E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

Výrazně patologické, neočekávané nebo neobvyklé výsledky se neprodleně telefonicky sdělují bez ohledu na to, v jakém režimu bylo vyšetření provedeno. Současně se provede záznam do LIS (přes funkci telefonického hlášení) s uvedením: data, času, hlášené metody, osoby, která výsledek hlásila a osoby, které byl výsledek ohlášen. Identifikace osoby, které se výsledek hlásí, probíhá přes sdělování osobního čísla (v rámci FNKV).  

 

Kritické hodnoty výsledků vyšetření podléhajících hlášení vypracovala laboratoř ve spolupráci s klinickými pracovníky. Případné další požadavky na rozšíření hlášených výsledků zasílejte, prosím, e-mailem nebo písemně na adresu sekretariátu CL.

 

 

Seznam hlášených kritických hodnot:

 

Biochemická vyšetření

Vyšetření

Kritická hodnota

Rozměr      (SI jednotky)

Poznámka

S - Kreatinin

 

> 800

µmol/l

pouze 1. záchyt

S, B - K

< 2,5

> 6,5

mmol/l

 

S, B - Na

< 115

> 160

mmol/l

 

S - Ca

< 1,5

> 3,5

mmol/l

 

S - Mg

< 0,4

> 2,1

mmol/l

 

S,  P , B - Glukosa

< 2,0

> 30,0

mmol/l

 

S - ALT

 

> 50,0

µkat/l

pouze 1. záchyt

S - AST

 

> 50,0

µkat/l

pouze 1. záchyt

S - Digoxin

 

> 3,2

nmol/l

 

B - pH

< 7,0

> 7,6

-

 

S – celkový bilirubin

 

> 300

µmol/l

u novorozenců (tj. do 28. dne)

 

Hematologická vyšetření

Koagulační vyšetření

Hlásí se pouze 1. záchyt v průběhu hospitalizace, u ambulantních pacientů vždy

Vyšetření

Kritická hodnota

Rozměr      
 (SI jednotky)

Poznámka

APTT - R

> 6

-

pacienti léčení UFH

APTT-R

>2

-

bez údajů o léčbě heparinem

Antitrombin (AT)

< 40  ( >1 měsíc )

 < 25  ( 0-1 měsíc )    

%

Fibrinogen

< 0,8

g/l

Protrombinový test (PT) - R

>2

-

Protrombinový test - INR

> 6

-

pacienti léčení kumariny

 

 

Krevní obraz, diferenciál, schistocyty

Hlášení výsledků v kritických intervalech pouze pro nehematologické pacienty                                                   -  oddělení jiná než IHK FNKV:

Vyšetření

Věk

Kritická hodnota

Poznámka

Leukocyty

0-6 měsíců

≤ 1×109/l

≥ 50×109/l

První záchyt či náhlá změna uvedených hodnot

> 6 měsíců

≥ 30×109/l

Neutrofily

jakýkoliv

≤ 0,5×109/l

Hemoglobin

jakýkoliv

≤ 60 g/l

0-1 měsíc

270 g/l

> 1 měsíc

200 g/l

Trombocyty

jakýkoliv

≤ 10×109/l

vždy

≤ 20×109/l

První záchyt či náhlá změna uvedených hodnot

1000×109/l

Počet schistocytů v nátěru krve

≥ 8 dnů

>1 %

vždy, jsou-li schistocyty dominantní tvarovou abnormalitou erytrocytů a současně je přítomna anémie

Krevní obraz včetně mikroskopické analýzy nátěru krve (diff.)

-       neočekávaný výsledek na základě úsudku odborně způsobilého pracovníka laboratoře

-       závažná hematologická diagnóza či podezření na ni

-       relaps hematologického onemocnění

Cytologické vyšetření aspirátu kostní dřeně

podezření či jednoznačná diagnóza hematologického onemocnění či nehematologické malignity, případně relaps onemocnění

 

Pozn.1: Výše uvedené hodnoty vychází z Doporučení ČHS ČLS JEP Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření a jejich telefonické hlášení ver. 1 rev.1 platnost od 1.6.2021

 

Pozn.2: Na základě jednání vedení IHK a CL bylo telefonické hlášení kritických hodnot pro vzorky zpracované v režimu STATIM zrušeno. Platnost této dohody platí od 16.10.2021 (viz. Zápis z provozní schůze 10/2021)

 

Výmaz tabulky: Hlášení výsledků v kritických intervalech pouze pro pacienty IHK FNKV

 

Imunologická vyšetření

Vyšetření

Kritická hodnota

Protilátky proti bazální

membráně glomerulů

pouze 1. záchyt pozitivity

Protilátky proti proteináze 3

pozitivní více než 80 U/ml (1. záchyt)

Protilátky proti myeloperoxidáze       

pozitivní více než 80 U/ml (1. záchyt)

 

Mikrobiologická vyšetření

Vyšetření

Kritická hodnota

Hemokultivace

Pozitivní

(v době, kdy je v laboratoři přítomen lékař je hlášen orientační mikroskopický nález)

Likvor

pozitivní nález kultivačního vyšetření

pozn.: výsledky z mikroskopického vyšetření jsou hlášeny všechny (tzn. pozitivní i negativní)

Mikroskopický průkaz

acidorezistetních tyčinek

pozitivní

Průkaz antigenu Legionella

pneumophila v moči

pozitivní

Průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae v moči

pozitivní

Průkaz toxinu a antigenu

Clostridium difficile ve stolici

pozitivní

Průkaz antigenů norovirů,

rotavirů a adenovirů ve stolici

pozitivní

Kultivační průkaz

Pozitivní kmeny:

Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA)

Neisseria meningitidis

Neisseria gonorrhoeae

Salmonella enterica

Shigella sp.

 

Eventuelně další klinicky a epidemiologicky závažné

primární patogeny