C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření  (dodatečná a opakovaná vyšetření)

 

Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře dodaných při dodržení následujících pravidel:

 

 

 

 

Speciální požadavky na dodatečná a opakovaná vyšetření

 

Úsek Klinická biochemie

 

Na základě požadavků z klinik je možno s ohledem na stabilitu analytů provést dodatečná vyšetření do 24 - 48 hodin od odběru. Dodatečná vyšetření lze udělat ze zkumavek se separačním gelem i ze zkumavek bez gelu. Doobjednání vyšetření ze statimového odběru (Li-heparinová plazma, bez gelu) je omezeno na základní vyšetření, velká část imunochemických metod (např. tumormarkery, hormony, sérologické metody aj.) nelze v plazmě stanovit. Pro podrobnější informace o stabilitě jednotlivých analytů viz F-01-01 Úsek biochemie

 

Vzhledem ke stabilitě některých analytů má provedení dodatečných vyšetření svá omezení:

- Vyšetření S - glukózy ze srážlivé krve ze zkumavek bez separačního gelu je možno provést maximálně do 2 hodin po odběru.

- Vyšetření P - glukózy v nesrážlivé krvi s přídavkem antiglykolytického prostředku je možno provést maximálně do 4 hodin po odběru. Při oddělení séra/plasmy do sekundární nádobky je glukóza stabilní 24 hodin při pokojové teplotě, v lednici až 7 dní.

- Vyšetření S, P- kalia ze zkumavek bez separačního gelu je možno provést maximálně do 3 hodin po odběru krve, při použití primárních odběrových nádobek se separačním gelem do 24 hodin po odběru.

- Vyšetření etanolu nelze doplnit jako dohlášku z krve, která není uzavřena, po uplynutí 3 hodin od odběru.

- Vyšetření NSE, SCC, HCY a folát nelze doordinovat

- Vyšetření PTH 1-84 ze séra lze doordinovat pouze do 24 hodin

U močí lze doordinovat všechna vyšetření 48 hodin po odběru, s výjimkou moče chemicky+morfologicky.

 

Úsek Hematologie

 

Dodatečná vyšetření lze požadovat pouze v případě, zda je v laboratoři k dispozici dostatečné množství materiálu ve správné odběrové zkumavce a není překročená doba stability příslušného analytu. Pokud není tato podmínka splněna, je nutný odběr nového vzorku.

Maximální doba doručení do laboratoře (čas od odběru): viz informace k jednotlivým metodám F-01-02 Úsek hematologie.

 

Úsek Klinická imunologie

 

Laboratoř skladuje zásobní alikvoty vzorků séra při -20°C po dobu 2 měsíců, v tomto období lze požadovat dodatečná vyšetření s výjimkou vyšetření buněčné imunity (CD a HLA znaky, fagocytóza), vyšetření Quantiferon Tuberculosis, kryoglobuliny a funkce inhibitoru C1 esterázy. Po uplynutí daného časového intervalu nelze dodatečně objednaná vyšetření provést a je nutný odběr nového vzorku.

 

Úsek Mikrobiologie a ATB středisko, Laboratoř molekulární biologie

 

Zbytek materiálu po provedeném vyšetření je uchováván na úseku mikrobiologie při +2 až +8°C po dobu 7 dní (vyjma vzorků Laboratoře molekulární biologie). Po uplynutí 4 dnů vyšetření většinou nelze provést a je nutný odběr nového vzorku. Při požadavku dodatečného či opakovaného vyšetření z původního materiálu je nutno vzhledem k nestabilitě vzorku brát v úvahu druh zaslaného materiálu a zkonzultovat možnost dovyšetření s odpovědným VŠ pracovníkem.

Laboratoř molekulární biologie skladuje primární materiál pro vyšetření SARS-CoV-2 při 2-8 °C po dobu 2 dnů. Vyizolovanou RNA skladuje 7 dní při -20 °C. Po této době již není možné dodatečná vyšetření požadovat.

 

Úsek Laboratorní genetika, Laboratoř genomické medicíny

Dodatečná vyšetření lze požadovat pouze v případě, že pacient souhlasil s archivací vzorku. Pokud pacient s archivací nesouhlasil, lze vyšetření provést pouze v případě, že vzorek nukleových kyselin nebyl ještě zlikvidován. K likvidaci vzorku (bez souhlasu s archivací) dochází po vydání konečného výsledku nejpozději do 30 dnů od odběru.

Maximální doba doručení do laboratoře (čas od odběru): viz informace k jednotlivým metodám F-01-05 Laboratoř genomické medicíny.