OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

Maligní onemocnění

MonitorovánĂ­ prĹŻbÄ›hu onemocnÄ›nĂ­ patří k základnĂ­m vyuĹľitĂ­m alfa-fetoproteinu (AFP). Pro  KEY-ShepatocelulárnĂ­ karcinomKEY-E  a hepatoblastom je AFP markerem prvnĂ­ volby. Jeho senzitivita u nelĂ©ÄŤenĂ©ho onemocnÄ›nĂ­ patří k nejvyšším ve srovnánĂ­ s dalšími markery u rĹŻznĂ˝ch lokalizacĂ­ tumorĹŻ – pohybuje se aĹľ kolem 80 % pĹ™i 90 % specificitÄ›. Senzitivita je pomÄ›rnÄ› vysoká i u  KEY-SgerminativnĂ­ch nádorĹŻKEY-E  ovariálnĂ­ch i testikulárnĂ­ch. Senzitivita pro ÄŤistĂ© embryonálnĂ­ nádory dosahuje hodnot aĹľ 80 %, u teratomĹŻ 20 %.

Screening AFP v sĂ©ru: pouze u symptomatickĂ˝ch nemocnĂ˝ch, a to s jaternĂ­ cirhĂłzou, u nemocnĂ˝ch s podezĹ™enĂ­m na germinativnĂ­ nádory varlat (nesestouplĂ© varle, nádor testes u sourozence–dvojÄŤete).

StanovenĂ­ diagnĂłzy: pĹ™i urÄŤenĂ­ neznámĂ©ho primárnĂ­ho nádoru (spolu s dalšími markery).

Pro odhad závažnosti onemocnění se neužívá.

 

BenignĂ­ onemocnÄ›nĂ­, jinĂ© příčiny falešnĂ© pozitivity AFP v sĂ©ru

NespecifickĂ© zvýšenĂ­ pozorujeme u akutnĂ­ virovĂ© i chronickĂ© hepatitidy, u cirhĂłzy i nekrĂłzy jater. PĹ™i dlouhodobĂ©m sledovánĂ­ jaternĂ­ch cirhĂłz, kde je pravdÄ›podobnost vzniku karcinomu jater aĹľ 40 x vyšší, lze nalĂ©zt hodnoty aĹľ do 200 μg/l (zcela vĂ˝jimeÄŤnÄ› aĹľ 500 μg/l. Nad 200 μg/l je jiĹľ podezĹ™enĂ­ na malignitu, dĹŻleĹľitĂ˝ je však trend hodnot.

 

Screening vrozených vývojových vad

Ke zvýšenĂ­ AFP docházĂ­ ve fyziologickĂ©m i patologickĂ©m tÄ›hotenstvĂ­. Spolu s dalšími analyty  se využívá pro prĹŻkaz defektĹŻ neurálnĂ­ trubice, Downova syndromu a dalších vrozenĂ˝ch vĂ˝vojovĂ˝ch vad (VVV).

 

OSN-SLiteratura

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny, Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     DoporuÄŤenĂ­ ÄŚeskĂ© spoleÄŤnosti klinickĂ© biochemie (ÄŚSKB ÄŚLS JEP), ÄŚeskĂ© onkologickĂ© spoleÄŤnosti (ÄŚOS ÄŚLS JEP), ÄŚeskĂ© spoleÄŤnosti nukleárnĂ­ medicĂ­ny (ÄŚSNM ÄŚLS JEP) - sekce imunoanalytickĂ˝ch metod k vyuĹľitĂ­ nádorovĂ˝ch markerĹŻ v klinickĂ© praxi

3.     OSN-EJohnson, P.J.: Role of Alpha-fetoprotein in the diagnosis and management of hepatocellular carcinoma.

J.Gastroenterol.Hepatol., 14 (Suppl.), 1999,  32-36.

4.     Masopust, J.: Klinická biochemie. PoĹľadovánĂ­ a hodnocenĂ­ biochemickĂ˝ch vyšetĹ™enĂ­. Karolinum Praha, 1998.