Prolaktin v séru

Texty k LÄŚLP/Text k poloĹľce LÄŚLP

ÄŤĂ­slo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platĂ­ od

: . .

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

Prolaktin je hormon v lidském organismu, jehož hlavní úloha spočívá v inicializování a stimulaci laktace a je nezbytný pro normální reprodukční funkci obou pohlaví.

Koncentrace prolaktinu podléhá diurnálnímu rytmu, narůstající tendenci má prolaktin v nočních hodinách s maximem nad ránem a klesající tendencí během dne, s minimem ve večerních hodinách. Proto by měl odběr krve probíhat mezi 8 až 10 hodinou ranní, pro odpovídající referenčnímu rozmezí.

Hladina hormonu závisí na pohlaví, věku a samozřejmě probíhajícím těhotenství u žen. Během gravidity dochází k nárůstu hladiny hormonu v séru těhotných 15 až 20 krát. Jeho hladina pak po porodu klesá k normálním hodnotám do 4 až 6 týdnů.

Metodou první volby pro diagnózu hyperprolaktinémie je stanovení bazální hladiny PRL, hodnoty přesahující 200 µg/l jsou vysoce suspektní pro dg. prolaktinomu. Pro doplnění k potvrzení diagnózy slouží magnetická rezonance. Funkční testy u latentních forem hyperprolaktinémie jsou stimulační test s TRH nebo s metoclopramidem (dopaminový antagonista).

 

Zdroj informacĂ­:OSN-S

  1. Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012