Doporučené použití pro klinické účely

 

Maligní onemocnění

-         Pro screening maligního onemocnění není vhodný a to ani pro nádory pankreatu, kde dosahuje tento marker vysoké senzitivity (až 70-90 %) i výrazně vysokých hodnot v séru.

-         Přes vysokou senzitivitu především pro nádory slinivky není možno užít tento marker pro časnou primární diagnostiku tohoto onemocnění.

-         Koncentrace CA 19–9 obvykle výrazně nekoreluje s nádorovou hmotou.

-         Výrazně zvýšené hladiny s často exponenciálním nárůstem (nad 10 000 kU/l) jsou však průkazem vzdálených metastáz.

-         Sledování průběhu onemocnění:  KEY-Smonitorování CA 19–9KEY-E  se užívá především pro karcinom pankreatu. Jeho senzitivita je vysoká (až 70–90 %), pro dodržení dostatečné specificity je však třeba výrazně zvýšit hladinu cut–off (až na 100 kU/l). Vysokou senzitivitu dosahuje tento marker i podle závažnosti onemocnění u karcinomů kolorekta (18-58 %), u cholangiocelulárních karcinomů (22–49 %), u nádorů žlučových cest (55–79 %) a žaludku (25–60 %). Koncentrace CA 19–9 korelují dobře s hodnocením efektu terapie.

-         Při maligních onemocněních dosahuje  KEY-Skoncentrace CA 19–9 v séruKEY-E  mnohonásobku hodnoty diskriminační hranice (až 10kU/l).

-         Vysokou senzitivitu dosahuje tento marker i podle závažnosti onemocnění zvláště u karcinomů pankreatu, dále u nádorů kolorekta (18-58 %), u cholangiocelulárních karcinomů (22-49 %), u nádorů žlučových cest (55-79 %) a žaludku (25-60 %). Koncentrace CA 19-9 korelují dobře s efektem terapie.

-         Mucinózní karcinomy ovaria mohou taktéž produkovat CA 19-9.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru

-         I mírná cholestáza může způsobit výrazné zvýšení CA 19–9 koncentrace v séru.

-         Z dalších onemocnění jsou zvýšené hladiny nalézány u benigních a zánětlivých onemocněních žaludku, střeva, pankreatu a jater.

-         V benigních pankreatických cystách se pohybují hladiny CA 19–9 obvykle do 100 kU/l, výjimečně až do 2000 ku/l.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP), České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP), České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi, 2011