/ml (1. záchyt)

 

Mikrobiologická vyšetření

Vyšetření

Kritická hodnota

Hemokultivace

Pozitivní

(v době, kdy je v laboratoři přítomen lékař je hlášen orientační mikroskopický nález)

Likvor

pozitivní nález kultivačního vyšetření

pozn.: výsledky z mikroskopického vyšetření jsou hlášeny všechny (tzn. pozitivní i negativní)

Mikroskopický průkaz

acidorezistetních tyčinek

pozitivní

Průkaz antigenu Legionella

pneumophila v moči

pozitivní

Průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae v moči

pozitivní

Průkaz toxinu a antigenu

Clostridium difficile ve stolici

pozitivní

Průkaz antigenů norovirů,

rotavirů a adenovirů ve stolici

pozitivní

PCR vyšetření RNA

SARS-CoV-2 (COVID-19)

pozitivní

Kultivační průkaz

Pozitivní kmeny:

Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA)

Neisseria meningitidis

Neisseria gonorrhoeae

Salmonella enterica

Shigella sp.

 

Eventuelně další klinicky a epidemiologicky závažné

primární patogeny