Doporučené použití pro klinické účely

 

Maligní onemocnění

Stanovení nelze použít pro screening nemocných s karcinomem prsu a stanovení této diagnózy vyjma vybrané skupiny pacientů a jejich rodin z indikace genetika.

Odhad závažnosti onemocnění: koncentrace CA 15–3 korelují se stadiem onemocnění, dynamika změn po terapii koreluje s terapeutickým efektem.

Hlavní využití CA 15-3 je v monitorování nemocných s karcinomem prsu.  Senzitivita CA 15–3 u neléčených nemocných dosahuje při 90 % specificitě hodnot pouze 20 –40 %, u metastazujících nádorů až 80 %. Relaps onemocnění bývá charakterizován senzitivitou CA 15-3 dosahující 60 - 90 %. Jeho „lead time“ umožňuje předpovědět návrat onemocnění s předstihem několika měsíců před některými zobrazovacími metodami. Dynamika změn po terapii obvykle koreluje s terapeutickým efektem. U nemocných s ca mammae s parciální remisí je možno pozorovat přetrvávající vyšší hodnoty.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity CA 15–3 v séru

Nemaligní onemocnění, zvyšující hladinu CA 15-3 v séru zahrnují benigní onemocnění prsu, benigní

onemocnění trávicího ústrojí, jaterní cirhózu, akutní a chronickou hepatitidu, chronickou renální

insuficienci, chronickou bronchitidu či pneumonie.

Koncentrace CA 15–3 je rovněž zvýšena fyziologicky v těhotenství.

 

Zdroj informací:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP), České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP), České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi