OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

-         diferenciálnĂ­ diagnostika megaloblastovĂ˝ch anĂ©miĂ­

-         chronickĂ˝ alkoholismus (alkohol inhibuje enterohepatálnĂ­ cirkulaci)

-         Ĺľeny v tÄ›hotenstvĂ­, zejmĂ©na s vysokĂ˝m rizikem rozštÄ›pu neurálnĂ­ trubice napĹ™. pĹ™i pozitivnĂ­ rodinnĂ© anamnĂ©ze (relativnĂ­ deficit vede k poruše vĂ˝voje neurálnĂ­ trubice)

-         kontrola substituce folátu v tÄ›hotenstvĂ­ a laktaci

-         monitorace koncentrace pĹ™i farmakoterapii (orálnĂ­ kontraceptiva, metotrexát, trimetoprim, sulfasalazin a antiepileptika - fenytoin, fenobarbital, valproát)  

-         malabsorpÄŤnĂ­ syndrom (Crohnova choroba, ulceroznĂ­ kolitida, tropická sprue, resekce jejuna, intestinálnĂ­ stenĂłzy, striktury tenkĂ©ho stĹ™eva)

-         chronická jaternĂ­ onemocnÄ›nĂ­

-         poruchy příjmu potravy

-         kongenitálnĂ­ poruchy spojenĂ© s transportem folátĹŻ do bunÄ›k a tkánĂ­ (příčinou bĂ˝vá enzymatická porucha na rĹŻznĂ˝ch ĂşrovnĂ­ch metabolickĂ© dráhy kyseliny listovĂ©). Hladina folátu v krvi u tÄ›chto dÄ›tĂ­ bĂ˝vá neměřitelná nebo vĂ˝raznÄ› snĂ­Ĺľená. PĹ™i kombinaci s deficitem vitaminu B12 se objevujĂ­ těžkĂ© neuropatie.

 

Vyšetření je vhodné kombinovat s vyšetřením koncentrace vitaminu B12. Při hypovitminóze B12  nedochází k přeměně folátů na aktivní formu tetrahydrofolát.

 

Zdroj informacĂ­:OSN-S

  1. Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012