VyŇ°etŇôen√≠ FSH je ńćasto vyuŇĺ√≠v√°no ve spojen√≠ s dalŇ°√≠mi testy (LH, testosteron,estradiol a progesteron).

V nńõkter√Ĺch pŇô√≠padech¬† je potŇôebn√© doplnit vyŇ°etŇôen√≠ funkńćn√≠mi testy (gonadoliberinov√Ĺ, gestagenov√Ĺ z√°tńõŇĺov√Ĺ test).

 

PouŇĺit√≠ pro klinick√© √ļńćely:

-         vyŇ°etŇôen√≠ abnormalit nńõkter√© ńć√°sti hypotalamo-hypofyz√°rnńõ-gonad√°ln√≠ osy

-         vyhodnocen√≠ hypofyz√°rn√≠ funkce (je tŇôeba vyŇ°etŇôit ostatn√≠ hypofyz√°rn√≠ hormony)

-         diferenci√°ln√≠ diagn√≥za hypotalamick√©ho a hypofyz√°rn√≠ho onemocnńõn√≠

-         odliŇ°en√≠ prim√°rn√≠ gonad√°ln√≠ dysfunkce od dysfunkce se¬≠kund√°rn√≠

-         laboratorn√≠ vyŇ°etŇôen√≠ neplodnosti muŇĺŇĮ i Ňĺen (sn√≠Ňĺen√° funkce hypof√Ĺzy mŇĮŇĺe m√≠t za n√°sledek sekund√°rn√≠ gonad√°ln√≠ nedostateńćnost¬† a b√Ĺt pŇô√≠ńćinou sterility)

-         vyŇ°etŇôen√≠ abnormalit v pubertńõ u obou pohlav√≠ (hladiny gonadotropinŇĮ jsou z√°visl√© na vńõku a pohlav√≠,

u dńõt√≠ jsou n√≠zk√©, stoupaj√≠ v obdob√≠ puberty aŇĺ do dospńõlosti)

-         sledov√°n√≠ menstruańćn√≠ch nepravidelnost√≠

-         monitorov√°n√≠ hormon√°ln√≠ l√©ńćby v menopauze (rozhoduj√≠c√≠ je hodnota vztaŇĺen√° k v√Ĺchoz√≠ hodnotńõ pŇôed zah√°jen√≠m l√©ńćby)

 

Zv√ĹŇ°en√© hodnoty:

-         prim√°rn√≠ selh√°n√≠ gon√°d

-         TurnerŇĮv syndrom (prim√°rn√≠ amenorea)

-         dysgeneze gon√°d s nebezpeńć√≠m malign√≠ho zvratu

-         pŇôedńćasn√© klimakterium

-         stav po l√©ńćbńõ cytostatiky nebo po oz√°Ňôen√≠

-         fyziologick√Ĺ vzestup koncentrace FSH a LH po me¬≠nopauze

 

Sn√≠Ňĺen√© hodnoty:

-         poŇ°kozen√≠ hypof√Ĺzy tumorem nebo traumatem - schopnost hypof√Ĺzy produkovat FSH a LH b√Ĺv√° pŇôi orga¬≠nick√Ĺch onemocnńõn√≠ch hypof√Ĺzy naruŇ°ena jako prvn√≠¬†

-         hypotalamick√° dysfunkce (hypogonadotropn√≠ hypogonadismus, anorexia nervosa)

¬†¬†¬†¬†¬†¬† v√Ĺrazn√° porucha hypotalamo-hypofyzo-gonad√°ln√≠ osy se projevuje u Ňĺen amenoreou, u muŇĺŇĮ¬†

       ztrátou libida a potence

 

 

Zdroj informací:

  1. OSN-SZdrojEncyklopedie laboratorní medicíny_2012
  2. http://www.ceva-edu.cz/