C-07 Identifikace pacienta a  označení vzorku 

 

 

 

 

Identifikace pacienta na odběrové zkumavce (nádobce)

Nezbytnou identifikaci zkumavky (nádobky) s biologickým materiálem tvoří příjmení, jméno a rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo datum narození pacienta.

Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze příjmením pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (např. v uzavřeném obalu).

Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu. Zaměstnanci FNKV se řídí pravidly určenými vedením FNKV (vygenerované rodné číslo). Obdobně se značí materiál od novorozence před přidělením rodného čísla.

 

Materiál bez žádanky nevyšetřujeme, upravíme ho pro skladování, uchováme po dobu 24 hodin a poté likvidujeme jako nebezpečný odpad.

 

Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem kapitoly   LP C-02 Požadavkové listy (žádanky).

 

 

Identifikace biologického materiálu

 

Identifikace biologického materiálu a zadání žádanky do informačního systému probíhá na Centrálním příjmu CL; pro některá vyšetření až na příslušném úseku v laboratoři.

 

V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálu, které mají na štítku čitelně uvedeno celé jméno a rodné číslo pacienta. Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu je danému vzorku přiřazeno jednoznačné laboratorní identifikační číslo, které je spolu s identifikačními znaky pacienta a požadovanými vyšetřeními zadáno do LIS. Následně je vzorek transportován na příslušný úsek. Pod unikátním číslem je každý vzorek evidován až do doby podpisu výsledku v LIS a toto číslo je rovněž vytištěno na výsledkovém listu.