C-09 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

 

Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření. Pro většinu vyšetření je akceptovatelné krátkodobé skladování při pokojové teplotě.

Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v LP_Seznam vyšetření.

 

Při plánování času odběru pacienta před transportem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku.

 

.