OSN-SPouŇĺit√≠ pro klinick√© √ļńćely:OSN-E

-         diferenci√°ln√≠ diagnostika megaloblastov√Ĺch an√©mi√≠

-         neuropsychiatrick√© symptomatologie

-         onemocnńõn√≠ Ňĺaludku (chronick√° atrofick√° gastritida)

-         onemocnńõn√≠ termin√°ln√≠ho ilea (Crohnova nemoc, st.p. resekci atd.).

-         chronick√Ĺ etylismus

-         vegetari√°nstv√≠ a ¬†dalŇ°√≠ stavy spojen√© s malnutric√≠

 

Deficit vitaminu B12

-         porucha absorpce (atrofick√° gastritida, termin√°ln√≠ho ilea a pankreatu), vz√°cn√Ĺ je vrozen√Ĺ defekt synt√©zy transkobalaminŇĮ.

-         dŇĮsledek sn√≠Ňĺen√©ho pŇô√≠jmu v potravńõ (vegetari√°nstv√≠),

-         kompetice o vitamin B12 ve stŇôevńõ (syndrom slep√© klińćky, paraziti),

-         chronick√° atrofick√° gastritida

-         neuropsychiatrick√© symptomy (mohou se objevit jiŇĺ pŇôed poklesem samotn√© hladiny vitaminu B12 v krvi)

-         onemocnńõn√≠ termin√°ln√≠ho ilea (Crohnova choroba, lymfom, resekce ilea, bakteri√°ln√≠ pŇôerŇĮst√°n√≠ v termin√°ln√≠m ileu)

-         megaloblastick√° an√©mie

-         dlouhodob√° vegetari√°nsk√° dieta

-         chronick√Ĺ alkoholismus

-         dlouhodob√° terapie inhibitory protonov√© pumpy a H2 antagonisty

-         pacienti s AIDS

-          

Vzhledem k velk√© z√°sobńõ kobalaminu v organismu (plazma + j√°tra), se jeho deficit projev√≠ aŇĺ po nńõkolika letech. Prvn√≠ zn√°mkou deficitu B12 je pokles koncentrace aktivn√≠ formy ‚Äď holotranskobalaminu, kter√Ĺ pŇôedch√°z√≠ sn√≠Ňĺen√≠ celkov√©ho vitaminu B12.

Megaloblastov√° an√©mie vznik√° prim√°rnńõ dŇĮsledkem poruchy synt√©zy nukleov√Ĺch kyselin a sekund√°rnńõ poruchou konverze kyseliny listov√© na jej√≠ aktivn√≠ formu - tetrahydrofol√°t¬† pŇôi vyzr√°v√°n√≠ erytrocytŇĮ.

Sekund√°rn√≠m dŇĮsledkem deficitu vitaminu B12 je hyperhomocystein√©mie.

 

Pro potvrzen√≠ diagn√≥zy deficitu vitaminu B12 se vych√°z√≠ z jeho hladiny v s√©ru:

-         pokud pŇôevyŇ°uje hodnotu 300 ng/l, povaŇĺuje se deficit za vylouńćen√Ĺ,

-         pŇôi koncentraci mezi 200 aŇĺ 300 ng/l se doporuńćuje stanoven√≠ kyseliny methylmalonov√© (MMA). Pokud je MMA zv√ĹŇ°ena, je vhodn√© zah√°jit terapii kobalaminem.

-         pŇôi hodnotńõ pod 200 ng/l a elevaci kyseliny methylmalonov√© a homocysteinu je diagn√≥za deficitu vitaminu zŇôejm√° a vńõtŇ°inou i s jasn√Ĺmi klinick√Ĺmi projevy.

-         Diagnostikovat deficit nen√≠ jednoduch√©, 5 -10% pacientŇĮ m√° koncentraci v rozmez√≠ 200 aŇĺ 300 ng/l a aŇĺ 1% nad 300 ng/l.

 

Doporuńćen√° doplŇąkov√° vyŇ°etŇôen√≠ pŇôi podezŇôen√≠ na deficit vitaminu B12:

-         protil√°tky proti pariet√°ln√≠m buŇąk√°m (PCA, zejm√©na ve spojitosti s perniciozn√≠ an√©mi√≠)

-         protil√°tky proti vnitŇôn√≠mu faktoru (IFA, pŇôi perniciozn√≠ an√©mii)

-         stanoven√≠ s√©rov√©ho gastrinu, zejm√©na pokud jsou PCA, IFA negativn√≠, vysok√° hladina gastrinu souvis√≠ s achlorhydri√≠, kter√° ńćasto doprov√°z√≠ perniciozn√≠ an√©mii

-         SchillingŇĮv test pro urńćen√≠ poruchy absorpce

 

Zv√ĹŇ°en√© hladiny vitaminu B12:

-         selh√°v√°n√≠ ledvin,

-         onemocnńõn√≠ jater¬†

-         myeloproliferativn√≠ nemoci

 

 

OSN-SPatofyziologick√© mechanismy ovlivŇąuj√≠c√≠ koncentraciOSN-E

K poklesu hladiny B12 u starŇ°√≠ch lid√≠ doch√°z√≠ na podkladńõ atrofick√© gastritidy, kdy je dostateńćn√° produkce vnitŇôn√≠ho faktoru, ale uŇĺ nepostańćuj√≠ synt√©za pepsinu a HCl. Proto je kobalamin v√°zan√Ĺ v potravńõ pro nńõ obt√≠Ňĺnńõ vstŇôebateln√Ĺ, kdeŇĺto voln√Ĺ, krystalick√Ĺ vitamin B12 vstŇôebaj√≠ snadno. U dlouhodob√Ĺch chronick√Ĺch gastritid nakonec dojde ke sn√≠Ňĺen√© produkci i samotn√©ho vnitŇôn√≠ho faktoru a suplementace vitaminu B12 je moŇĺn√° jen v injekńćn√≠ intramuskul√°rn√≠ formńõ v d√°vce 1 mg/mńõs√≠c. U chronick√© gastritidy autoimunitn√≠ho typu, jsou buŇąky fundu a korpu Ňĺaludeńćn√≠ sliznice napad√°ny autoprotil√°tkami proti pariet√°ln√≠m buŇąk√°ch produkuj√≠c√≠m HCl (v 80% u pacientŇĮ s prok√°zanou perniciozn√≠ an√©mi√≠) a produkuj√≠ i protil√°tky proti vnitŇôn√≠mu faktoru. Zhruba u poloviny pacientŇĮ s perniciozn√≠ an√©mi√≠ lze prok√°zat autoprotil√°tky proti sloŇĺk√°m Ň°t√≠tn√© Ňĺl√°zy a naopak 30% jedincŇĮ s autoimunitn√≠ thyreopati√≠ m√° i protil√°tky proti pariet√°ln√≠m buŇąk√°m.

 

Zdroj informací:OSN-S

  1. Encyklopedie laboratorní medicíny_2012