Stabilita vzorkĹŻ

 

Po odebrání primárních vzorků do předem označených zkumavek (jménem a rodným číslem pacienta), jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření. Pro většinu vyšetření je akceptovatelné krátkodobé skladování při pokojové teplotě.

Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v LP_Seznam vyšetření.

 

Při plánování času odběru pacienta před transportem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku.

 

Laboratoř uvádí (v případě relevance) v Seznamu vyšetření u konkrétních metody tyto časové údaje:

  1. Transportní čas, transportní teplota – uvedený čas je čas od odběru do příjmu vzorku, kdy dochází ke standardnímu zpracování za předpokladu splnění uvedených teplotních podmínek.
  2. Maximální čas od získání do zpracování vzorku – uvedený čas odpovídá maximální době, ve které je laboratoř schopna vzorek přijmout ke zpracování za předpokladu splnění uvedených teplotních podmínek.
  3. Stabilita po preanalytickĂ© ĂşpravÄ› - doba, po kterou je laboratoĹ™ schopna analyt doměřit po preanalytickĂ© ĂşpravÄ› vzorku (centrifugace, pĹ™idánĂ­ stabilizaÄŤnĂ­ho ÄŤinidla,…) v případÄ›, Ĺľe Ăşpravu provádĂ­.