OSN-SPoužití pro klinické účely:

OSN-E

OSN-SLHLuteinizační hormon v séru je produktem adenohypofýzy. Spolu s FSH hraje zásadní roli ve vývoji a v řízení funkcí ženského i mužského reprodukčního systému. 

Indikací k vyšetření hormonu jsou poruchy fertility, poruchy menstruačního cyklu, hormonální poruchy v dospívání, diagnostika hypofyzárního selhání.

U dětí před pubertou jsou  hladiny LH nízké. Průměrný věk, při kterém začínají stoupat je u děvčat 10 - 11 roků a u chlapců 11 - 12 roků. Hladiny LH v průběhu puberty vzrostou 3 - 4x.
Sérové hladiny LH jsou zvýšené u pacientů, u kterých se v pubertě nedostatečně vyvinuly gonády,

u žen, které trpí ovariální insuficiencií nebo u mužů s testikulární insuficiencí a sníženou produkcí testosteronu.Ve všech těchto případech jsou zvýšené také hladiny FSH.
Poměr LH/FSH je použit jako pomůcka při diagnóze nemoci polycystických ovarií. U žen se syndromem polycystických ovárií jsou hladiny LH zvýšené, zatímco hladiny FSH jsou v mezích normy.

Nízké hladiny LH se nacházejí u pacientů s hypopituitarismem a hypotalamickou poruchou. Měření hladin LH po aplikaci LH-RH může pomoci při diferenciaci mezi těmito případy.

 

Zvýšené hodnoty

-         muži - hypogonadismus podmíněný testikulární

-         ženy - primární insuficience vaječníků

-         Turnerův syndrom (primární amenorea)

-         dysgeneze gonád s nebezpečím maligního zvratu
předčasné klimakterium

-         stav po léčbě cytostatiky nebo po ozáření

-         zvýšené koncentrace LH a FSH spolu se sníženými koncentracemi gonadálních steroidů mohou naznačovat gonadální selhání (menopauza, odnětí vaječníků, syndrom předčasného selhání vaječníků, Turnerův syndrom).

-         U Klinefelterova syndromu může být hladina LH zvýšena v důsledku selhání Sertoliho buněk.

 

Snížené hodnoty

-         muži - dysfunkce na hypothalamo-hypofyzární ose (sekundární hypogonadismus

-         ženy - sekundární insuficience vaječníků, poškození hypofýzy - hypothalamu tumorem nebo traumatem
anorexia mentalis

-         Nízké koncentrace gonadotropinu jsou obvykle pozorovány u žen, které užívají orální antikoncepci na bázi steroidů.

 

Zdroj informací:

  1. OSN-SZdrojEncyklopedie laboratorní medicíny_2012
  2. http://www.ceva-edu.cz/