OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

StanovenĂ­ koncentrace celkovĂ©ho cholesterolu v sĂ©ru slouží zejmĂ©na ke screeningu osob, kterĂ© vyĹľadujĂ­ další laboratornĂ­ vyšetĹ™enĂ­ a další pĂ©ÄŤi.

Hlavní indikace vyšetření: 

-         poruchy metabolizmu lipoproteinĹŻ

-         monitorovánĂ­ hypolipidemickĂ© lĂ©ÄŤby

-         stanovenĂ­ kardiovaskulárnĂ­ho rizika 

Koncentraci celkovĂ©ho cholesterolu v sĂ©ru ve vztahu ke kardiovaskulárnĂ­mu riziku je  nutno posuzovat vĹľdy v kontextu lipidovĂ©ho profilu (HDL cholesterol, triacylglyceroly, LDL cholesterol – staÄŤĂ­ vĂ˝poÄŤet). K odhadu kardiovaskulárnĂ­ho rizika v primárnĂ­ prevenci se používajĂ­ u pacientĹŻ skĂłrovacĂ­ systĂ©my. SoučástĂ­ skĂłrovacĂ­ch systĂ©mĹŻ je koncentrace celkovĂ©ho cholesterolu a HDL cholesterolu.

DoporuÄŤenĂ­ k monitorovánĂ­ lĂ©ÄŤby dyslipoproteinĂ©miĂ­ vycházejĂ­ pĹ™edevším z koncentracĂ­ LDL cholesterolu.  

 

Zvýšená koncentrace v sĂ©ru

-         primárnĂ­ poruchy v metabolismu lipoproteĂ­nĹŻ (familiárnĂ­ hypercholesterolĂ©mie, familiárnĂ­ defekt apolipoproteinu B)

-         sekundárnĂ­ poruchy v metabolismu lipoproteĂ­nů  (dyslipoproteinĂ©mie sekundárnĂ­)

Sekundárně je zvýšená koncentrace cholesterolu u mnoha metabolických onemocnění. Skupinu sekundárních dyslipoproteinémií  tvoří dyslipoproteinémie  při endokrinopatiích, u obezity a poruch příjmu potravy, u onemocnění ledvin, jaterních onemocnění, alkoholismu apod. 

Fyziologicky se koncentrace cholesterolu zvyšují během gravidity.

 

SnĂ­Ĺľená koncentrace v sĂ©ru (podle studie NORIP je 2,5 percentil koncentrace cholesterolu ve skupinÄ›  dospÄ›lĂ˝ch referenÄŤnĂ­ch jedincĹŻ 2,9 mmol/l)

-         malnutrice

-         malabsorpce

-         hypertyreĂłza

-         chronickĂ© jaternĂ­ onemocnÄ›nĂ­

-         malignĂ­ onemocnÄ›nĂ­ (hematologickĂ© malignity, karcinom tlustĂ©ho stĹ™eva)

-         následek nepĹ™iměřenĂ© lĂ©ÄŤby hypolipidemiky

-         nÄ›kterĂ© lĂ©ky (napĹ™.kyselina askorbová)

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Výpočet LDL cholesterolu dle Friedewalda

 

Zdroj informacĂ­:

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     J.Racek et al. Klinická biochemie, druhĂ© pĹ™epracovanĂ© vydánĂ­, GalĂ©n, 2006 ISBN 80-7262-324-9

3.     SpoleÄŤnĂ© doporuÄŤenĂ­ ÄŚeskĂ© spoleÄŤnosti klinickĂ© biochemie ÄŚLS JEP a ÄŚeskĂ© spoleÄŤnosti pro aterosklerĂłzu ÄŚLS JEP ke sjednocenĂ­ hodnotĂ­cĂ­ch mezĂ­ krevnĂ­ch lipidĹŻ a lipoproteinĹŻ pro dospÄ›lou populaci. Klinická biochemie a metabolismus, 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46