C-11 Informace k transportu a svozu vzorků

 

Základní informace k transportu vzorků:

 

 

Zvláštní upozornění:

 

Transport ihned:

Stabilita do 1 hod. při 2°C (musí být vyšetřeno do 1 hodiny po odběru):

 • Krev na ABR a další parametry -  po odběru okamžitě transportovat vzorek na tajícím ledu! V případě použití kapilár, jsou kapiláry vloženy do zkumavky a takto kryty jsou vloženy na tající led. Vzorky v žádném případě nesmí zmrznout! Maximální doba do zpracování je 1 hodina při teplotě 2°C.
 • Vyšetření amoniaku

 

Stabilita do 1 hod. (musí být vyšetřeno do 1 hodiny po odběru):

 • Agregace trombocytů samovolná, indukovaná
 •  Ethanol gelifikační test.

 

 

Formy doručení vzorků:

Svoz v rámci areálu je realizován v době od 6 – 18 hod podle svozového plánu nebo na zavolání svozem CL, v době pohotovostní služby zajišťuje svoz odd. dopravy FNKV. Z odběrových COVID stanů jsou vzorky sváženy cca 1x za hodinu v rámci aktuální pracovní doby.

Na určených pavilonech a klinikách je možnost zasílání vzorků potrubní poštou s nepřetržitým provozem. V případě výpadku je nutné zajistit odvoz biologického materiálu standardním způsobem. V místě potrubní pošty jsou umístěny přesné pokyny manipulace a zásad používání potrubní pošty.

Lze přijmout řádně označený materiál se žádankou dopravený do laboratoře v sáčku na infekční materiál nebo v transportním boxu. Za dodržení podmínek transportu zodpovídá příslušná klinika.

Lze přijmout řádně označený materiál se žádankou v sáčku na infekční materiál, dopravený do laboratoře. Za dodržení podmínek transportu zodpovídá příslušná klinika.

Lze přijmout řádně označený materiál se žádankou v sáčku na infekční materiál, dopravený do laboratoře z pracovišť celé ČR, dopravu zajišťuje odesílající pracoviště (sanitka), dle pokynů v LP.

 

Transport potrubní poštou:

 

Potrubní poštou nelze posílat:

 • vyš. primární hemostázy (PFA, agregace trombocytů)
 • sklíčka s nátěry,
 • likvor,
 • otisky z popálenin,
 • kloubní implantáty
 • kapiláry
 • odběr na PCR Covid-19

 

Zajištění svozu vzorků:

Pravidelný svoz materiálu z klinik FNKV je zajištěn svozem, který se řídí:

 C_PI 014 Centrální svoz vzorků do CL - den

 C_PI 015 Centrální svoz vzorků do CL - noc

 C_PI 016 Centrální svoz vzorků do CL - víkend

 

V případě poruchy potrubní pošty, je zajištěn svoz CL i z pracovišť postižených výpadkem dle:

 C_PI 017 Centrál.svoz vzorků CL den porucha

 C_PI 018 Centrál.svoz vzorků CL noc porucha

 C_PI 019 Centrál.svoz vzorků CL vík. porucha