VyuŇĺit√≠ pro klinick√© √ļńćely:

Kvantitativn√≠ stanoven√≠ s√©rov√Ĺch hladin celkov√©ho 25-hydroxyvitaminu D slouŇĺ√≠ ke zjiŇ°Ň•ov√°n√≠ a monitoraci stavu z√°sob vitaminu D v¬† organismu ńći kontrolu suplementace.

Endocrine Society ve sv√Ĺch guidelines z roku 2011 doporuńćuje pravideln√© sledov√°n√≠ hladin 25-OH vit. D u tńõchto rizikov√Ĺch skupin:

-         osteopor√≥za, kŇôivice, osteomalacie

-         senioŇôi s anamn√©zou opakovan√Ĺch p√°du

-         senioŇôi s anamn√©zou netraumatick√Ĺch zlomenin

-         ob√©zn√≠ dńõti a dospńõl√≠ (BMI nad 30 kg/m2)

-         chronick√© ren√°ln√≠ selh√°n√≠

-         chronick√° jatern√≠ insuficience/selh√°n√≠

-         malabsorpńćn√≠ syndromy

-         granulomat√≥zn√≠ choroby (sarkoid√≥za, TBC, histoplazm√≥za)

-         lymfomy

-         cystick√° fibr√≥za

-         z√°nńõtliv√° onemocnńõn√≠ tenk√©ho stŇôeva, postiradiańćn√≠ enteritida

-         resekce a band√°Ňĺe Ňĺaludku

-         tńõhotn√© a koj√≠c√≠ Ňĺeny

-         afroamerińćan√© a hisp√°nci Ňĺij√≠c√≠ v m√≠rn√©m p√°smu

-         chronicky uŇĺ√≠van√© l√©ky: antikonvulziva, glukokortikoidy, l√©ńćba AIDS, antimykotika, cholestyramin

-         d√°le se doporuńćuje vyŇ°etŇôovat pacienty l√©ńćen√© pro n√°dorov√° onemocnńõn√≠, pacienty s roztrouŇ°enou skler√≥zou a pacienty s manifestn√≠ formou ICHS.

 

Biologick√Ĺ efekt vitaminu D

Kalciofosf√°tov√Ĺ metabolizmus - zvyŇ°uje vstŇôeb√°v√°n√≠ kalcia a fosforu z tenk√©ho stŇôeva, sniŇĺuje tvorbu PTH v pŇô√≠Ň°t√≠tn√Ĺch tńõl√≠sc√≠ch.

D√°le byl prok√°z√°n efekt vitaminu D na regulaci homeost√°zy v cel√© Ňôadńõ dalŇ°√≠ch tk√°n√≠. PŇôedevŇ°√≠m jeho

dlouhodob√Ĺ nedostatek je pak pŇô√≠ńćinou poruch funkce tńõchto tk√°n√≠. VńõtŇ°inove se jedn√° u o tk√°nńõ s vlastn√≠ 1-alfa hydroxyl√°zou, rozhoduj√≠c√≠ je tedy nedostatek 25-OH vitaminu D. Mezi hlavn√≠ neskelet√°ln√≠ tk√°Ňąov√© efekty vitaminu D je moŇĺn√© zaŇôadit √ļńćinky na:

Svalov√Ĺ apar√°t ‚Äď kalcitriol stimuluje tvorbu svalov√Ĺch b√≠lkovin, jeho deficit vede k sarkop√©nii.

Imunitn√≠ syst√©m - kalcitriol je nezbytn√Ĺ k regulaci ńćinnosti jak T, tak B lymfocytŇĮ,makrof√°gŇĮ a jeho deficit je spojen se sn√≠Ňĺenou obranyschopnost√≠, tj. vede ke zv√ĹŇ°en√©mu riziku pŇôedevŇ°√≠m respirańćn√≠ch infekc√≠.

Kardiovaskul√°rn√≠ syst√©m - kalcitriol sniŇĺuje produkci reninu v ledvin√°ch a t√≠m ovlivŇąuje krevn√≠ tlak a d√°le ovlivŇąuje ńćinnost endoteli√°ln√≠ch bunńõk. Nedostatek vede k endoteli√°ln√≠ dysfunkci a potencuje rozvoj ateroskler√≥zy.

Endokrinn√≠ pankreas/diabetes mellitus - kalcitriol ovlivŇąuje produkci inzulinu. Koncentrace kalcitriolu

i kalcidiolu negativnńõ koreluj√≠ s hladinou glyk√©mie na lańćno a inzul√≠nu, naopak pozitivnńõ koreluj√≠ s indexem citlivosti k inzul√≠nu.

N√≠zk√© hladiny kalcidiolu jsou spojeny s vyŇ°Ň°√≠m rizikem vzniku roztrouŇ°en√© skler√≥zy.

N√°dorov√° onemocnńõn√≠ - vitamin D potencuje diferenciaci bunńõk a blokuje jejich proliferaci.¬† Byla prok√°z√°na souvislost mezi dlouhodobńõ n√≠zk√Ĺmi hladinami kalcidiolu a vyŇ°Ň°√≠m rizikem vzniku karcinomu prsu, prostaty, tlust√©ho stŇôeva.