C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření  (dodatečná a opakovaná vyšetření)

 

Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře

dodaných při dodržení následujících pravidel:

 

objednání a žádanka na tato vyšetření bude doručena do laboratoře nejpozději do druhého dne.

 

 

 

Speciální požadavky na dodatečná a opakovaná vyšetření za jednotlivá oddělení

Biochemie

Na základě požadavků z klinik je možno s ohledem na stabilitu analytů provést dodatečná vyšetření do 24 - 48 hodin od odběru. Dodatečná vyšetření lze udělat ze zkumavek se separačním gelem i ze zkumavek bez gelu. Pro podrobnější informace o stabilitě jednotlivých analytů viz F-01-01 Úsek biochemie

 

Vzhledem ke stabilitě některých analytů má provedení dodatečných vyšetření svá omezení:

- Vyšetření S - glukózy ze srážlivé krve ze zkumavek bez separačního gelu je možno provést maximálně do 2 hodin po odběru.

- Vyšetření P - glukózy v nesrážlivé krvi s přídavkem antiglykolytického prostředku je možno provést maximálně do 4 hodin po odběru. Při oddělení séra/plasmy do sekundární nádobky je glukóza stabilní 24 hodin při pokojové teplotě, v lednici až 7 dní.

- Vyšetření S, P- kalia ze zkumavek bez separačního gelu je možno provést maximálně do 3 hodin po odběru krve, při použití primárních odběrových nádobek se separačním gelem do 24 hodin po odběru.

- Vyšetření etanolu nelze doplnit jako dohlášku z krve, která není uzavřena, po uplynutí 3 hodin od odběru.

- Vyšetření NSE, SCC, HCY a folát nelze doordinovat

- Vyšetření PTH 1-84 ze séra lze doordinovat pouze do 24 hodin

- Vyšetření Vitamínu B12 lze ze zkumavky se separačním gelem doordinovat pouze 24 hod, ze zkumavky bez gelu 48 hodin

U močí lze doordinovat všechna vyšetření 48 hodin po odběru, s výjimkou moče chemicky+morfologicky.

 

Hematologie

Dodatečná vyšetření lze požadovat pouze v případě zda je v laboratoři k dispozici dostatečné množství materiálu ve správné odběrové zkumavce a není překročená doba stability příslušného analytu. Pokud není tato podmínka splněna, je nutný odběr nového vzorku.

Maximální doba doručení do laboratoře (čas od odběru): viz informace k jednotlivým metodám F-01-02 Úsek hematologie.

 

Imunologie

Laboratoř skladuje zásobní alikvoty vzorků séra při -20°C po dobu 2 měsíců, v tomto období lze požadovat dodatečná vyšetření s výjimkou vyšetření buněčné imunity (CD a HLA znaky, fagocytóza), vyšetření Quantiferon Tuberculosis, kryoglobuliny a funkce inhibitoru C1 esterázy. Po uplynutí daného časového intervalu nelze dodatečně objednaná vyšetření provést a je nutný odběr nového vzorku.

 

Mikrobiologie

Zbytek materiálu po provedeném vyšetření je uchováván na úseku mikrobiologie při +2 až +8°C po dobu 7 dní. Po uplynutí 4 dnů vyšetření většinou nelze provést a je nutný odběr nového vzorku.

Při požadavku dodatečného či opakovaného vyšetření z původního materiálu je nutno vzhledem k nestabilitě vzorku brát v úvahu druh zaslaného materiálu a zkonzultovat možnost dovyšetření s odpovědným VŠ pracovníkem.