Využití pro klinické účely:

Malá část kortizolu se vylučuje nezměněná močí; dá se zde stanovit, a to nejlépe jako odpad za 24 h nebo poměr k močovému kreatininu. Koncentrace kortizolu v moči je úměrná volné frakci hormonu v plazmě.

Stanovení kortizolu ve sbírané moči je rozhodující pro dg. Cushingovy choroby za předpokladu přesného 24 hodinového sběru, není zvýšen u pacientů s obezitou a estrogenní léčbou.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Kortizol představuje 80% všech 17-hydroxykortikosteroidů v krvi. 90% kortizolu je vázáno na transkortin, 7% na albumin a zbytek tvoří volný kortizol. Pouze volný kortizol je biologicky aktivní, snadno se uvolňuje do slin, moče. Volný kortizol ve slinách úzce koreluje s hladinou volného kortizolu v krvi. Hodnota volného kortizolu v plazmě nezávisí na změně hladiny transkortinu. Stanovení kortizolu ve sbírané moči je rozhodující pro dg. Cushingovy choroby za předpokladu akurátního 24 hodinového sběru, není elevován u pacientů s obezitou a estrogenní léčbou.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Po jedné hodině od příjmu potravy (v době oběda) dochází ke zvýšení kortizolu v průměru až o 90%, asi o 50% v době večeře.

 

Zdroj informací:OSN-S

  1. Encyklopedie laboratorní medicíny_2012