OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

 

 Maligní onemocnění

-         Hlavní oblastí využití tohoto markeru je monitorování průběhu onemocnění a především monitorování úspěšnosti terapie. Zvýšení sérového beta-2-mikroglobulinu  pozorujeme u systémového onemocnění       B-lymfocytárního systému, u mnohočetného myelomu, chronické lymfocytární leukemie a nehodgkinských lymfomů B-lymfocytárního původu. K určitému zvýšení sérového beta-2-mikroglobulinu  dochází v případě rozsevu onemocnění i u solidních karcinomů.

-         Hladina v séru obvykle koreluje se stadiem onemocnění.

-         Nevýhodou je, že je do oběhu ve zvýšené míře uvolňován při buněčné nekróze, např. při zánětlivých procesech, při chemoterapii a aktinoterapii.

-         Stanovení nelze použít pro screening a diagnostiku maligního onemocnění.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru

-         Nespecifické zvýšení je možno pozorovat u pacientů s chronickými zánětlivými a autoimunitními onemocněními, dále u nemocných s kolagenózami a s revmatoidní artritidou.

-         Hladiny beta-2-mikroglobulinu  v séru jsou rovněž závislé na funkci ledvin. Při poškození glomerulů dochází ke snížené filtraci beta-2-mikroglobulinu, jeho koncentrace v séru se zvyšují. Při hodnocení hladin beta-2-mikroglobulinu  je třeba vyloučit onemocnění ledvin.

 

Zdroj informací:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP), České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP), České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi