OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

 

-         diagnostika sideropenie jiĹľ v latentnĂ­ fázi

-         monitorovánĂ­ substituÄŤnĂ­ terapie Ĺľelezem

-         diferenciálnĂ­ diagnostika hypochromnĂ­ch anĂ©miĂ­ (sideropenická vs. anĂ©mie chronickĂ˝ch onemocnÄ›nĂ­)

-         monitoring rizikovĂ˝ch pacientĹŻ z hlediska sideropenie (tÄ›hotnĂ©, pacienti s chronickĂ˝m renálnĂ­m selhánĂ­m vÄŤetnÄ› dialyzovanĂ˝ch, dárci krevnĂ­ch derivátĹŻ)

-         diagnostika stavĹŻ se zvýšenĂ˝m obsahem Fe v organismu (hemochromatĂłza, neefektivnĂ­ erytropoĂ©za, opakovanĂ© transfuze)

-         posouzenĂ­ procesĹŻ v CNS (odlišenĂ­ arteficiálnĂ­ho od skuteÄŤnĂ©ho krvácenĂ­, odhad intenzity agresivnĂ­ch procesĹŻ v CNS – zánÄ›tĹŻ a nádorĹŻ)

-         jako nádorovĂ˝ marker -  jeho vĂ˝znam v poslednĂ­ dobÄ› klesá

 

Zvýšení ferritinu v séru:

-         alkoholismus

-         reakce akutnĂ­ fáze

-         jaternĂ­ lĂ©ze

-         hemochromatĂłza

-         hemosiderĂłza

-         malignĂ­ onemocnÄ›nĂ­

U hematologických malignit koreluje obvykle jeho hladina se závažností onemocnění. Monitorování průběhu onemocnění a především monitorování terapie je hlavní oblastí využití tohoto markeru. Ferritin je zvýšen především u akutní myeloblastické leukemie, hodgkinského i nehodgkinského lymfomu a mnohočetného myelomu, nespecifické zvýšení provází nádory mammy, maligní melanomy, primární hepatom, germinální tumory testis, karcinom plic, neuroblastom.

 

Snížení ferritinu v séru:

-         sideropenická anemie

-         opakovanĂ© dárcovstvĂ­ a odbÄ›ry krve z diagnostickĂ˝ch dĹŻvodĹŻ

-         bezmasá strava, zejmĂ©na u Ĺľen

-         krvácenĂ­ do GIT

-         menstruálnĂ­ ztráty

-         nÄ›kterĂ© malabsorpce (obvykle kombinovaná porucha rezorpce Fe, B12 a folátu)

 

 

Zdroj informacĂ­:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     DoporuÄŤenĂ­ ÄŚeskĂ© spoleÄŤnosti klinickĂ© biochemie (ÄŚSKB ÄŚLS JEP), ÄŚeskĂ© onkologickĂ© spoleÄŤnosti (ÄŚOS ÄŚLS JEP), ÄŚeskĂ© spoleÄŤnosti nukleárnĂ­ medicĂ­ny (ÄŚSNM ÄŚLS JEP) - sekce imunoanalytickĂ˝ch metod k vyuĹľitĂ­ nádorovĂ˝ch markerĹŻ v klinickĂ© praxi, 2013